Annonce
Faaborg-Midtfyn

Se tallene: Så ofte pjækker politikerne i Faaborg-Midtfyn

DF'erne Anne Møllegaard Mortensen og Åge Priisholm er mødt op til hvert eneste møde i kommunalbestyrelsen og i de politiske udvalg de seneste 18 måneder. Det var kun dem og borgmester Hans Stavnsager (S), der formåede det. Foto: Michael Bager
Flere politikere har i samme år over 15 procent fravær fra møder i udvalg og byråd. Problematisk, mener professor.

Faaborg-Midtfyn: Når politikere vælges ind i kommunalbestyrelsen, forventer de fleste borgere angiveligt, at politikerne passer deres politiske arbejde. Men hvordan går det egentlig med at møde op der, hvor der kan gøres en forskel? Avisen har samlet tallene.

Mange politikere har travlt, og nogle gange går det ud over de officielle møder i kommunens politiske udvalg og i kommunalbestyrelsen. Enkelte politikere er store syndere, når det kommer til fravær. Og det kan være et problem, hvis politikerne ikke er på deres pind, siger Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

- Det er selvfølgelig problematisk, når politikere har et betydeligt fravær. Kommunalpolitikere er en væsentlig del af ledelsen af en meget stor organisation, og deres opgave er at være til stede og repræsentere befolkningen. Det kan de jo ikke, når de ikke er til stede, siger hun.

Annonce

Sådan har vi gjort

I grafikken kan du se præcis, hvor meget politikerne i Faaborg-Midtfyn har været fraværende eller delvist fraværende.

Alle tal er indsamlet fra samtlige referater i alle de seks politiske udvalg samt kommunalbestyrelsesmøderne. Sammenlagt er der tale om 143 møder.

Fraværet er opgjort således, at politikerne får fravær fra møder, hvor de enten ikke er kommet, er kommet sent eller er gået for tidligt. Derfor dækker tallene over møder, hvor politikerne har været fraværende eller delvist fraværende.

Hvad viser tallene?

Statistikken viser, at der er store udsving i politikernes evne til at møde op, når der er udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder. Der er en tydelig tendens til, at politikerne er langt bedre til at møde op, når der er indkaldt til et kommunalbestyrelsesmøde fremfor et udvalgsmøde.

10 ud af 25 politikere har intet fravær i kommunalbestyrelsen, hvor kun fem har magtet det samme i udvalgene. Desuden er den gennemsnitlige fraværsprocent meget lavere i byrådet i modsætning til udvalgene.

Socialdemokraten Tanja Kromann Clausen er samlet set den politiker, der oftest bliver væk. Det er især, fordi hun ofte udebliver fra udvalgsmøder i Teknik- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Her præsterer hun at udeblive, komme for sent eller gå tidligere fra mere end en tredjedel (37,14%) af de møder, hun er indkaldt til.

De positive historier skal finde i Dansk Folkeparti og hos borgmester Hans Stavnsager (S).

DF-politikerne Åge Priisholm og Anne Møllegård Mortensen har begge formået at score nul procent i fravær. Det samme har Hans Stavnsager.

Årsager til fravær

Der kan være mange grunde til, at en politiker har meget fravær. Mange er deltidspolitikere, som passer et almindeligt arbejde ved siden af det politiske.

- Der er store udsving i, hvor meget kommunalpolitikere møder op. Det kan hænge sammen med deres job, om de har andre politiske tillidsposter, den måde det politiske arbejde er organiseret på, en politikers placering i partihierarkiet og det generelle arbejdsklima i byrådet, siger professor Eva Sørensen.

Der er som udgangspunkt mødepligt til disse møder, hvis man er medlem af kommunalbestyrelsen. Det kan alligevel være lovligt ikke at møde op, og møderne behøver ikke være førsteprioritet for politikerne. Der er ikke en præcis lov om, hvornår det er i orden ikke at møde op, men det beskrives, at helbredstilstand, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende alle kan være gyldige grunde til fravær.

Har en politiker et højt fravær, kan det i sidste ende føre til, at vedkommende får fratrukket deres vederlag. Der findes imidlertid ingen eksempler på, at politikere har mistet deres sæde, fordi de har et højt fravær.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Regler må stoppe elløbehjul-rod

’Elløbehjul roder i bybilledet’. ’Elløbehjul kører for hurtigt der, hvor der er mange mennesker’. Sådan lød det i min radio i anledning af, at transportminister Benny Engelbrecht mandag holdt møde med de kommuner – deriblandt Odense - hvor det i dag er lovligt at køre på elløbehjul, og hvor elløbehjulene i dag fylder alt for meget i bybilledet på den kedelige måde. Både når de er i brug, og når de ikke er. Men radioværten kunne næsten ikke sige det mere forkert. Hvis et elløbehjul – som oftest ligger og – flyder et sted på gaden, så er det, fordi den person, der senest har brugt det, bare har smidt det. Uden så mange andre hensyn end at det lige passede mig bedst der. Og hvis der er for meget fart på elløbehjulet, så skyldes det udelukkende den, der styrer tempoet. For selvom elløbehjul er smarte, sjove og et godt alternativ til flere biler på vejene, så kan de hverken flytte sig fra et sted fra et andet eller sætte farten uden hjælp fra et menneske. Ansvaret for det rod, som er opstået i kølvandet på lovliggørelsen af elløbehjulene, ligger kun ét sted: Hos dem, der bruger dem. Det er derfor, der er opstået et behov for regler. Fordi tankeløsheden og fraværet af hensyntagen lever for godt hos nogle af dem, der bruger elløbehjulene. Vi skal alle sammen være her og kunne færdes sikkert i trafikken. Så det er mit ansvar, at jeg kigger mig for, inden jeg går over en vej – at jeg ikke bare træder ud i forventning om, at de hjulede trafikanter standser. Det er mit ansvar, at jeg sætter min cykel i et stativ eller i det mindste parkerer den, så den fylder mindst muligt på et fortov, fordi jeg lige skal hente et par bukser, en fløderand eller fire tallerkener. Og det er mit ansvar, at jeg ikke parkerer min bil foran en ud- eller indkørsel, så jeg spærrer vejen for andre. Men nogle brugerne af elløbehjul er ikke det ansvar voksent eller bevidst, og så må der regler til. Og sanktioner til dem, der ikke kan finde ud af at følge dem. Selvom det ville været meget nemmere, hvis vi bare ryddede op efter os selv og tog hensyn til andre.

Annonce