Annonce
forside

Skrue-Pandserfregat og Skonnertgaliot: De første skibslister kom i 1869

Den statslige, tekstbaserede skibsliste har haft forskellige titler siden starten i 1869, men de krydslagte flag har gennem mere end 100 år prydet forsiden. Denne er fra 1887.

Staten har udgivet trykte skibslister frem til 2002

Når den nu ophørte skibsliste bærer mellemnavnet "Illustreret", har det en historisk baggrund.

Da den første "Dansk Illustreret Skibsliste" udkom i 1979 var begrebet skibsliste allerede over 100 år gammelt i Danmark. Det nye på markedet var dengang, at et privat forlag udsendte en skibsliste med billeder af de registrerede fartøjer.De første danske skibslister udkom i trykt form i 1869.

I de tidligste år deklarerede listen sig som "Officiel Fortegnelse over Skibe henhørende til den danske Krigs- og Handelsflaade, der er tildelt Kendingssignaler". Publikationen var udgivet ved - som det hed - foranstaltning af Indenrigs- og Marineministeriet.

I listerne var angivet skibets navn, hjemhavn, kaldesignal, størrelse og type. I den sidste kategori optrådte fx tidstypisk "Skrue-Pandserfregat", "Skonnertgaliot" og "Hjuldampskib".

Udgivelsen bød også på andet indhold af interesse fx signalflag og regler til søs. Senere blev listerne udbygget med i nogle år at bringe navnet på skibets fører. I de senere år optrådte også en omfattende liste over lystbåde optaget i det danske skibsregister.

Annonce
Den statslige, tekstbaserede skibsliste har haft forskellige titler siden starten i 1869, men de krydslagte flag har gennem mere end 100 år prydet forsiden. Denne er 100 år gammel.

To flag over kryds

Skibslisten var visuelt let genkendelig. Gennem mere end 100 år havde den en gullig forside med krydslagte Dannebrogs-flag trykt i rødt og hvidt: Et splitflag relaterende til de statslige skibe og et Dannebrog uden splitter - et såkaldt koffardi-flag til de civilt ejede skibe, fx handelsflåden.

I modsætning til "Dansk Illustreret Skibsliste" var den statslige oversigt farveløs og telefonbogsagtig. Udgivelsen af listen ophørte i 2002.

Ærøskjøbing, Svendborg, Marstal, Rudkjøbing ... Øhavet var stærkt repræsenteret på skibslisterne. Dette udsnit er fra den første liste i 1869.

Gamle lister på nettet

I dag er en række data fra Skibsregisteret tilgængelige på Søfartsstyrelsens web-site. Her er det også muligt at sortere på parametre som fx skibets ejer, kendingssignal og afgrænse perioder. Skibsregistret gemmer også på ældre data, så det er muligt at gå tilbage i historien.

En større samling af de statslige skibslister fra 1869 og frem til ophøret i 2002 er også lagt ud som faximiler på web-sitet for det nationale søfartsmuseum i Helsingør, mfs.dk.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce