Annonce
Nyborg

Se selv: Seks mikrofoner sender direkte fra motorvejens støjhelvede

Hvis nogen skulle være i tvivl, dokumenterer kommunens nye digitale støjkort nu trafikstøjen fra motorvejen i Nyborg. Og den er grænseoverskridende, konstaterer borgmester Kenneth Muhs (V) og - til højre i billedet - udvalgsformand Per Jespersen (S).
Digitalt støjkort dokumenterer trafikstøjen fra motorvejen i Nyborg. Hvis vejen havde været kommunal, ville myndighederne ikke have tøvet med et påbud om at gøre noget ved problemet.

Nyborg: De tusinder, som bor tæt på motorvejen i Nyborg, ved det kun alt for godt. De befinder sig i noget nær et støjhelvede.

Men nu kan enhver også se, hvad det er for et infernalsk lydtapet, der er både inde og ude.

- Der er dage, hvor vi er nødt til at råbe til hinanden, når vi går ude i haven, fortæller Camilla Kristensson.

Annonce

Hun bor sammen sin familie i Strandparken lige op og ned af den fynske motorvej, der skærer sig tværs gennem Nyborg og forbi flere af byens store boligkvarterer.

Og tæt på en af de seks mikrofoner, der er Nyborg Kommunes nye og fældende bevis i en sag om trafikstøj, som er så belastende, at det nærmest burde være strafbart ikke at gøre noget ved den.

I det røde felt

Det har længe været en kendt sag, at trafikstøjen fra motorvejen i Nyborg er på et niveau, hvor man ikke bør udsætte mennesker for den.

Det har Vejdirektoratets kortlægning af trafikstøjen for længst slået fast. Den viser, at flere end 1300 boliger i Nyborg er ramt af trafikstøj, der ligger over den vejledende grænse på 58 dB.


Når vi siger, det larmer ved motorvejen, kan vi nu dokumentere, at det rent faktisk også er tilfældet.

Udvalgsformand Per Jespersen (S)


Men hvor de beregninger, der ligger til grund for Vejdirektoratets kortlægning, er skrivebordsarbejde, måler Nyborg Kommune støjniveauet her og nu - helt ude ved vejen sekund for sekund. Og med direkte transmission til et digitalt støjkort på kommunens hjemmeside.

Huset, hvor Camilla Kristensson og hendes familie bor, er et af dem, der ligger i det røde felt.

Og hvor det alt for høje støjniveau altså ikke længere er en teoretisk beregning foretaget ved et skrivebord.

- Vi mener, det her giver et mere retvisende billede, fordi systemet jo måler den faktuelle støj, som Per Jürgensen, der er den kommunale teknik- og miljøafdelings ekspert på området, siger.

Den systematiske metode til måling af faktuel trafikstøj her og nu er udviklet af teknologivirksomheden Force Technology.

Nyborg Kommune har investeret knap 200.000 kroner i det. Og de penge er ifølge formanden for Nyborg Kommunes teknik- og miljøudvalg, Per Jespersen (S), givet godt ud.

- Det er vigtigt, at vi på den her måde kan underbygge vores argumenter. Når vi siger, det larmer ved motorvejen, kan vi nu dokumentere, at det rent faktisk også er tilfældet, tilføjer han.

Nyborg Kommune har i samarbejde med de berørte borgere i årevis kæmpet for at få Vejdirektoratet, der ejer motorvejen, til at gøre noget ved trafikstøjen.

Støj

Lyd og støj måles i decibel (dB). En stigning i lydniveauet på en dB kan næsten ikke høres, mens en stigning i lydniveauet på 10 dB opfattes som en fordobling af lydstyrken.

Den vejledende grænse for støj i boligområder er 58 dB.

Ifølge Vejdirektoratet er 1312 boliger i Nyborg udsat for et støjniveau på over 58 dB.

Nyborg Kommune måler selv den faktuelle støj fra den del af motorvejen, der ligger tæt ved byens boligområder.

Støjkortet kan ses på Nyborg Kommunes hjemmeside nyborg.dk.

Indtil videre har et utal af henvendelser til både politikere og vejmyndighederne imidlertid ikke resulteret i anden end sympatitilkendegivelser og løfter om at gøre noget ved sagen.

- Men hvis det havde været en kommunal vej, var vi for længst blevet pålagt at lave støjdæmpende foranstaltninger, konstaterer Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

- Jeg ved godt, der er mange andre steder i Danmark, hvor man også er ramt af trafikstøj. Det, der er forskellen, er bare, at vi her i Nyborg med Storebæltsbroen har et nationalt trafikknudepunkt med en motorvej, der gennemskærer centrale dele af byen og nogle af vores største boligområder, siger han.

Annonce

Forhandler i Folketinget

Nyborg er da også med på en liste med trafikale støjproblemer, der indgår i Folketingets aktuelle forhandlinger om en infrastrukturplan, hvor en særlig pulje til kampen mod trafikstøj indgår.

Spørger man Kenneth Muhs bør en bekæmpelse af trafikstøjen i Nyborg imidlertid været hævet over den usikkerhed, forhandlinger om politik og penge på Christiansborg ofte fører med sig.

- Jeg er ked af at sige det her, for jeg synes, det er en dårlig idé at blive ved med at malke Storebæltsbroen. Men når der nu er flertal i Folketinget for at bruge penge fra broen på infrastrukturplanen, er det kun rimeligt, at vi siger: Ved I hvad? Så må I starte i Nyborg, inden I når til Limfjorden med jeres tunnel og andre projekter, i stedet for at vente på at kunne tage pengene fra en kommende støjpulje. Det her er en omkostning, staten bare må tage på sig, fastslår Kenneth Muhs.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Assens For abonnenter

Kæmpe solcellepark til 78 millioner bliver taget i brug om få dage: - Vi forventer, at varmeprisen falder med ti procent

Odense For abonnenter

Danni vil kæmpe for, at populær misbrugsbehandling kan overleve: - Jeg skal ikke tilbage til det kommunale tilbud

Annonce