Annonce
Odense

Sikring mod stormflod: Boligejere skal betale tre gange så meget for nyt dige som i Seden Strandby

Mads og Lykke Ramsing købte Færgevej 6 i 2008. Den lille jordvold, som de står på, blev etableret allerede i 1960'erne. Foto: Nils Svalebøg

Ejerne af fire matrikler på Færgevej i Skibhusene står til hver især at skulle betale tre gange så meget for opførelsen af et dige som hver matrikelejer i det stormflodsramte Seden Strandby. På Færgevej håber de også på offentlig hjælp efter et politisk forslag om kommunal medfinansiering.

Hver gang meteorologer og medier advarer om risiko for forhøjet vandstand stiger frygten for konsekvenserne på Færgevej i Odense. Fire matrikler ved Odense Kanal er udsatte, når vandet går over sine bredder, og Mads Ramsing og hans familie er med deres hus på Færgevej 6 tættest på.

- Min kone er altid utryg ved optræk til forhøjet vandstand og stormflod. Hun har det ikke godt med det. Jeg er snart blevet vant til det, fortæller han.

Husene har ikke været oversvømmet siden 2006. Dengang løb renoveringsomkostningerne for Færgevej 6 alene op i 385.000 kroner. Mads Ramsing og hans familie overtog huset i 2008 uden at blive oplyst om problemerne i 2006.

Flere gange har det været tæt på, at det gentog sig, og kun en fælles indsats fra beboerne i kvarteret og et midlertidigt dige med jord og sandsække har holdt vandet ude af husene. Efter to såkaldte 20 års-hændelser med stigende vandstand i starten af januar ser situationen kun ud til at blive værre, som tiden går.

Lige som indbyggerne i Seden Strandby, der er hårdt ramt ved stigende vandstand, er de fire matrikelejere derfor i dialog med Odense Kommune om etablering og finansiering af et permanent dige. Prisen for et dige ved Færgevej vil være væsentligt mindre end i Seden Strandby, men til gengæld er de også væsentligt færre om at betale det.

Mens hver af de berørte matrikelejere i Seden Strandby står til i snit hver især at skulle betale cirka 40.000 kroner af de 5,9 millioner kroner, som diget står til at koste, vil de på Færgevej skulle betale hver mindst 125.000 kroner i snit. På Færgevej blev der i slutningen af 2016 udarbejdet en rapport af et rådgivende arkitektfirma, der uden konkret entreprenør-tilbud angiver, at diget kan bygges for en halv million kroner. Men de berørte beboere frygter, at det er for optimistisk. De mener, at den endelige pris kan komme op omkring 700.000 kroner.

Annonce

Kort fortalt

Odense Kommune er involveret i to beboer-relaterede dige-projekter i områder, der er udsatte, når vandstanden i Odense Fjord stiger. Det er Seden Strandby og Færgevej. Begge steder har man oplevet oversvømmelser af huse eller været tæt på flere gange i de seneste år.Efter to såkaldte 20 års-hændelser i begyndelsen af januar foreslog Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti tidligere på måneden, at Odense Kommune skal dække en tredjedel af udgifterne til et dige i Seden Strandby og andre hårdt ramte områder. Samtidig skal man arbejde på at få staten til at dække en tilsvarende andel.

På et byrådsmøde 23. januar besluttede et flertal i byrådet uden om de forslagsstillende partier at sende sagen videre til behandling i By- og Kulturudvalget og yderligere undersøgelser og anbefalinger fra By- og Kulturforvaltningen.

Beboerne i kvarteret er strømmet til for at hjælpe, hver gang de fire berørte matrikler på Færgevej har været truet af stigende vandstande. Foto: Nils Svalebøg

Usælgelige huse

Hidtil er dialogen med Odense Kommune om medfinansiering stået i stampe, men et nyt forslag fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti lægger nu op til, at Odense Kommune skal dække en tredjedel af omkostningerne for dige-projekter i de hårdest ramte områder.

Da sagen var på et byrådsmøde for nylig, blev den dog sendt i udvalg, da et flertal ønskede at lægge den forudsætning ind, at staten også bidrager med en tredjedel, og at der i øvrigt kigges på digebehovet i hele byen og ikke kun i Seden Strandby, som var udgangspunktet for forslaget.

Ryan Svejstrup Rud er formand for foreningen Skibhusenes Bylaug, der ejer en af de andre berørte matrikler med et fælleshus og to lejemål, der er lejet ud. Han mener lige som Mads Ramsing, at de er nødt til at få bygget diget, uanset om kommunen vil være med til at finansiere det eller ej.

- Ellers har vi nogle huse, der er usælgelige. For mit vedkommende repræsenterer jeg en ejendom med nogle lejere, der vil være utrygge, hver gang vandet stiger, og vi kan ikke blive ved med at forlade os på frivillige kræfter, siger han.

Mads Ramsing har regnet på, hvad det vil koste hans familie, hvis de selv skal dække udgifterne. I tilfælde af at kommunen vil låne dem pengene og lade dem betale af over grundskylden, vil det betyde en ekstra udgift på 1000 kroner om måneden efter skat.

Men alternativet er værre. Han mener lige som Ryan Svejstrup Rud, at husene vil være usælgelige uden sikkerhed i et dige, og det har Odense Kommune et medansvar for.

- Kommunen har selv lavet et offentligt tilgængeligt kort, der viser, hvor der er fare for påvirkning af voldsomme naturfænomener, hvor vores huse står og lyser rødt. Så skulle jeg købe hus, ville jeg nok gå uden om vores huse. Med det kort har de ligesom klarlagt, hvilke matrikler man skal holde sig fra, og det er ikke fair at gøre det uden at gøre noget ved det. Jeg kunne måske forstå det, hvis der var tale om et sommerhus, der lå yderst på en skrænt, så man havde kunnet se det komme. Men de her huse har ligget her i mange årtier, mens tingene har udviklet sig omkring dem, siger han.

Ifølge Mads Ramsing og Ryan Svejstrup Rud er ejerne af de fire matrikler enige om, at diget skal bygges, og hvordan fordelingen af udgifterne mellem dem skal være.

Mads Ramsing og naboen Lars Daniel Thomsen (tv.) er sammen med to andre matrikelejere enige om, at et dige skal bygges hurtigst muligt. Foto: Nils Svalebøg
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce