Annonce
Indland

Sløjfede veje koster oplevelser i naturen

Vorgod Å har mange smukke beskyttede arealer med offentlig adgang, men alligevel er de ikke alle markeret af hensyn til lodsejere, som ikke ønsker trafik.

Smuk natur trækker indbyggere til. Ringkøbing-Skjern Kommune har kortlagt stier og natur i fire sogne - ikke alle steder er det nemt at komme ud i naturen.

1)

"Naturens rige - Øget adgang til det åbne land" hedder rapporten, som beskriver udfordringer omkring stier i fire sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Trods 4.000 kvadratmeter natur med skov, klit, enge og moser per indbygger kan det være svært at komme ud i den vestjyske natur. Sløjfning af markveje sender befolkningen ud på de trafikerede veje, som ikke er blevet gjort bredere i takt med tungere trafik til og fra landbrug og biogasanlæg. Rapporten sammenligner luftfotos fra 1995 og 1999 med fotos fra 2016.

Annonce

2)

Lyne Sogn ligger i udkanten af Ringkøbing-Skjern Kommune, og her er udfordringen i forhold til natur at byen skæres igennem af stærkt trafikerede veje, som ikke egner sig til at finde ro. Byens borgerforening har ifølge rapporten den holdning, at lodsejeren suverænt bestemmer, om en sti skal markeres på et kort uanset, at der fuldt lovlig er adgang til den. Også selv om vejen er kendt, benyttet og attraktiv for sognets beboere. Mange nye stier er dog blevet markeret, og lodsejere har været positive over for ny færdsel tæt på deres stuehus. Jægere har dog protesteret mod at få tegnet stier på kortet, da de mener, at offentlig adgang forstyrrer vildtet. Det ønske har kostet stier på kortet.

3)

Vorgod-Brande Sogn lægger jord til den smukke Vorgod Å med offentlig adgang til de naturbeskyttede arealer. Men borgerforeningen i Vorgod-Brande ønsker ikke at markere færdsel på steder, hvor lodsejeren ikke ønsker det. Sognet har generelt mange naturperler, men for de fleste er mange en velbevaret hemmelighed. Der bliver dog udarbejdet en folder om kanosejlads på Vorgod Å med relevans for både fastboende og turister, og der er lavet tre primitive lejrpladser ved åen.

4)

Rapporten fastslår, at det åbne land er fuldt af konflikter, og at disse ikke altid løses bedst lokalt. Jægere sætter dagsorden ved at presse lodsejere på prisen for jagtleje ved markering af offentlig adgang. Rapporten understreger, at meget få mennesker kender deres ret til at færdes på markveje - og at man i tvivlstilfælde hellere bliver væk.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

- Vi ved godt, det er ulovligt: Derfor parkerer varebilerne midt på fortovet

Leder For abonnenter

Parkering på fortove: Helt ærligt, vi er jo ikke Sverige

Lov er lov, og lov skal holdes, og derfor er vi på denne plads normalt stærke tilhængere af at overholde loven. For landets love, regler, forordninger, cirkulærer, rammer og aftaler er med til at skabe et samfund, hvor alle er stillet ens, uanset økonomisk, aldersmæssig, social, politisk, seksuel eller trosmæssig baggrund og orientering. Alligevel vil vi gøre en undtagelse i sagen om de rigide parkeringsregler, der omtales i avisen i dag. Regler, der gør, at en flyttemand ikke kan parkere sin flyttebil uden for den ejendom i et par timer, mens han bærer sofaer, lænestole og køkkengrej i flyttekasser ud i den ventende bil. Regler, der gør, at en vvs'er ikke kan parkere sin varevogn på et fortov for at løse et akut opstået problem med et lækkende vandrør i en etageejendom. Det er ganske enkelt for stift, for rigidt, for drakonisk. Danmark er et regelsamfund, og hurra for det. Men vi er ikke Sverige. Og vi skal have plads til, at vi også kan bo og leve i vores egne byer. Derfor skal en håndværker selvfølgelig kunne foretage en midlertidig parkering på et fortov uden at skulle frygte en parkeringsbøde. Det er klart, at vores gader og stræder ikke må ende i det rene kaos med biler parkeret på syditaliensk manér; på kryds og på tværs og på langs. Derfor skal vvs'eren, flyttemanden og tømreren parkere med den yderste omhu og omtanke, så han ikke er med til at skabe farlige situationer i trafikken, når gående eller cyklende skal udenom den parkerede lastvogn. Man kan mene, at håndværkere, flyttemænd og andre, der føler trang til at parkere på et fortov i en snæver vending, blot kan vælge lovlydighedens vej og anmode kommunen om en midlertidig parkeringstilladelse. Men helt ærligt: Hvor bureaukratisk kan verden blive? Lykkeligvis udviser mange parkeringsvagter allerede i dag konduite og sund fornuft i disse situationer og undgår at uddele bøder. Det er klogt og bestemt et eksempel til efterfølgelse. For helt ærligt. En flyttebil på et fortov skal der altså være plads til. Også selv om lov er lov.

Annonce