Annonce
Odense

Siloøen må rives ned: Politikere godkender indstilling trods procedurefejl

Siloøen på Odense Havn, som den ser ud idag. By- og Kulturudvalget har givet tilladelse til at rive alt andet end det røde murstensværk fra 1885 - og ikke bevare det meste, som kulturarvschef Jens Toftgaard fra Odense Bys Museer anbefaler. Foto: Nils Svalebøg

Politikerne i By- og Kulturudvalget godkender forvaltningens beslutning om at lade samtlige hvide siloer rive ned på Siloøen. Det betyder, at kun facaderne på Muus' røde Pakhus får lov at stå - og at Odense Bys Museers kulturarvschef overhøres.

- Det er et enigt udvalg, der har besluttet at godkende forvaltningens indstilling, understregede rådmand Jane Jegind (V), da By- og Kulturudvalget forleden besluttede at give nedrivningstilladelse til de bygninger, som ligger på Siloøen med adresserne Englandskaj 8 og Gamle Havnekaj 23 og 25, og som i dag indeholder Kunsthal Ulys.

- Det er vigtigt at få den tilføjelse med, at det, der skal bevares, er facaderne på Muus' Pakhus mod syd og øst, fortsatte rådmanden, hvilket hendes udvalgskollega Anders W. Berthelsen (S) bekræftede:

- Når man lader facaderne stå som en kulisse, skal det bagvedstående byggeri stabilisere det, men det kan komme til at se godt ud. Ud over Muus' Pakhus fra 1800-tallet er der ikke noget på Siloøen, der har samme bevaringsværdi, sagde han, og dermed var det flertal hjemme, som sikrede indstillingen fra embedsmændene og giver siloernes nuværende lejer, DLG, mulighed for at forlade området uden først at rive bygningerne ned:

- Odense Havn vil respektere ønsket om at bevare så meget som muligt af Muus' Pakhus - herunder mindst to facader mod syd og øst, således at disse bevares og indlemmes så hensigtsmæssigt som muligt i forbindelse med et nyt projekt på Siloøen, står der i sagsfremstillingen til udvalgsmedlemmerne.

Men at sagen overhovedet er kommet på dagsorden var ikke givet, da DLG i begyndelsen af året sendte ansøgningen. I første omgang blev den ikke behandlet efter reglerne.

Annonce
Silobygningen blev opført samme år som museumsbygningen på Jernbanegade. Foto: Nils Svalebøg
Forladtheden blomstrer på Siloøen. Lejeren DLG - Dansk Landbrugs Grovvareselskab - har forladt bygningerne for flere år siden. Foto: Nils Svalebøg

Bevaringsværdig volumen

Sagen er kommet op i udvalget efter i første omgang ved en fejl at være behandlet som en ren administrativ beslutning. I forbindelse med DLG's ansøgning tilbage i januar 2018 om tilladelse til at rive ejendommene ned, glemte man i forvaltningen at undersøge området for bevaringsværdige ejendommen, ligesom man "ikke var opmærksom på" - som det hedder i sagsfremstillingen - at man var forpligtet til at rette henvendelse til Odense Bys Museer.

En bevaringsværdig eller fredet ejendom er beskyttet mod nedrivning, men selv om Odense Kommune selv ved tidligere lejligheder har sat forskellige bevaringsværdier på nogle af bygningerne på Siloøen, bliver det i sagens papirer nedtonet.

- En del af bygningerne på Siloøen er i havneomdannelsesplanen beskrevet med Save-værdier 1-4 (de højeste værdier inden en fredning, red.), men uden nærmere præcisering af værdien på de enkelte bygninger. Specielt siloen på spidsen af øen og Muus' Pakhus har af flere været omtalt som bygninger, som kan være med til at fortælle historien om industrihavnen i Odense, står der blandt andet i sagsfremstillingen, der pointerer, at ingen af bygningerne er fredet.

Til gengæld står der, at ønsker om bevaring af byggeriet ikke skal tages bogstaveligt og læses som bevaringsværdi men derimod som bevaringsværdig i volumen - altså udelukkende i forhold til størrelsen.

