Annonce
forside

Skoleskibene får store, nye sejl fra en lille kælder i Nyhavn

Fortoppens undermærs på Georg Stage er tæt på færdig. Fra venstre Frederik Thjellesen, Sune Krohn, Helle Barner Jespersen og Ofelia Scharff. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Sejlmager Hansens Eftf er en maritimhistorisk tidslomme, hvor unge lærer det gamle håndværk at sy et sejl.

Annonce

Fra en god håndfuld trin under fortovet træder Søsiden ind i de ydmyge lokaliteter bag skiltet "A Hansens Eftf - Sejl". I det trange kælderlokale syes denne dag på et par nye sejl til fuldriggerne Georg Stage og Danmark. I et baglokale skæres hvid dug op til åfjordsbåden Siv, og en sejlmager har gang i en reparation af et rødt uldsejl til et vikingeskib. Om få dage starter syning af sejl til Marstal-skonnerten Bonavista. Sejldugen er på vej fra England.

Sejlloftet i kælderen emmer af historie. En maritim tidslomme med mere end 85 års virke i Nyhavn.

- Er det her tiden står stille, sagde en besøgende fra nabolagets Det Kongelige Teater engang.

Sejlmager Hansen Eftf. blev grundlagt af Andreas Hansen på den nuværende adresse i Herluf Trolles Gade 3 kld. ved Nyhavn i København i 1934. I 1960 overtog Andreas Hansens tidligere lærling, Niels Hansen, sejlloftet.Helle Barner Jespersen, overstyrmand på skoleskibet Georg Stage og sejlmager-underviser på fagskolen i Hillerød, købte sejlloftet af Niels Hansen i 2011. Sejlloftets faste stab er på fire, heraf to lærlinge. Dertil er der en kreds af eksterne folk, der kan trækkes på.

Blandt sejlloftets kunder er skoleskibene Danmark og Georg Stage, vikingeskibsmuseet i Roskilde, Lilla Dan, Bonavista samt de norske Statsraad Lehmkuhl og Sörlandet.

Med levering af underrig og formidling af håndværket har sejlloftet også deltaget i den tyske stats projekt med totalrenovering af barken Peking, der bliver museumsskib i Hamborg.

Sejlloft er en gammel betegnelse for en virksomhed, der fremstiller og reparerer sejl - men ikke nødvendigvis ligger på et loft. Udtrykket kendes også på tysk og engelsk, hhv. Segelloft og sailloft.

sosn

Fem trin ned, og så står man i det lille kælderlokale , hvor der syes sejl til de fuldriggede skoleskibe Georg Stage og Danmark. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce

- Håndværket skal leve

For sejlloftets indehaver, Helle Barner Jespersen, er virksomheden både levende historie, en passion og ikke mindst en fremtidssikring af et truet, maritimt håndværk.

- Vi skal bevare det gamle håndværk. Vi skal vise sejlmageri frem og oplære unge i det. Hvis ikke dør det - eller ryger til udlandet, advarer Helle Barner Jespersen.

Som mangeårig sejlskibssømand og nuværende næstkommanderende på Georg Stage er Helle Barner Jespersen kommet på sejlloftet i mange år. Da sejlloftets ejer gennem 50 år valgte at stoppe i 2011, købte Helle Barner Jespersen den lille virksomhed med det primære formål at skabe en læreplads for unge. Blandt landets omkring 40 sejllofter har 13 lov til at tage lærlinge. I følge Helle Barner Jespersen tager de nærmest ingen.

Væggne bærer masser af maritim historie - fx portrætterne af sejloftets tidligere indehavere. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce

Papirbøvl med lærlinge

- Mange sejlmagerier til traditionsskibe er enmands-foretagender. De er typisk drevet af ældre mænd, der ikke orker at tage lærlinge ind med alt det papirbøvl, det giver, forklarer Helle Barner Jespersen.

Et par år efter overtagelsen blev sejlloftet godkendt til lærlinge-uddannelse. I det fire-årige forløb kommer lærlingene både omkring erhvervsskolen i Hillerød og arbejder på andre sejllofter i Danmark og udlandet.

