Annonce
Assens

Se listen: Assens Kommune sparer for 39.949.000 i 2020

Der er fundet besparelser for knap 40 millioner i Assens Kommunes budget for næste år. Arkivfoto: Michael Bager

Det budgetforlig, som Venstre, Socialdemokratiet, SF, Konservative og Radikale lørdag eftermiddag forhandlede sig frem til, indeholder besparelser for i alt 39.949.000 kroner i 2020.

Flere af de besluttede spareforslag vil give større besparelser i 2021 og årene frem.

Her har vi samlet alle besparelserne fordelt under de fem politiske fagudvalg, de hører under.

R betyder besparelser, der er taget i det råderumskatalog, som politikerne udarbejdede i foråret, mens BDO naturligvis angiver, at det er spareforslag, som revisionsfirmaet er kommet med på baggrund af sin kulegravning af Assens Kommunes økonomi.

Alle beløb er i danske kroner.

Annonce

1. Økonomiudvalget

R: Reduktion central uddannelseskonto: 1.000.000

R: Rammereduktion: 400.000

R: Individuelt uddannelsesbudget: 560.000

R: Midlertidig afskaffelse af arbejdsglædepuljen: 250.000

R: Reduktion i telefon-åbningstiden for borgere og virksomheder: 685.000

R: Reduktion i borgerbetjening på rådhuset: 560.000

R: Reduktion i serviceniveauet på trafik- og byggeområdet. 250.000

R: Reduktion i ressourcer til byudviklingsprojekter: 220.000

R: It-licenser: 354.000

R: Færre valgsteder (de fem mindste fjernes): 120.000

R: Administration: 965.000

I alt 5.364.000

2. Miljø, Teknik og Plan

R: Grønne områder (badebroer): 40.000

R: Grønne områder (legepladser): 100.000

R: Grønne områder (rabatklipning): 200.000

R: Idrætsanlæg (driftsopgaver): 150.000

R: Vejområdet (hegnsklipling): 200.000

R: Vejområdet (rabatklipning): 400.000

R: Vejområdet (p-pladser, rastepladser og bytorve): 200.000

R: Kollektiv trafik (rammebesparelser): 600.000

R: Samdrift af havn og færge: 100.000

R: Nedlægning/ændring af Fælleskommission Miljøvagtordning: 50.000

I alt 2.040.000

3. Uddannelse, Børn og Familie

R: Reduktions i behovsbesøg (sundhedsplejen): 255.000

R: Nedsættelse af vederlag for plejefamilier: 1.398.000

R: Færre efterværnsanbringelser: 412.000

R: EGU på kommunale pladser: 762.000

R: Reduktions i undervisningsaktiviteter (ungdomsskolen): 500.000

R: Folkeoplysningen: 188.000

BDO: Aktivitetsfinansiering af special- og LKT-klasser: 600.000

BDO: Aktivitetsfinansiering af Helhedsafdelingen: 200.000

BDO: Takstomlægning på LKT-klasser: 200.000

BDO: Differentierede takster på Pilehaveskolen: 625.000

BDO: Flere børn i og tæt på almenområdet (inklusion): 1.300.000

BDO: Øget brug af netværksfamilier frem for plejefamilier: 300.000

BDO: Skærpet udmåling af tabt arbejdsfortjeneste: 1.700.000

BDO: Opkrævning af forældrebetaling i anbringelsessager: 2.000.000

BDO: Aflastning i plejefamilie frem for på institution: 900.000

BDO: Nedbringelse af udgifter til borgere på eksterne døgntilbud og opholdssteder: 700.000

BDO: Sænkelse af taksten for aktivitetstilbud til folkeoplysende foreninger: 150.000

BDO: Folkeoplysende foreningers lokaletilskud: 164.000

BDO: Sænkelse af tilskudsbrøker til voksenundervisning: 100.000

I alt 12.454.000

4. Social og Sundhed

R: Reduktion i normering (dagtilbud Social): 487.000

R: Reduktion i tildelingsmodel Social Assens (botilbud med døgn): 1.000.000

R: Reduktion i tildelingsmodel Social Assens (botilbud uden døgn): 273.000

R: Rammereduktion kommunal genoptræning: 1.060.000

R: Reduktion på almen sundhedsfremme/forebyggelse:131.000

R: Reduktion af §18-midler: 40.000

BDO: Bedre opfølgning og serviceafgang samt reduktion i udmåling i sundhedslovsydelser: 6.700.000

BDO: Prioritering og effektivisering af opgaver i sygeplejen: 1.300.000

BDO: Prioritering og effektivisering af opgaver i hjemmeplejen: 5.000.000

BDO: Prioritering og effektivisering af opgaver i Center for Rehabilitering og Akutpleje: 600.00

I alt 16.591.000

5. Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

R: Reduceret antal løntilskudsansatte: 300.000

R: Reduceret brug af sundhedskoordinator-funktionen: 200.000

BDO: Prioritering af tværfunktionelle opgaver (biblioteker): 2.000.000

BDO: Reduktion af tilskud til Danmarks Fuglezoo: 100.000

BDO: Reduktion af tilskud til Terrariet i Vissenbjerg: 100.000

BDO: Optimering af tilskud til Museum Vestfyn: 100.000

BDO: Prioritering af tilskud til kulturinstitutioner: 300.000

BDO: Prioritering af tilskud til kulturelle aktiviteter: 100.000

BDO: Prioritering af frie puljer til kultur: 100.000

BDO: Prioritering af opgaver i musikskolen afhjulpet af smallere tilbudsvifte: 200.000

I alt 3.500.000

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Byfester og markeder slipper for dyrt papirnusseri: En prisværdig skrotning

Man kan undre sig over, at et ministerium udsteder nye regler, hvor de negative virkninger er langt større end den mulige gevinst. Og at man fra politisk hold ikke kvæler den slags administrativt makværk, inden det forlader ministerkontoret. Men ud fra mottoet "bedre sent end aldrig" kan man også rose en minister, der ikke er bange for at smide en forfejlet regel i papirkurven. Ekstra prisværdigt er det, hvis skrotningen bremser overflødigt bureaukrati, som samfundet har rigeligt af. Lad os vælge den positive tilgang: Skulderklap til boligminister Kaare Dybvad Bek, som dropper en tåbelig ændring i et bygningsreglement. Ændringen ville gøre arbejdet surt for masser af frivillige, som bruger deres fritid på at gøre livet sjovere for tusinder af danskere. Hvis en række fynske folketingsmedlemmer nåede at presse ministeren, sådan som de ifølge Kertemindes borgmester Kasper Olesen lovede at gøre, må de gerne tage en del af æren. Den nu droppede ændring drejer sig om de byfester og markeder, som holdes overalt i landet. Nogle er velkendte og traditionsrige, andre dukker op og lukker igen. Fælles for dem alle er, at de er populære og at de primært arrangeres og drives af frivillig arbejdskraft. Ofte får arrangørerne hjælp af lokale idrætsforeninger, som honoreres med et beløb til den altid trængende klubkasse. Bortset fra fuldemandstvister og lidt trafikkaos har der aldrig været problemer med disse folkelige arrangementer. Så hvad der fik Transport- og Boligministeriet til at lancere stramninger, der skulle træde i kraft 1. januar, er svært at fatte. Men i hvert fald: Det var nu ikke længere nok, at kommunen enten gratis eller mod et beskedent gebyr lavede en pladsfordelingsplan. Nu skulle en plantegning laves af en ekstern certificeret brandrådgiver til mellem 1200 og 1500 kroner i timen. For et lille marked ville den samlede pris blive over 10.000 kroner. Dertil kom mere papirbøvl. Ifølge formand for Sammenslutningen By- og Markedsfester, Otto Skak, ville denne ekstraudgift og dette ekstraarbejde få mange foreninger til at lukke ned - til ærgrelse for mange og til gavn for ingen. Nu kan - med Dybvad Beks ord - frivillige bruge kræfterne på at være frivillige. En selvfølge, kan man tilføje.

Annonce