Bygningen, som et enigt By- og Kulturudvalg ikke vil lade nedrive, har tidligere tiders storhed over sig. Af sagens papirer fremgår, at der tidligere har været givet nedrivningstilladelse til ejendommen, idet der står, at den "trækkes tilbage". Foto: Nils Svalebøg
By- og Kulturudvalget har givet tilladelse til at rive alt andet end det røde murstensværk fra 1885 - og ikke bevare det meste på Siloøen, som kulturarvschef Jens Toftgaard fra Odense Bys Museer ellers anbefaler. Nils Svalebøg

Købere på spring

Når DLG er interesseret i at få nedrivningstilladelse, skyldes det, at virksomheden er ved at indgå aftale med Odense Havn om før tid at kunne trække sig fra lejemålet, som løber til 2021. Odense Havn er ikke modvillig over for sådan en aftale, da havnen har flere købere, som ønsker at udvikle og bebygge området samlet til boliger, liberalt erhverv og kulturformål.

Siloøen er en del af byomdannelsesplanen 2.0 for Odense Havn; en plan, der netop lægger op til bolig og erhverv i op mod 16 etager og et samlet etageareal på 45.500 kvadratmeter.

Afdelingschef for Byudvikling Ellen Drost forklarer, at tilladelsen uden den normale procedure er en menneskelig fejl:

- Efter den normale procedure ville have hørt museet. Vi sender normalt en liste med verserende byggesager til museet, så de eventuelt kan komme med deres bemærkninger. I denne sag blev tilladelsen givet før listen til museet. Sagen er efterfølgende fremlagt for By- og Kulturudvalget, som besluttede at der skal bevares så meget som muligt af Muus' Varehus, som er den ældste bygning på havnen, siger hun.

Midlertidige beboere har taget opstilling i den tilknappede bygning. Foto: Nils Svalebøg
De store FAF-siloer på Siloøen kan blive fortid, hvis ejeren vælger at rive dem ned. Politikerne besluttede at overhøre, at kulturarvschef Jens Toftgaard i sit høringssvar kaldte dem "indbegrebet af Odense Havn" og dermed citerede Byplans havneregistrering fra 2006. Foto: Nils Svalebøg
Når man går ind mellem de forladte arbejdspladser, er der ikke noget, politikerne i By- og Kulturudvalget mener, skal sikres for fremtiden. Ud over at påpege bygningernes bevaringsværdige dele, nævner kulturarvschef Jens Toftgaard også belægningen med brosten og jernbanespor som væsentlige for at bevare fornemmelsen for havnemiljø. Foto: Nils Svalebøg
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Kemisagen: Odense Kommune har været absurd langmodig

Det er overraskende og opsigtsvækkende, at der stadig ikke findes en plan for, hvordan de efterladte kemikalier fra den krakkede virksomhed Printline i det nordøstlige Odense vil blive bortskaffet. Overraskende, fordi problemet har været kendt i årevis. Opsigtsvækkende, fordi kommunen har udvist en helt absurd langmodighed med ejeren af den industribygning, hvori kemikalierne opbevares. Realiteten er, at der siden 2016 – nu skriver vi som bekendt 2020 – har stået tonsvis af kemikalier i en erhvervsejendom beliggende tæt ved et boligkvarter i Seden. Til overflod er der, som avisen beskriver i dag, øjensynligt ikke udsigt til, at kemikalierne kommer væk foreløbig. Det bør Odense Kommune ærlig talt håndtere bedre. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er Odense Kommunes skyld, at kemikalierne står, hvor de står. Ansvaret er først og fremmest Printlines, for man burde, da konkursen nærmede sig, have afsat midler fra virksomhedens side til at få bortskaffet kemikalierne. Det havde ethvert moralsk ansvarligt firma gjort. Det gjorde Printline bare ikke. Og det gjorde Seden Ejendomsinvest, der ejer den pågældende industribygning, heller ikke. Det er ryggesløst. Der er overhovedet ingen tvivl om, at det direkte ansvar for, at kemikalierne ryddes på forsvarlig vis, hviler på de to private virksomheder. Odense Kommune har imidlertid et ansvar for borgerne i området, og derfor er det på sin plads, at kommunen påtager sig opgaven med at få ryddet grunden for de mange ton kemikalier, herunder stærke koncentrationer af salpetersyre og svovlsyre. Også selv om kommunen ikke mener, at "der er en overhængende miljørisiko ved opbevaringen af kemikalierne", sådan som en kontorchef i Odense Kommune forklarer i dagens avis. Regningen må man efterfølgende få kradset ind fra de ansvarlige virksomheder. Sagen bør give myndighederne anledning til at gennemtænke, hvordan man skærper kravene til virksomheder, der anvender eller opbevarer kemikalier. For sådanne virksomheder skal drives ansvarligt. Også i Seden.

Odense

En søndag med fitness i Korup

Sport

Fynboer fejrede sporten: Se de 10 bedste billeder fra Årets Sportsnavn

Fyn

2822 husstande uden strøm

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];