Unge hænder holder liv i det gamle håndværk, kunsten at fremstille et sejl. Dette er til Georg Stage. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce

Lokalerne er for små

Sejlloftet i Herluf Trolles Gade er ved at vokse ud af sine rammer. Det er for småt til de fire mennesker, der normalt har deres daglige virke her. Det kan lige gå, når sejlbanerne skal skæres til og syes, men der er ikke plads til at brede de færdige sejl ud. Så skal deres lejes gulvplads ude i byen.

At den amerikanske kapitalfond Blackstone har opkøbt ejendommen med udsigt til huslejestigning spiller også ind:

- Jeg satser på at flytte i løbet af året. Det bliver stadig i København. Jeg har lettere ved at få lærlinge her, siger Helle Barner Jespersen, der med sine mere end tyve år på Georg Stage er vant til at undervise unge i maritime færdigheder.

- Man kan godt kalde os for en slags grovskræddere, siger sejlmagersvend Siv Jespersen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce

- De unge kan li' det

- Jeg kan se, at de unge supergerne vil det her, og de kan li', at der er flere unge her. Jeg sætter dem ikke til at feje gulv. De kommer lige på og hårdt med det samme. Mit sigte er, at de unge en dag får lyst til starte for sig selv, så sejlmager-håndværket holdes i live. Selv skal jeg ikke leve af det. Jeg får jo min løn et andet sted fra. For mig er sejlmageri en fritidsbeskæftigelse, når jeg ikke sejler med Georg Stage, siger Helle Barner Jespersen.

- Valg af sejldug og facon grænser til religion, siger Helle Barner Jespersen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce

- Lav standard fra udlandet

Sejlloftets administration og økonomi klares af Helle Barner Jespersens mand, Uwe Delfs Jespersen. Når Helle Barner Jespersen sejler skoleskib, står hendes tidligere elev, den 25-årige sejlmagersvend Siv Jespersen, for sejlloftets daglige drift.

Danmark er et af de eneste lande i verden, der uddanner sejlmagere.

De fleste andre steder er det tillært arbejde uden den historiske og håndværksmæssige tilgang, der kendetegner dansk sejlmageri.

- Vel er det på kort sigt billigere i Polen eller Kina, men standarden er også derefter.Lav. Til skoleskibet Danmark syede de i Kina for eksempel sådan en her på i stedet for ligtov. Hvis man gør det, kan sejlet ikke strække sig, som det skal, forklarer Helle Barner Jespersen og viser Søsiden en tynd gjorde.

Sejlloftets vægge udstråler 85 års historie med sejlmageri i de små kælderlokaler i Nyhavn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce

- Så send det til Kina!

Hos Sejlmager Hansens Eftf. repareres og serviceres kun sejl af egen tilvirkning, og sådan er det også hos mange af de store sejllofter.

- Hvis folk har købt sejl i Kina, så må de sende det derud og få det serviceret, siger Helle Barner Jespersen.

Sejlloftet er bl. a. igang med nye sejl til åfjordsbåden Siv fra Hobro. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Merlespir er et vigtigt værktøj i sejlmageri. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Sejlloftet gør det også i tovværk. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Sune Krohn er bådebygger på Vikingeeskibsmuseet i Roskilde. Sejlet er af håndvævet uld og til brug på en rekonstruktion af fartøjet Skuldelev 6. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Indtil større lokaler er fundet er udsigten fra sejlloftet et kik op på fortovet til de klassisk smukke ejendomme i Herluf Trolles Gade ved Nyhavn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Banerne til fx Bonavistas sejl syes sammen på specielle, store sejlmager-symaskiner som denne. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Sejlene til de gamle skibe syes i et mijø, der mildt sagt er autentisk. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Den 140 kvm store, nye fok til skoleskibet Danmark kan skæres og syes, men ikke udbredes i det trange sejlloft i kælderen. Fra venstre indehaver Helle Barner Jespersen, medhjælper Marie Skydsgaard og lærling Frederik Thjellesen. Alle de unge på sejlloftet har været en tur omkring skoleskibet Georg Stage. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Tovværk, beslag og læderforstærkede hjørner er også en del af et nyt sejl. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Fortopppens undermærs til den tremastede fuldrigger Georg Stage er tæt på færdig - i hænderne på Ofelia Scharff. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Sejlloftet er oplyst af en krans af arkitektlamper. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Sejlmagerne bruger en bænk af denne særlige type. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce