Annonce
Odense

Silo-byggeri: Udenlandske havne mikser fortiden og fremtiden

Hamburg Havn tør en masse. Da man gik i gang, mente chefplanlægger, professor Egbert Kossak, at havnen havde fået området foræret af byen gennem de sidste 200 år, og nu var det tid at betale noget af det tilbage. Man fandt en løsning, hvor udvalgte bygninger og steder blev en del af en sammenhængende havneomdannelse. Tilgangen var at satse på mindre, fortrinsvis lokale investorer og satse på blandede funktioner, også ikke-bevaringsværdige og dårlige bygninger blev genanvendt til steder for unge kreative mennesker. Kommunen købte et gammelt skib, som var på vej til skrot, og det blev til et spændende sted med hotel, museer, cafeer m.m. Kommunen tog ansvar og gik aktivt ind i at få tingene til at ske. Man var heller ikke bange for at tilføje nye elementer til gamle silobygninger. For eksempel Stadtlagerhaus (billedet), hvor der blev bygget nye moderne boliger i fire etager oven på den gamle silo. De gamle fiskehaller blev til et multifunktionelt kulturhus.

Byplanlægger Esben Fog peger blandt andet på havne i Tyskland, England, Holland og Canada, som har formået at skabe miljø med mennesker, hvor der før var industri.

Efter byplanlægger og arkitekts Esben Fog erfaring er det nærmest en rygmarvsrefleks blandt traditionelt tænkende investorer, at det ikke kan betale sig at bevare en gammel bygning, når de ser en én.

- Ukyndige vil ofte give dem ret, fordi en bygning, der har stået tom i mange år, på overfladen kan se ret håbløs ud. Men de steder, der er blevet til attraktioner, og som er kommet på verdenskortet, er i næsten alle tilfælde steder, hvor man har bevaret historien og tilføjet nutiden, siger han og understreger, at hans erfaringer fra udenlandske havneomdannelser er, at steder, der er blevet bevaret, aldrig er noget, nogen har fortrudt.

Til gengæld findes der mange eksempler på, at man har fortrudt nedrivninger, siger han:

- De store, rå havnekonstruktioner har den fordel, at de netop er store og rå. De kan derfor tåle en masse - både fysisk og arkitektonisk. Man skal ikke genanvende dem, som de er, men udfordre dem og tilføje dem nye elementer.

Og der er masser af eksempler på siloer, der er kommet helt nye ting ud af.

- Efter min erfaring er det mest et spørgsmål om holdning, hvorvidt noget kan bevares eller ikke. Siloer er dog meget forskelligt konstrueret, og enkelte af dem vil være vanskelige at genanvende, mens det næsten altid kan lade sig gøre med pakhuse, siger han.

Esben Fog, der fremdrager seks eksempler på steder, hvor gamle siloer har fået nyt liv, mener ikke, at man skal bevare alting af nostalgiske grunde:

- I hvert tilfælde kræver det en kyndig og uvildig vurdering. Men erfaringerne fra mange omdannelser i Europe, USA og Canada viser, at den ekstra investering, der følger med, kommer hjem mange gange. Disse bygningsværker kan bare noget, som ikke kan kopieres, siger han:

- Lokalt i Odense har vi takket være Olaf de Linde bevaret mange havnebygninger, som andre ville have sagt, det ikke kunne betale sig at gøre noget ved.

Annonce

Hvornår lykkes havneomdannelser?

Projekter, der er lykkedes, kendetegnes ved:at kommunen er gået aktivt ind i omdannelsen og implementeringen. De rene markedskræfter er for kortsigtede til at skabe holdbare, visionære løsninger.

at kommunen ind imellem aktivt går ind og køber strategiske bygninger og områder (hvis ikke de ejer dem i forvejen). Ofte vil investeringer tjene sig hjem, fordi området bliver mere attraktivt for private investorer.

at man har sagt nej til investorer, der vil købe hele områder og udvikle dem alene.

at man genanvender bygninger og spor af historien og kombinerer dem med nyt.

at man kræver blandede funktioner. Rene boligenheder er absolut no go. Hvem gider besøge et boligområde?

at man inddrager lokalbefolkningen og lytter til borgerne

at man tænker utraditionelt, og at man tør.

Projekter, der ikke er lykkedes, er kendetegnet ved:

at være totalsaneringer, hvor alt gammelt er væk.

at have haft manglende tålmodighed til at vente på den rigtige invester.

at kun have én funktion.

at have privat præg.

at der ikke gjort ret meget ud af omgivelserne.

at være sat sammen af store enheder.

I Rotterdam var bystyret på vej til at rive alt gammelt ned og fylde havnebassiner op, da chefplanlægger professor Riek Bakker blev ansat. Hun råbte vagt i gevær og fik stoppet planerne. Det gamle havneområde har stor betydning for byens identitet, og det er identiteten man skal lede efter, når man går i gang med et nyt område. Den historiske hukommelse. River man det gamle ned, er det svært at skabe en ny identitet. Kombinationen af nyt og gammelt er meget attraktiv. De gamle betonsiloer er robuste nok, til at man kan gøre noget ved dem, og så blev unge europæiske arkitekter inviteret til en konkurrence om at lave lette bygningselementer, der kunne tilføjes siloerne. En rå betonbygning er måske ikke så spændende at se på, og en let bygning i stærke farver måske heller ikke. Men når de sættes sammen, opstår der noget nyt og spændende. Fortid, nutid og fremtid mødes.

Fremtiden for Siloøen

Der er kommet fokus på Siloøen, siden By- og Kulturudvalget 15. maj besluttede at godkende forvaltningens indstilling om at rive alle siloer og pakhuse ned med undtagelse af de to rødstensmure i Muus' Pakhus.Forinden havde en menig medarbejder ved en fejl givet tilladelse til nedrivning.

En underskriftsindsamling mod nedrivningen af Siloøen blev begyndt.

Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley (R) blandede sig i debatten og beklagede kollegernes beslutning om ikke at bevare en større del af havnens og byens historie.

I kølvandet på debatten har den lokale investor og bygherre Frederik Barfoed rettet kritik imod de mange ens, hvide huse, der skyder op flere steder i forbindelse med byudviklingen.

I Granville Island i Vancouver i Canada blev det gamle industriområde genanvendt i 1970?erne, og selv om der ikke var så mange bevaringsværdige bygninger i traditionel forstand. Mange syntes, det var noget gammelt møg uden værdi, som burde fjernes. Men på grund af de funktioner, man puttede i bygningerne, og den måde man greb det an på, fik bygningerne værdi. I dag er det noget, der inspirerer andre over hele verden. Det hele er ejet af den Canadiske stat, hvilket betyder, at man kan have små virksomheder og kunsthåndværk, som kun kan eksistere på grund af lav husleje, men som omvendt giver et fantastisk tilskud til områdets attraktions værdi. Man ønskede ikke boliger - kun som husbåde - i området, fordi beboere kan få ejerfornemmelser til området. Fordi man ikke renoverede til boliger, kunne man ofte renovere til en langt billigere pris.
I Bristol er byplanlægger Richard Holdenen stor del af hemmeligheden bag succesen, for han havde is i maven til at vente på de rigtige investorer. Her lader man gerne bygninger anvende til midlertidige aktiviteter, indtil den rigtige investor dukker op. Én, der ikke blot vil rive ned og bygge nyt, men en der vil give noget til byen og til stedet. Sådan en var John Pontin fra ?Under the Sky Limited?. De opkøbte gamle bygninger, der ikke var rentable på normale markedsvilkår og så spurgte de lokalsamfundet, hvad bygningerne kunne bruges til. Kreative folk flytter ind i bygninger til en lav husleje, mod at de selv sætter dem i stand. Bristol Kommune var meget aktiv i at få udviklingen i den rigtige retning og havde de rigtige folk på det rigtige tidspunkt. Kommunen er gået aktivt ind i at konvertere gamle pakhuse til boliger. Man krævede, at udviklere lavede færre og mere blandede projekter med både bolig, kontor, butikker, små værksteder, atelier og så videre. Det krævede en meget aktiv indsats fra kommunen, for jordejere interesserer sig ikke for funktioner, der tjener flere formål - de er sværere at administrere, og man får ikke så høj husleje.
Gateshead er et tidligere industri- og arbejdersamfund, der lå i skyggen af Newcastle. Mange industrier lukkede, og området var i en nedadgående spiral, men en aktiv ildsjæl i planafdelingen fik vendt udviklingen. Man startede med at lave en kæmpe høj skulptur ?The Angel of the North? - 28 meter høj og med et vingefang på 54 meter. Den satte Gateshead på verdenskortet. Den gamle silo "The Baltic Flour Mill (billedet) blev omdannet til kulturcenter, og man lavede en spekulativ bro over floden til Newcastle. Det trak mange private investeringer med sig. Her sagde man nej til investorer, indtil de rigtige meldte sig.
Liverpool har lidt den samme historie som Gateshead. Da man valgte at bevare og ombygge Albert Dock til et multifunktionelt sted, var det starten på en ny udvikling. I dag er det den bedst besøgte turistattraktion uden for London.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Leder: Har vi et ansvar overfor den dræbte kvindes døtre?

