Annonce
Læserbrev

Skal digitalisering bidrage til velfærd?

Synspunkt: Onsdag 15. maj skulle økonomiudvalget i Odense Kommune tage stilling til, hvordan der kan spares 60 millioner på administrative opgaver i kommunen. Målet er at frigøre midler til den nære velfærd. Set i det lys må svaret på ovenstående spørgsmål være et stort og rungende ja. Alle nye perspektiver og konkrete initiativer, der har potentiale til at afhjælpe kommunens økonomiske udfordring, bør undersøges indgående.

Udvikling af ny teknologi og digitalisering af arbejdsgange kan gøre en stor positiv forskel både for os borgere og for kommunens økonomi. Digital Post er et eksempel på, at det er muligt at spare penge på det administrative område ved at digitalisere. Vi odenseanere har nemlig bakket massivt op om at flytte posten fra papirbreve til Digital Post og dermed flyttet millioner af kroner fra administration til velfærd. Sidste år modtog vi over to millioner Digital Post-breve fra Odense Kommune. Skulle disse breve have været sendt med posten, havde det kostet kommunen mindst 20 millioner kroner.

Meget kan i dag lade sig gøre med teknologien. Spørgsmålet er derfor ikke længere, hvad vi kan, men hvad vi vil. Administrative robotter har overtaget nogle af de mest trivielle opgaver på en række administrative områder, så medarbejdere kan frigøres til at servicere os borgere. Det er resultatet af, at kommunen for et par år siden vovede et øje og nogle kroner og satte et pilotprojekt med automatisk betaling af lægeregninger i gang.

Andre teknologier som kunstig intelligens/machine-learning og Internet of Things/sensorer er endnu i sin vorden og bruges i Odense Kommune primært i eksplorative (afsøgende) pilotforsøg og living labs. Det, der er det store nye i den sammenhæng, er muligheden for at få og kunne handle på realtidsdata frem for historiske data og muligheden for at håndtere store datasæt langt hurtigere end ved manuelle analyser og beregninger. For eksempel, når sensorer i veje måler på trafikken og kan omstille hastighedsbegrænsninger og lysreguleringer. Målet med pilotprojekterne er at give kommunens borgere og virksomheder nye muligheder og en bedre service.

Jeg finder det derfor vigtigt, at Odense Kommune også fremover sætter midler af til pilotprojekter, så potentialet i de nye teknologier bliver afprøvet og testet.

Temaer som dataejerskab, gennemsigtighed og retssikkerhed må være i centrum, når kommunen afprøver nye teknologier. Det underordnet om det er tale om machine-learning på bekymrende fravær i skolen, samtykke til tværgående brug af data eller måling af menneskers tilstedeværelse i et fysisk rum.

Jeg oplever, at der er et stort potentiale i den teknologiske udvikling. Det er dog vigtigt, at vi hele tiden vurderer teknologien i forhold til værdien for samfundet og kvaliteten for os som borgere. Vi skal sikre, at de uanede teknologiske muligheder stiller os bedre, end før vi havde dem. At inddrage os som borgere i udviklingen af de borgerrettede digitale løsninger er derfor et must.

Jeg kan imidlertid frygte, at der er en konflikt mellem det politiske ønske om at reducere administrations-omkostningerne i kommunen med 60 mio. kr. og behovet for løbende investeringer i nye digitale pilotforsøg. Pilot-forsøg, som på sigt ville kunne bidrage til fastholdelse og udvikling af den borgernære velfærd.

Min opfordring til Byrådet og Odense Task Force Velfærd er derfor, at de prioriterer midler til en digital udviklingspulje af en anselig størrelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce