Annonce
Assens

Se listen: Her er fejl og mangler i vindmølle-rapport

De visualieringer, der er lavet af, hvordan det vil se ud, hvis havmølleparken bliver etableret, er ikke gode nok, lyder kritikken fra Rambøll i endnu ikke offentliggjort rapport. Visualiering: Sønderborg Forsyning
Sønderborg Forsyning ønsker at etablere en havmøllepark i Lillebælt - fire kilometer fra Helnæs. I den forbindelse har Cowi, der er hyret af forsyningsselskabet, lavet en miljøkonsekvensvurdering, som viste, at der ville være få og små gener ved havmølleparken. Siden har Energistyrelsen bedt Rambøll om at gå Cowis vurdering efter i sømmene. I en endnu ikke offentliggjort rapport, som Jyllands-Posten har set og skrevet om, har Rambøll fundet en række fejl og mangler i Cowi-rapporten.

1. Visuelle forhold

Rambøll skriver ifølge Jyllands-Posten: "Visualiseringerne viser vindmøller med højde 192,5 m, men det er med projektet muligt at opføre møller med højde op til 200 m (...). Hvis der arbejdes med worst case-betragtning, bør den fulde møllehøjde illustreres. Alternativt skal worst case-beskrivelsen tilrettes."

Og: "Visualiseringerne skal vises i et større og bedre format, da de er for små til at illustrere den reelle forventede visuelle påvirkning. Derudover bør de ikke beskæres, så dele af vindmølleområderne ikke er synlige."

Annonce

2. Støj fra vindmøllerne

Rambøll skriver ifølge Jyllands-Posten: "Der er ikke udført beregning og vurdering af lavfrekvent støj, hvilket er et krav i henhold til den vindmøllebekendtgørelse, der var gældende på det tidspunkt, hvor miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet."

Og: "Det er usikkert, om støj fra vindmøllerne er beregnet efter metoden for havvindmøller (...). Hvis modellen for havvindmøller ikke er anvendt, er det en fejl, og støjen fra vindmøllerne kan være undervurderet".

Og: "Det er vurderet, at støj fra ramning (dvs. at man slår/banker eller vibrerer pæle i jorden, red.) i anlægsfasen er betydelig, selvom støjen ved en bolig kan være over den anvendte kriterieværdi på 40 dB. Vurderingen bør revurderes".

3. Flysikkerhed

Rambøll skriver ifølge Jyllands-Posten: "Miljøkonsekvensrapporten omgår Forsvarsministeriet, Ejendsomsstyrelsens vurdering af konsekvenserne for luftrums- og overfaldeovervågning. Forsvarsministeriet, Ejendomsstyrelsen vurderer, at opførelse af vindmølleparken vil medføre betydelige gener i forhold til forsvarets nærliggende radarer og meddeler, at vurderingen alene kan foretages af Forsvarsministeriets underliggende myndigheder. I konsekvens heraf må vurderingen i miljøkonsekvensrapporten betragtes som en fejl".

4. Fugle og natur

Jyske Vestkysten, der også har set rapporten, skriver: "Der mangler en beskrivelse af forekommende fuglearter på et overordnet niveau - eksempelvis for havørnen, som er ynglende på Sydfyn og må antages at udnytte farvandet som fourageringsområde. En vurdering af projektets konsekvenser for ynglende havørn i forhold til kollision vil være relevant; havørn indgår også i udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder.

Konsekvenserne for trækfugle er uklart. Anlægsfasens betydning er generelt nedtonet, og det er dermed uklart, hvilken varighed, de konkrete vurderinger bygger på.

Der tages ikke hensyn til forstyrrelser i yngleperioder, når der foretages vurderinger. Dette bør inddrages.

Det undrer, at de enkelte Natura 2000 områders bevaringsmålsætninger ikke er beskrevet, selv om der i hele den indledende del af Natura 2000 kapitlet netop tales om dette som en del af grundlaget."

5. Konklusion

Rambøll skriver ifølge Jyllands-Posten: "Fejl og mangler er fundet i forhold til støj, landskab og visuelle forhold, marsvin, Natura 2000 og flysikkerhed; Emner, som også afspejles i indkomne høringssvar."

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Uenighed om straffen: Anklager og forsvarer milevidt fra hinanden i sag om sexovergreb på dement kvinde

OB

OB spiller test i Malmø

Faaborg-Midtfyn

Udsigt til kaos i skraldespanden: Også politikere frygter, at ny affaldsordning bliver ringere end den gamle

Annonce