Annonce
Danmark

Skoleelever behøver ikke længere holde en meters afstand

Skolelever i den samme klasse behøver ikke længere holde en meters afstand til hinanden, når de vender tilbage i skole efter sommerferien. Det har Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen besluttet. Arkivfoto: Christian Nordholt
Elever i den samme klasse behøver ikke længere at holde en meters afstand til hinanden. Det har Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen besluttet. Beslutningen vækker glæde hos interesseorganisationer, men lægger også op til nye udfordringer.
Annonce

Coronakrise: Når landets skoleelever vender tilbage til skolen efter sommerferien, kan de komme et skridt tættere på den hverdag, de havde, inden covid-19 brød ud i foråret.

Børne- og Undervisningsministeriet har nemlig i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet nye retningslinjer og anbefalinger gældende fra august.

Med dem bliver det blandt andet muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i den samme klasse.

- Der er ingen tvivl om, at anbefalingen om en meters afstand har været den absolut største barriere. Derfor er jeg rigtig glad for, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det nu er forsvarligt for den her gruppe at fravige kravet efter sommerferien. Hverdagen bliver mere genkendelig for vores børn og unge – selvom også de fortsat, ligesom alle os andre, skal tage en række forholdsregler for at passe ekstra på hinanden, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Annonce

Tilbage til de almindelige bestemmelser

Også i Skolelederforeningen ser man positivt på tilladelsen til at fravige anbefalingen om en meters afstand.

- Det betyder rigtig meget. Det betyder jo især, at vores behov for personale per klasse ikke længere er så stort, siger Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen.

Tilladelsen til at fravige anbefalingen betyder også, at skolerne nu kan undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, og at typiske skoleklasser med 25-30 elever igen kan blive undervist samlet.

De nye retningslinjer om afstand i skolerne

Man kan fravige anbefalingen om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe. Udgangspunktet bør dog stadig være, at man fortsat har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre.

Elevernes klasse eller anden fast gruppe skal fortsat være udgangspunktet for alle aktiviteter.

Hvis eleverne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, kan de skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre, når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres.

Den generelle anbefaling om en meters afstand gælder fortsat, når elever opholder sig samme sted som andre klasser på f.eks. fællesarealer. Frikvarterer bør derfor så vidt muligt holdes klassevist og forskudt. Så længe skolen sørger for, at elevernes aktiviteter i videst muligt omfang foregår inden for klassen, kan flere klasser godt holde frikvarter og opholde sig samtidigt på f.eks. udendørsarealer.

Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen kan være den samme som i skolen, og man kan undtagelsesvist samles på tværs af grupper i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med pasning i ydertimerne.

- Vi er glade for, at vores børn kan komme tilbage i skole, til noget, der ligner normalen, og som selvfølgelig stadig er sundhedsmæssigt forsvarligt. Skolen og børnene trænger til at være sammen med hinanden igen og få en hverdag, der forhåbentlig er mere stabil, siger næstformand i foreningen Skole og Forældre, Cecilie Harrits, som dog samtidig ser en udfordring i, at man går tilbage til de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

- Når man går væk fra nødbekendtgørelsen og over til folkeskoleloven, kan det give nogle ekstra udfordringer. Og der håber jeg på, at skolerne gør deres kommunalbestyrelse og forvaltning opmærksom på, hvis de synes, det er svært. Og så vil jeg samtidig appellere til, at man som forældre og skolebestyrelse får en god dialog om, hvordan man gør det, så det er trygt for alle, siger Cecilie Harrits.

Annonce

Fastholdelse af øvrige retningslinjer

Selvom eleverne må være tættere sammen i de enkelte klasser, skal de dog fortsat følge anbefalingen om en meters afstand, når de opholder sig sammen med andre grupper eller klasser på for eksempel fællesarealer og i frikvarter.

I Skolelederforeningen forventer man da også, at skolerne så vidt muligt fortsat forsøger at holde den ene meters afstand.

- Udgangspunktet er stadig afstand, så vidt det er muligt. Og så kan man gå under en meter, når det er nødvendigt. Det vil det være på nogle skoler, for eksempel på grund af skolens indretning, siger Claus Hjortdal, som samtidig påpeger, at de øvrige retningslinjer fortsat skal følges på landets skoler.

- Vi skal stadig holde fast i alle de gode ting, der har sikret os, at vi ikke havde smitte før sommerferien. Det er blandt andet enorm god og høj hygiejne, passende afstand og tid udenfor, siger han.

Lykkes det skolerne at holde fast i de gode vaner fra før sommerferien, vurderer Claus Hjortdal, at skolerne også godt kan håndtere, at eleverne bliver rykket tættere sammen.

- Lige nu er der selvfølgelig en helt naturlig bekymring i forhold til de smittetal, vi ser ude i samfundet i øjeblikket. Og ude på skolerne er der da også en bekymring for, om det er en skole, der bliver lagt ned næste gang. Men hvis skolerne bare fortsætter med at gøre det, de har gjort indtil nu – og det er virkelig godt, det de har gjort – så skal vi nok klare det sammen, siger han og bliver bakket op af Cecilie Harrits:

- Sundhedsstyrelsen har sagt, at det er forsvarligt at drive skole ud fra de her retningslinjer. Så jeg er fortrøstningsfuld og tryg, når vi også ser på, hvor godt det gik med genåbningen i foråret og hvor stort og flot et ansvar skolerne tog.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Faaborg-Midtfyn

Brandmænd frygter for deres liv på motorvejen: - Vi er mere trygge ved at kravle ind i et brændende hus end at stå på motorvejen

Odense

25-årig varetægtsfængslet: Sigtet for medvirken til drab og drabsforsøg i Egeparken

Odense

Ekspert i islamisk jura og imamer: - Magten ligger ikke hos de islamiske autoriteter og de religiøse råd

Annonce