Annonce
Erhverv

Skjøde fik millionbøde for at låne priser: Men blev frifundet for grov kartel-aftale med jysk konkurrent

Den fynske entreprenør Skjøde har mange store projekter i gang. Blandt andet Gartnerbyen på den tidligere Gasa-grund ved Bolbro. Sagen om prisudveksling handler om udbud tilbage i 2012 og 2013 vedrørende SDU i Odense og Kolding samt Sanderumskolen i Odense. Foto: Lars Krejberg
Tirsdag straffede landsretten den fynske entreprenør H. Skjøde Knudsen med en bøde på to millioner, efter at en medarbejder i tre tilfælde udvekslede priser med konkurrenten Jorton op til store udbud. Skjøde blev dog frifundet for at have indgået en kartel-aftale af grov beskaffenhed, og det vækker glæde hos entreprenøren.
Annonce

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklen, at Skjøde blev frifundet for at have indgået en kartel-aftale. Det er ikke korrekt. Konkurrencestyrelsen har gjort opmærksom på, at landsretten dømte for kartel-virksomhed, men frifandt entreprenøren for at have indgået en kartel-aftale af grov beskaffenhed. Skjøde blev altså kun frifundet for de skærpende omstændigheder, der ville kunne medføre fængselsstraf for de forhenværende medarbejdere. Vi beklager fejlen.

Der var ikke tale om en kartel-aftale af grov beskaffenhed, da en medarbejder hos Skjøde i 2013 udvekslede priser med en ansat hos konkurrenten Jorton, inden begge entreprenører bød på en opgave på Sanderumskolen. Det slår landsretten fast i den skriftlige dom.

Modsat byretten i Odense mente Østre Landsret, at der var tale om konkurrenceforvridende og ulovlige handlinger, da der i 2012 og 2013 tre gange blev udvekslet priser for at kunne afgive proformabud til bygherrer.

Den fynske entreprenør Skjøde blev tirsdag straffet med en bøde på to millioner for kartel-virksomhed, mens den forhenværende medarbejder fik en bøde på 75.000 kroner. Jorton, der har hovedsæde i Aarhus, fik en bøde på tre millioner og den tidligere ansatte hos dem en bøde på 50.000 kroner.

Mens partene blev dømt for at låne priser af hinanden, var der ifølge landsretten ikke tale om en kartel-aftale af grov beskaffenhed i forholdet om Sanderumskolen. En afgørende frifindelse, idet anklagemyndigheden ville have de tidligere medarbejdere hos Skjøde og Jorton idømt seks og otte måneders fængsel for forholdet, der uden tvivl også ville skærpe bøderne til selskaberne.

Frifindelsen for kartel-aftale af grov beskaffenhed vækker glæde hos Skjøde, der har afvist at stille op til et mundtligt interview, men i stedet besvaret avisens spørgsmål skriftligt.

Entreprenørselskabet mener, at landsrettens dom er en hård tolkning af konkurrenceretten, men tager afgørelsen til efterretning og kalder den en "afklaring af, hvordan lovgivningen skal fortolkes".

Derfor blev der frifundet for grov kartel-aftale

I dommen oplyser Østre Landsret, at man har frifundet Skjøde og Jorton samt to nu forhenværende medarbejdere for anklagerne om, at der skulle være indgået en kartel-aftale af grov karakter. Aftalen skete ifølge anklagemyndigheden i forbindelse med en murerentreprise på Sanderumskolen i Odense til omkring en million kroner.

Landsretten har i frifindelsen lagt vægt på parternes handlemåde, konsekvenserne og værdien af entreprisen. Ud fra det mener landsretten ikke, der er tale om en kartel-aftale af grov beskaffenhed, som der var rejst tiltale for.

Kartel-aftaler af grov beskaffenhed er den eneste overtrædelse af konkurrenceloven, der kan give fængsel.

En kartel-aftale kan blandt andet være, hvis konkurrenter aftaler et bestemt prisniveau, eller at de på forhånd koordinerer, hvem der skal byde på et udbud - og måske endda også, hvem der skal vinde.

Det kan også være en opdeling af markedet, hvor man aftaler, hvem der skal være aktive i bestemte dele af landet eller hos bestemte kundegrupper.

Kartel-aftaler af grov beskaffenhed straffes med op til halvandet års fængsel.

Annonce

- Ledelsen har ikke kendt til det

Hvilken betydning har bøden på to millioner kroner for jer?

- To millioner er selvsagt et stort beløb, men det kan og vil blive indeholdt i vores årsrapport for regnskabsåret 2019. Det er ikke noget, som påvirker virksomhedens aktuelle projekter eller vores generelle situation.

Direktør Allan Nielsen modtog 12. marts 2012 klokken 08.18 - cirka fire timer før fristen for at byde på entreprisen om SDU Kolding - en mail fra den nu dømte medarbejder med følgende indhold:

”Så har vi tilbud fra Jorton. Der er lagt 600.000 kr. på byggepladsen. Alle øvrige beløb skal tilrettes, så det ikke ligner hinanden. Vi kan gå listen igennem.” Hvordan hænger det sammen med, at I hævder, at prisudvekslingen skete uden ledelsens viden?

- Ledelsen har ikke haft kendskab til forholdene, hvilket landsretten har bekræftet. Landsretten har i sine præmisser fundet, at flere navngivne personer har været involveret og haft forsæt til at overtræde konkurrenceloven. Landsretten har fastslået, at ledelsen hos Skjøde ikke har haft kendskab til eller været involveret i forholdene.

Fastholder I, at medarbejderen handlede på egen hånd?

- Ja. Vores tidligere medarbejder har – tilsyneladende i misforstået loyalitet – lånt og udlånt priser i samlet tre tilfælde. Ledelsen har ikke været vidende om dette.

Har der fra ledelsens side været et pres på denne medarbejder for at byde på mange opgaver, så man var på god fod med bygherrerne, når der var opgaver, man rent faktisk gerne ville vinde?

- Nej. Og vi har aldrig brugt bonusser eller andre incitamenter i tilbudsafdelingen.

Ifølge medarbejdernes forklaringer i byretten er det en udbredt praksis i byggebranchen, at man udveksler priser med hinanden. Hvad siger Skjøde til det? Og kan I afvise, at der i Skjøde ellers er sket udveksling af priser?

- Vi er ikke bekendt med, at dette skulle være praksis. Vi har hørt udtrykket ”lånepriser”, men troede faktisk, det hørte fortiden til. Vi har foretaget en grundig intern undersøgelse i samarbejde med et eksternt advokatfirma, og der er intet i den undersøgelse, som indikerer, at der har været andre tilfælde af prisudlån i vores virksomhed. Samtidig har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved kontrolundersøgelsen gennemgået al vores materiale, både elektronisk og fysisk, og konstateret, at der ikke har været andre forhold end dem, der er omfattet af dommen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Kritik af kommune i sag om ulovligheder i tidligere kro: Går efter de forkerte, mener lejerforening

Odense

Borgerservice: Lejere blev advaret om manglende godkendelse af lejemål på tidligere kro

Annonce