Annonce
Sydfyn

Statsligt jordkøb op ad Rødme Svinehaver skal sikre truede arter og sjældne naturtyper

Naturstyrelsen købte i 2014 Rødme Svinehaver og sidste år købte staten så en bid jord mere i området. Målet er at sikre mere uberørt natur, hvor sjældne og truede arter kan udbrede sig. Arkivfoto: Kim Rune
Det eneste sted, den sjældne blomst guldblomme vokser, er i Rødme Svinehaver nordvest for Svendborg. Med nyt statsligt jordkøb op ad naturområdet får den sjældne blomst - og andre truede arter - mulighed for at brede sig over et større areal.

Egebjerg: Staten har købt otte hektar jord klos op ad naturområdet Rødme Svinehaver. Målet er at sikre mere uberørt natur for at sikre flere levesteder for truede arter og sjældne naturtyper, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Rødme Svinehaver er det eneste sted på Fyn, hvor den sjældne blomst guldblomme vokser, og i området er der også flere forskellige arter af orkidéer.

Jordkøbet er blot et af flere landet over, hvor staten har opkøbt jord - i alt 41 hektar - der ligger i sammenhæng med eksisterende naturområder.

- Plads er et nøgleord, når det kommer til natur, og derfor vil vi gerne skabe en bedre sammenhæng mellem statslige naturområder. Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af statslige naturområder, får vi større mulighed for at pleje og beskytte værdifuld natur. Det gavner naturen, at vi kan hjælpe sjældne arter med bedre levesteder, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Opkøbene er sket i løbet af 2018 som en del af "Aftalen om Naturpakken", hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 millioner kroner årligt i perioden 2017-2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur. Købene er finansieret af salg af statsejede bygninger og grunde, som ikke længere er knyttet til Naturstyrelsens kerneopgaver inden for natur- og friluftsliv.

Det nyerhvervede areal op ad Rødme Svinehaver er på omkring otte hektar. De opkøbte arealer har ligget i 20-årig brak samt lidt ellemose.

Med opkøbet sikrer Naturstyrelsen en fortsat udvikling mod overdrev, altså tør og lysåben natur, der overvejende har været udnyttet som græsningsareal. Der er forhåbning om, at de mange arter fra Svinehaverne vil indfinde sig på det nyerhvervede areal.

Ud over den sjældne blomst guldblomme er der i området en pæn bestand af orkidéer; plettet gøgeurt, maj-gøgeurt, og bakke-gøgelilje.

Annonce
Den sjældne blomst guldblomme vokser som det eneste sted på Fyn i Rødme Svinehaver. Med det statslige opkøb af yderligere otte hektar jord i sammenhæng med Rødme Svinehaver, håber man, at de sjældne planter som eksempelvis guldblomme vil sprede sig i området. Arkivfoto: Michael Bager
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tal højt om psykisk sygdom

Der bliver malet sådan et billede af os psykisk syge som nogle vildt farlige kriminelle, der går og stikker folk ned. Men langt størstedelen af os har bare nogle andre udfordringer end andre, og det går værst ud over os selv", sagde 41-årige Michael Hansen til avisen tidligere på ugen. Deri har Michael Hansen ret: Psykisk sygdom er først og fremmest en belastning for den syge, ikke for omgivelserne. Alligevel bliver mennesker med psykiske sygdomme ofte betragtet med mistænksomhed eller direkte frygt af andre mennesker. For de fleste af os har lettere ved at forholde os til et brækket ben end et brækket sind. Sådan behøver det imidlertid ikke være. Hvis vi hver især lærer mere om psykiske sygdomme, kan vi få lagt noget af den unødvendige frygt bag os. Derfor er det godt og nødvendigt, at Michael Hansen og andre som han taler højt om deres sygdom og diagnoser, så vi kan få nuanceret vores syn på psykiatriske sygdomme. Michael Hansen lider af såkaldt paranoid skizofreni, en af de sværeste psykiske lidelser, der findes; en lidelse, som kun ganske få promille af danskerne lider af, og derfor en lidelse som kun ganske få af os kommer til at stifte bekendtskab med i vores liv. Selv om sygdommen er udstyret med et mystisk, endda et nærmest ildevarslende navn, er Michael Hansen imidlertid hverken mere eller mindre farlig for sine omgivelser end dig og mig. Michael Hansen er kort sagt et menneske som os. Og han skal betragtes som sådan; han skal ikke betragtes som potentiel morder. Statistikken er smerteligt tydelig: Langt hovedparten af landets psykisk syge bliver mødt med fordomme, når de taler om deres sygdom. Derfor har fire ud af fem psykisk syge undveget kontakt med andre mennesker, og tre ud af fem har afholdt sig fra at søge uddannelser eller lignende. Det er deprimerende tal. Derfor er der brug for, at Michael Hansen og endnu flere psykisk syge med ham får modet til at tale højt om deres sygdom og til at forklare, hvad den går ud på. Samtidig er der brug for, at vi, der ikke har en psykiatrisk diagnose, har modet til at lytte og forstå. Så tal højt. Det hjælper.

Annonce