Annonce
Nyborg

Skatteborgerne må til lommerne: Godsejer skal have erstatning på 2,6 millioner kroner

Striden om støjvolden på godset Juelsbergs jord har stået på i 17 år og været gennem mange instanser. Her ses godsejer Gregers Juel (til højre) under en såkaldt åstedsforretning i forbindelse med ekspropriationen af jorden. Foto: Yilmaz Polat
Landsretten har fældet dom i en 17 år lang og til tider bitter strid om en støjvold ved motorvejen i Nyborg.

Nyborg: Godsejer Gregers Juel har fået sin tro på det danske retssamfund bestyrket.

Han har efter en 17 år lang strid med Nyborg Kommune fået ret. Og tilkendt en erstatning på knap 2,6 millioner kroner.

- Som borger er det utroligt svært at gå i retten med sådan en sag. Så det er rigtig godt, at vi har et samfund som vores, hvor en instans kan veje argumenter og beviser op mod hinanden og finde frem til en afgørelse, siger Gregers Juel.

Annonce

Sagens genstand er en stjøjvold, der for en mindre dels vedkommende er anlagt på godsets Juelsbergs jord ved et parcelhuskvarter tæt på motorvejen i Nyborg.

Ifølge Østre Landsret blev Gregers Juel "snydt" for en økonomisk gevinst, da Nyborg Kommune i 2005 eksproprierede godset Juelsbergs jord og anlagde en syv meter høj støjvold på den.

Sagde fra

Det var et ønske om at hjælpe beboerne i parcelhuskvarteret Skovparken, der i sin tid fik Nyborg Kommune på idéen om at opføre en cirka syv meter høj støjvold som værn mod trafikstøjen fra den nærliggende motorvej.

Allerede i 2004 forelagde kommunen idéen for Gregers Juel.

Men, som han har forklaret i Østre Landsret, havde det "ikke nogen gunstig virkning på forhandlingsklimaet", at kommunen fra starten truede med ekspropriation af godsets jord.


Der har været mange synspunkter i sagen, men nu går livet videre.

Godsejer Gregers Juel


Gregers Juel sagde fra starten fra over for en støjvold på godets landbrugsarealer.

Han fremlagde undervejs i den til tider bitre og uforsonelige strid da også forslag til en anden placering af en i øvrigt noget mindre støjvold i området.

Og anlagde siden også en sag med krav om erstatning for en økonomisk gevinst, han kunne have fået, hvis han havde fået lov til selv at anlægge støjvolden på godsets jord, sådan som han gerne ville have den.

- Jeg har undervejs måske heller ikke været dygtig nok til at kommunikere, hvad det var, jeg gerne ville. Men sådan en sag er utrolig vanskelig og krævende, siger Gregers Juel efter at Østre Landsret nu har tilkendt ham en erstatning på knap 2,6 millioner kroner. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Retten i Svendborg sagde i 2019 nej til kravet om erstatning.

Men den dom har Østre Landsret altså nu omstødt og tilkendt Gregers Juel en erstatning på 2.598.276 kroner fra Nyborg Kommune.

- Og det er helt fair. Ret skal være ret, konstaterer formanden for Nyborg Kommunes teknik- og miljøudvalg, Per Jespersen (S).

- Vi mente, at vi oprindeligt havde betalt det, vi skulle. Men nu har sagen været gennem to retsinstanser, og når to ud af tre dommere i Østre Landsret siger, Gregers Juels skal have yderligere erstaning, skal vi naturligvis betale, tilføjer han.

Annonce

Alt for lidt

Nyborg Kommune har tidligere betalt Gregers Juel godt 250.000 kroner for den af støjvolden, der ligger på godsets jord.

Men det var ifølge Østre Landsret altså alt for lidt.

Sagen kort

2003 beslutter Nyborg Kommune sig for at gøre noget for at hjælpe beboerne i Skovparken af med støjplagen fra den nærliggende motorvej.

2004 indleder Nyborg Kommune og godsejer Gregers Juel forhandlinger om en støjvold, der delvist skal placeres på godset Juelsbergs jord. Kommunen afviser Gregers Juels bud på en alternativ løsning.

2005 beslutter Nyborg Kommune at ekspropriere Juelsbergs jord. Gregers Juel får 251.724 kroner i erstatning.

2015 afsiger Højesteret endelig dom i en sag om lovligheden af Nyborg Kommunes ekspropriation af godets Juelsbergs jord. Den var lovlig, fastslår retten.

2019 afviser Retten i Svendborg Gregers Juels krav om erstatning for et økonomisk tab, han mener at have lidt som følge af kommunens nej til at lade ham opføre en alternativ støjvold.

2021 omstøder Østre Landsret dommen fra Retten i Svendborg. Med dommerstemmerne 2-1 får Gregers Juel tilkendt en erstatning på 2.598.276 kroner.

Om den 17 år lange strid om den famøse støjvold siger Per Jespersen, at "det er den tid, den slags ting tager".

- Og vi kan jo ikke bare uden videre skalte og valte med skatteborgernes penge, påpeger han.

Gregers Juel kalder i dag selv sagen for "evighedssagen".

- Jeg har undervejs måske heller ikke været dygtig nok til at kommunikere, hvad det var, jeg gerne ville. Men sådan en sag er utrolig vanskelig og krævende. Der har været mange synspunkter i sagen, men nu går livet videre, siger han og tilføjer, at "i morgen starter jo en ny dag".

Ud over de knap 2,6 millioner kroner i erstatning skal Nyborg Kommune også betale Gregers Juel 328.215 kroner til dækning af sagens omkostninger.

Alt i alt bliver der således tale om en regning til skatteborgerne på godt 2,9 millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn

Deltag i afstemningen: Als-Fyn-broen splitter fynboerne - René vil ikke flytte til Faaborg, hvis der kommer en bro

Annonce