Annonce
Assens

Solcelleanlæg. Åbent brev til Assens Byråd

Øxnebjerggruppen vil klage over planerne om en solcellepark nord for Ebberup. Arkivfoto: Ludvig Ditmann
Annonce

Citat: Publiceret 19-11-2019. Klima - , Energi - og Forsyningsministeriet. Nu får borgere og kommuner bedre vilkår og rettigheder, når der bliver opstillet nye vindmøller og solceller. Med en ny, bred politisk aftale oprettes tre nye ordninger, der forbedrer forholdene for de borgere, der bliver naboer til fremtidige vindmøller og solcelleanlæg, og for de kommuner, der er med til at sikre udbygning af vedvarende energi. Aftalen er indgået af samtlige partier i folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige og evalueres i 2024. Grøn pulje til kommunerne: Opstillere af vedvarende energianlæg bliver pålagt at indbetale et engangsbeløb til kommunen beregnet efter anlæggets ydelse. Større solcelleanlæg: Naboer/beboere inden for en afstand af 200 meter får en årlig kontant skattefri bonus på cirka 2000 kroner samt mulighed for værditabserstatning eller salg af deres beboelsesejendom til opstilleren af anlægget. - Taksationen af ejendommen bliver først foretaget, efter energianlægget er opført, således at den er baseret på de faktiske forhold. Støttefrie projekter omfattes af nye ordninger, såfremt de ikke har opnået byggetilladelse inden ikrafttrædelse af loven. Citat slut. Dette nye tiltag er en erkendelse af, at de lykkeriddere og det wild west princip, som har præget markedet for grøn energi var uholdbart og uretfærdigt. - Der stilles nu krav til opstillerne og ejerne af anlæggene, der høster den økonomiske gevinst af dem. Det giver desuden en vigtig mulighed for en folkelig opbakning og forståelse for den nødvendige omstilling til grøn energi, men her er placeringen af anlæggene afgørende. Spørgsmål til Assens Byråd: - Vil Assens Byråd sikre, at Assens Kommune får indbetalinger fra den grønne pulje, samt at borgerne i Assens Kommune får rettigheder i.h.t. ovenstående nye ordninger, som naboer til vedvarende energianlæg beliggende i Assens Kommune? Som det formentlig er Assens Byråd bekendt, vil Solcellepark Ebberup Nord med den nuværende placering, hvis den vedtages, blive indklaget til Planklagenævnet i Viborg. Set i lyset af alt ovenstående, samt de præmisser og holdninger til solcelleanlæg placeret i det åbne land, som Planklagenævnet har lagt til grund for afgørelsen af 19. november 2019, i klagesag om Kerteminde Kommunes afslag på landzonetilladelse til etablering af en solcellepark på Møllegyden, Dalby, anmodes Assens Byråd om, ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 8, samt Lokalplan nr. 1.3-1 solcellepark nord for Ebberup. Assens Byråd anmodes om, at gøre brug af det forslag, udviklingsdirektøren i Assens Kommune indstiller til udvalget for Miljø Teknik og Plan ved dets møde 4. marts 2019 - "At der udarbejdes en strategi for etablering af solcelleanlæg i Assens Kommune, inden der igangsættes en konkret planlægning for solcelleparken."

Der er fremsendt et eksemplar til hvert byrådsmedlem af et glimrende planlægningsværktøj med med borgerinddragelse, som Vordingborg Kommune har udformet. Udgifterne til denne planlægning kunne passende finansieres af grøn pulje i "nye ordninger". Citat fra denne :"Det er hensigten, at midlerne fortrinsvis skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen." Et sådant velforberedt planlægningsværktøj vil gøre Assens Kommune særdeles attraktiv for opstillere af solcelleparker, da det vil gøre opstartsfasen hurtigere og billigere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Middelfart For abonnenter

Lovændring kan bane vejen for boliger i Gamborg: Der skal være noget til både børnefamilier, sølvbryllup-segmentet og de ældre

Kerteminde For abonnenter

Ekskæresten dræbte hendes bror: Line forsøgte i flere uger at få hjælp til at slippe fri fra voldelig kæreste

Annonce