Annonce
Assens

Solenergi: Energifirma har kig på Ebberup

Fra Øksnebjerg Mølle bliver vil der blive udsigt over solcelleparken, som, hvis den realiseres, kommer til at brede sig på den modsatte side af Odensevej. Foto: Kim Rune
60.000 megawatt eller strøm nok til 15.000 husstande. Så meget vil kunne produceres på marker i Ebbrup, hvis kommune og lokalområde siger god for det.

Ebberup: Om alt går glat igennem, kan der i løbet af to til to og et halvt år rejse sig et solcelleanlæg, der breder sig over 69 hektar landbrugsjord nord for Ebberup. Det er firmaet Better Energi, der med solcelleanlæg over hele landet, som tilsammen producerer 10 gigawatt strøm, vil gøre sit til den grønne omstilling i Danmark. Så Ebberup er blot en lille del af den store plan.

Der var modstandere, men overvejende blev projektet godt modtaget på et præsentationsmøde i sidste uge, og også udvalget for Miljø, Teknik og Plan har sagt god for, at der planmæssigt arbejdes videre med det.

Anders Nielsen, investeringsdirektør i Better Energy, understreger, at projektet er på et absolut begynderstadie. Mødet i sidste uge var den første føler i lokalområdet ud over en opringning til de allernærmeste naboer.

Annonce

Solcelleanlæg i Ebberup

Firmaet Better Energy ønsker at placere et solcelleanlæg på et 69 hektar stort areal nord for Ebberup ud mod Odensevej.

Private lodsejere udlejer jorden til Better Energi i en periode på 30 år, som er solcelleanlæggets estimerede levetid.

Anlægget skal årligt producere strøm svarende til 15.000 husstandes forbrug.

Før projektet kan realiseres, skal Assens Kommune tage stilling til, om det overhovedet kan placeres i det udpegede område.

Dernæst skal der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg. I den forbindelse ved der være otte ugers høring og kommunen vil indkalde til offentligt møde om projektet.

Solcelleparken vil blive omkranset af fem meter randbeplantning, så det bliver mindre synligt i landskabet.

For at sikre den lokale forankring, tilbyder Better Energi at lade en del af overskuddet tilflyde en almennyttig fond, hvis midler skal komme lokalsamfundet til gode.

Opbakning vigtig

Da et solcelleanlæg ikke umiddelbart er noget, der kommer det specifikke lokalområde til gode, er det vigtigt at sikre den lokale opbakning på anden vis, påpeger Anders Nielsen.

- Skal vi i gang med den grønne omstilling - skal vi i dialog, så vi kan styrke engagementet, siger han.

Når pilen lige peger på Ebberup, er det fordi Better Energi også gerne vil lave anlæg på Fyn, der ifølge firmaet har en god solindstråling, og man har fået en henvendelse fra lodsejerne, der gerne vil leje deres jord ud til formålet.

- Vi har også en kommune (Assens, red.), der gerne vil kigge på det. Det indledende møde holdt vi af egen drift for at vurdere, om der var for mange, der vil føle sig generet af det. Vi har ingen intentioner om at trække noget ned over hovedet på nogen, understreger Anders Nielsen.

Derfor er der også lydhørhed i forhold til bekymringer.

- Hvis nogen synes, det kommer for tæt på, så rykker vi det lidt, og hvis nogen føler sig meget omsluttet af det, må vi vurdere på værditab, siger han.

Lokalt kan man også få indflydelse på, hvilken type randbeplantning, der skal plantes for at gøre anlægget mindre synligt i omgivelserne.

Vil støtte lokalområdet

Der er ikke mange arbejdspladser i et solcelleanlæg i sammenligning med et firma, der slår sig ned lokalt, medgiver Anders Nielsen. Derfor er man også opmærksom på at komme lokalområdet i møde på anden vis. De arbejdspladser, der er i forbindelse med opførelsen vil blive lokale, ligesom de også gerne indgår aftale med lokale om at lade deres dyr afgræsse området.

Planen er, at arealet, der ikke bliver sprøjtet, skal afgræsses af får, der siden kan levere økologisk kød. Efter cirka 30 år er solcelleanlægget udtjent og pilles ned.

- Så har jorden fået hvile, og man har produceret billig grøn strøm i en årrække, konstaterer Anders Nielsen.

Anlægget ved Ebberup, der altså vil inddrage et område på 69 hektar, vil producere 60 millioner kilowatt-timer strøm, svarende til 15.000 husstandes forbrug.

- Vil anlægget blive udbudt i anparter i lokalområdet, som man har set det med vindmøller?

- Det laves på kommercielle vilkår, hvor man er eksponeret mod fluktuerende markedspriser - det egner sig ikke så godt for private, men vi er lydhøre over for ønsker om det. Vi mener imidlertid, at det er mere interessant at lade en del af driftsoverskuddet indgå i en almennyttig fond, som støtter noget i lokalområdet, og som vi lader kommunen råde over. Vi vil også tilbyde kommunen at aftage grøn strøm på en attraktiv fastprisaftale.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1994: Bølge af tyverier på Odense Friskole

1994 Eleverne på Odense Friskole skal til at holde vagt i klasselokalerne under den fælles morgensang. På skift skal en enkelt elev fra hver klasse blive tilbage, når de andre er til morgensamling i gymnastiksalen. Årsagen er, at skolen i den sidste halvanden uge er blevet ramt af en bølge af tyverier – blandt andet fra elevernes tasker, der ubevogtet er ladt tilbage i klasselokalerne under morgensangen. - Nogle personer har tilsyneladende fået øje på, hvor let det er at komme ind på vores skole. Så nu har vi skærpet agtpågivenheden og aftalt en vagtordning. Eleverne har også fået besked på, at de skal undgå at efterlade penge eller andre værdier i skoletasken, siger skolebestyrer Torsten Johannesen. 1969 Den 21-årige Eva Haraldsted fra Aarhus har stævnet den engelske fodboldspiller George Best, Manchester United, for brudt ægteskabsløfte. Et forlydende i London vil vide, at den danske pige vil have sin tidligere forlovede til at betale hende 20.000 pund ( cirka 360.000 kroner). George Best bekræfter, at han har modtaget stævningen fra den danske pige men har ingen kommentarer ud over, at ”det vist er bedst, at hun rejser hjem til Danmark nu”. Eva Haraldsted traf Georg Best, da hun forsøgte at skaffe hans autograf til sin daværende, danske forlovede. Hun rejste senere til England og blev midtpunktet i mange romantiske forlydender, der opstod om hende og den engelske fodboldspiller. 1944 Prisudvalget i Odense Købstad offentliggør i dag en bekendtgørelse, hvorefter der straks træder maksimalpriser i kraft for juletræer, der sælges her i byen såvel i engros- som i detailhandel. Priserne er fastsat specielt gældende for Odense og godkendt af Prisdirektoratet. De må derfor ikke overskrides uanset tidligere indgåede aftaler om højere priser og avancer. Efter de nye prisbestemmelser må juletræer i almindelige sorter gran koste fra 1,25 kroner til syv kroner pr. stk., medens der for finere træsorter, ædelgran, nordmannsgran og lignende, må tages fra to kroner til 11,75 kroner. Priserne gælder for størrelser fra mellem 60 centimeter til højest 3 ½ meter. Handlen med juletræer er kun så småt begyndt i byen.

Fyn

Stor politiaktion i Munkebo: Har sandsynligvis forbindelse til terror

Danmark

Seks mænd og to kvinder kræves fængslet i terrorsag efter politiaktion

Annonce