Annonce
Sydfyn

Står det til naturfredningsforening skal Peters landbrug blive til strandeng

- Her er en mulighed for at gøre noget nyt. Det kan blive et kystnært naturområde med vand til begge sider, lyder det fra Bent Erik Krøyer fra Enhedslisten Ærø (til højre) om den landbrugsejendom ved Ommelshoved, der nu er til salg til ni millioner kroner. Her ses han med Jan Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening på Ærø.  Foto: Helene Thau Jackson.
Landmand Peter Petersen fra Ommelshoved har sat sit livsværk til salg. Nu går Enhedslisten og Danmarks Naturfredningsforening sammen om idé: Gør grunden til ét stort naturområde. Men hvor pengene skal komme fra, har de dog ikke svar på. Borgmester Ole Wej Petersen byder mere natur velkommen, men savner en plan.

Ommelshoved: Fra en lille snæver vej, der fører ud til Ommelshoved, er der udsigt til blåt hav på begge sider.

På en gård i røde mursten langs vejen har Peter Petersen i 34 år drevet landbrug og passet sine jerseykøer, men nu er tiden inde til at stoppe.

- Jeg skal forlade det på et eller andet tidspunkt, så det kunne lige så godt være nu, fortæller den 63-årige landmand.

Annonce

Peter Petersen er født og opvokset på Ærø og købte gården på Vesterskovsvej i 1987. Hans forældre havde også landbrug på øen, ligesom hans datter Tanja også hjælper til på gården. Men nu må familieforetagendet få sin ende.

- Vi er oppe i årene, og vi kan lige så godt stoppe, mens vi har det godt, siger han.

Derfor har han nu sat landejendommen til salg til ni millioner kroner.

Peter Petersen fra Vesterskovsvej har sat sit livsværk til salg. Nu er bolden kastet op i luften, siger han. Foto: Helene Thau Jackson.

Udover gården kommer ejendommen med 70 hektar landbrugsjord, der strækker sig på begge sider af Vesterskovsvej før snævringen til Ommelshoved og ned til vandet på begge sider, samt to hektar på øen Store Egholm.

Egentlig er gården sat til salg som planteavlsejendom, da mælkeproduktionen skal afvikles, men nu bliver der lagt op til et helt andet forslag: Omlæg området til vild natur.

Sammen om idé

Bent Erik Krøyer og Jan Clausen sidder på en bænk ned til vandet ved Ommelshoveds sydvestligste hjørne. De er fra henholdsvis Enhedslistens og Dansk Naturfredningsforenings ærøske afdelinger, og en fælles idé har ført de to herrer sammen.

Bent Erik Krøyer er medlem af Enhedslisten på Ærø, og den 26. februar skrev han et læserbrev, hvor han foreslog, at Peters landbrug blev opkøbt og omlagt til natur.

- Her er en mulighed for at gøre noget nyt. Det kan blive et kystnært naturområde med vand til begge sider. Det understøtter også, at man vil gøre noget mod iltsvind i Lillebælt, siger han og fortsætter:

-  Det er en mulighed for at gøre en forskel og stoppe den intensive drift af jorden uden at skulle vride armen om på landmændene.

Det er Jan Clausen fra Dansk Naturfredningsforening enig i. Han mener, at området kunne have samme potentiale som nordfynske Gyldensteen, hvor 350 hektar tidligere inddæmmet jord blev genskabt til kystlagune i 2014.

- Hvis man kigger på Gyldensteen, så er det et område, der tiltrækker mennesker, skoler, besøg med fokus på området og på naturen. Det er det, der mangler. Gyldensteen er selvfølgelig et større projekt, men man skal jo starte et sted.

Annonce

Strandeng og får

På den store landbrugsejendom syd for Ommelshoved ligger markerne i marts brune og golde, med stumperne af den høstede majs tilbage.

Bent Erik Krøyer bor selv på Vesterskovsvej, og han håber, at de kan få de ærøske politikere interesseret i området.

Gården på Vesterskovsvej ved Ommelshoved er i dag konventionelt landbrug. Foto: Helene Thau Jackson.

- Nu er der jo bare tomme marker, og de høster så sent, så de ikke engang skal plante efterafgrøder.

Det er dog ikke mod Peter Petersen, at han retter kritik, forsikrer han.

-  Jeg vil ikke lægge nogen som helst skyld over på landmanden. Han gør, hvad han har lov til. Så det er ikke en kritik af ham, men nu er der jo bare en mulighed, siger Bent Erik Krøyer.

- Vi kunne skabe en kæmpe forandring og gevinst for naturen, klimaet, fugle- og fiskelivet på Ærø. Det kunne blive et område med strandenge og store græsenge, hvor der kan gå får og kvæg.

Peter Petersen driver i dag landbrug og har plads til op til 136 malkekøer. Den produktion vil dog ophøre ved et salg. Foto: Helene Thau Jackson.

I Ærø Kommune har man ellers over de sidste tre år arbejdet på en naturpolitik, hvor man fra kommunalt hold vil fokusere sin indsats på øens fire naturområder. Politikken blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i februar i år, men den er ikke nok, mener Jan Clausen.

- Den beskæftiger sig kun med naturområder, der eksisterer i forvejen, og så skal der laves nogle korridorer, men ellers er der ikke noget nyt. Den her falder lige ned i turbanen.

- Vi opfordrer bare til, at man prøver at afklare mulighederne, siger Jan Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening på Ærø (til venstre), der her ses med Bent Erik Krøyer fra Enhedslisten Ærø.  Foto: Helene Thau Jackson.

Hvor pengene skal komme fra til et stort naturområde ved Ommelshoved, har de to dog ikke et bud på.

- I bund og grund er jeg egentlig ligeglad, om det bliver gennem kommunen eller en anden måde. Bare der kommer mere natur, lyder det fra Bent Erik Krøyer.

Jan Clausen mener, at første skridt er at undersøge, hvad kommunen kan gøre.

- Vi opfordrer bare til, at man prøver at afklare mulighederne, siger han.

Annonce

Nej fra fonde

En af dem, der også kan se muligheder i ejendommen, er regionsrådspolitiker og borgmesterkandidat for De Radikale på Ærø, Morten Brixtofte Petersen.

- Det er jo lidt følsomt. Dels fordi der er en familie, der har en ejendom til salg, og at vi andre synes alt muligt er meget fint, men de skal også have ro til at sælge.

- Men samtidig tænker jeg, at der er nogle unikke muligheder til at lave noget, hvor offentligheden kan have adgang, og det kan nok ikke ske, hvis det bliver solgt som almindelig planteavlslandbrug.

Morten Brixtofte Petersen har blandt andet forhørt sig ved Dansk Naturfond og Aage V. Jensens Fond, der begge støtter naturbevarelses formål, men ingen af fondene har vist interesse i området.

Han så gerne, at området kunne blive det, han kalder "naturnært" landbrug.

- Det er et underligt fluffy begreb, men lige så snart, der er landbrug involveret, er der støtteordninger, man kan spekulere i, og det er ikke altid til glæde for naturen. Det kunne være interessant, hvis man kunne drive en form for fornuftigt økologisk landbrug og stadig tage hensyn til naturen. Gerne noget hvor borgerne går sammen, foreslår han.

- Kommunen kan jo ikke eje landbrug på den måde, men man kunne forestille sig, at kommunen kunne facilitere en eller anden form for fond, skyde startkapital ind i etableringen af en fond eller lægge ressourcer i form af embedsmandstid til at skrue en model sammen. Det er et område, hvor naturinteresserne er meget fremtrædende og skal prioriteres.

- De har jo gjort noget lignende på Samsø, hvor det, der kunne minde om en økologisk jordbrugsfond, køber ejendomme op. Uden at have været nærmere inde i økonomien, ville jeg dog nok mene, at ejendommen her er lidt for dyr til, at det kan forrente sig med sådan en fond.

Annonce

Mangler en plan

Borgmester Ole Wej Petersen byder idéen om mere natur på Ærø velkommen.

- Det synes jeg da er en udmærket idé. Mere natur har jeg absolut ikke noget problem med.

Han mener dog ikke, at et sådan projekt skal være en prioritet for Ærø Kommune.

- Men hvis spørgsmålet er, om kommunen skal lægge pengene, så synes jeg godt nok ikke, at denne her ligger lige for. Kommunens ressourcer er begrænsede, og jeg synes, at kommunen skal lægge kræfterne i at forfølge den naturpolitik, som vi har vedtaget. Grunden til, at vi har lavet den, er, at vi har vurderet de områder som de vigtigste, og det er en prioriteret rækkefølge, siger han.

- Ni millioner er noget af en udskrivning, hvis kommunen skal stå for dem alene, og det kan man næsten ikke forsvare, hvis det kun skulle komme fra kommunekassen. Vores hovedforpligtelse er at passe godt på vores borgere og vores ældre, lave huller i vejene og alt muligt andet. Men det udelukker jo ikke, at nogle private eller Danmarks Naturfredningsforening kan arbejde videre på det her. Det er jeg helt med på.

Annonce

Fokuser på vandindvinding

Fra kommunalt hold mener Ole Wej Petersen, at man skal fokusere sin indsats på de udpegede naturområder, Gråsten Nor, Stokkeby Nor, Vitsø og Voderup, i den netop vedtagede naturpolitik, og de korridorer, der skal skabes mellem områder.

- Vi har for eksempel Stokkeby Nor, der stadig er landbrugsjord, og det synes jeg, vi skal prioritere højere end at købe almindelig landbrugsjord op, hvor der ikke vandindvinding under. Hvis vi endelig skal tage landbrugsjorde ud af drift, skal det være de jorde, hvor man har en drikkevandsinteresse. Det er midt på øen på højderyggen, som ude i Thorup. Der kunne man plante skov eller sætte solfangeranlæg op eller noget andet, der forhindrer landbrugsdrift. Så sikrer man samtidig drikkevandet til vores børn, børnebørn og oldebørn, siger han.

- Jeg mener, at vi skal følge den plan, vi har lavet og få lavet en handleplan, så vi kan føre det ud i livet, i stedet for at sprede pengene ud over alle mulige gode tiltag, som dette, eller bruge dem på konkurrencer. Så går vi bare fra tue til tue og opnår ikke det, vi gerne vil.

Annonce

Bolden i luften

Om malkekøerne skal skiftes ud med økologiske af slagsen, om hele området skal omlægges til natur, eller om det skal være endnu et konventionelt landbrug, der skal fortsætte, hvor han selv slap, har Peter Petersen ikke stærke holdninger til.

- Jeg skal bare have det solgt, siger han.

Hvis Bent Erik Krøyer og Jan Clausen kan finde pengene til at omlægge området til natur, byder han det velkommen.

- Det har jeg da ikke noget imod. Jeg har egentlig bare kastet bolden op i luften, og så må vi se, hvor den lander.

Annonce
Annonce
Annonce