Der er nogle ting, der er så barske, at du ikke kan læse om dem i avisen. Billederne af en ung syrisk kvinde fra Langeskov og hendes ni-årige søn, der blev dræbt og efterladt i en skov i Syrien. Dem kan du ikke se i Fyens Stiftstidende. Vi fortæller heller ikke, hvordan det præcist foregik, da deres liv endte i et middelalderligt ritual angiveligt udført af deres egen mand og far. Det er så forsimplet, uhyggeligt og afstumpet, at det ikke er til at forstå. Hvis du har lyst til at læse og se, hvad der skete natten til en søndag i februar i det nordlige Syrien tæt på grænsen til Tyrkiet, så kan du finde det i andre danske medier. Men vi bliver nødt til at tage en snak om, hvorfor en flygtningefamilie fra Langeskov vælger at rejse tilbage til det land, der er flygtet fra. Hvorefter familiens overhoved efter beskrivelser fra lokale medier og bekendte vælger at begå et sharia-inspireret mord på sin kone og søn. Den unge kvinde, der kom til Danmark for fire år siden, var efter alle beskrivelser særdeles velintegreret. Hun har taget kørekort og var netop ved at afslutte en uddannelse som frisør. Hendes ældste barn gik i 1. kasse i en dansk skole og havde danske venner. Paradoksalt nok var det netop derfor, kvinden endte med at dø, ifølge hendes venner i Danmark. Hun var blevet for dansk til sin ægtemand, der er gammel nok til at være hendes far. Rejsen til Syrien er efter alt at dømme sket i hemmelighed. Blev kvinden presset til at tage af sted? Har hun vidst, der var fare på færde? Det er ikke sikkert, vi nogen sinde får svar på de spørgsmål. Hendes mand meldte sig efter drabene til de lokale myndigheder, og lad os da håbe, de beholder ham et godt stykke tid, så han ikke kommer til Danmark igen. Lige nu og her er det mest presserende spørgsmål, hvad der skal ske med kvindens to yngste børn. To piger, der begge er født i Danmark, og som nu opholder sig hos familie i Syrien. Har vi i Danmark et ansvar over for dem? Eller skal vi lade dem sejle deres egen sø, og så må de klare sig, som de kan hos familien i Syrien?

Odense

Til trods for myndighedernes anbefalinger: Fjernvarme Fyn aflyser arrangement på grund af coronavirus

Annonce