Annonce
Assens

Se listen: Assens Kommune sparer for 39.949.000 i 2020

Der er fundet besparelser for knap 40 millioner i Assens Kommunes budget for næste år. Arkivfoto: Michael Bager
Annonce

Det budgetforlig, som Venstre, Socialdemokratiet, SF, Konservative og Radikale lørdag eftermiddag forhandlede sig frem til, indeholder besparelser for i alt 39.949.000 kroner i 2020.

Flere af de besluttede spareforslag vil give større besparelser i 2021 og årene frem.

Her har vi samlet alle besparelserne fordelt under de fem politiske fagudvalg, de hører under.

R betyder besparelser, der er taget i det råderumskatalog, som politikerne udarbejdede i foråret, mens BDO naturligvis angiver, at det er spareforslag, som revisionsfirmaet er kommet med på baggrund af sin kulegravning af Assens Kommunes økonomi.

Alle beløb er i danske kroner.

1. Økonomiudvalget

R: Reduktion central uddannelseskonto: 1.000.000

R: Rammereduktion: 400.000

R: Individuelt uddannelsesbudget: 560.000

R: Midlertidig afskaffelse af arbejdsglædepuljen: 250.000

R: Reduktion i telefon-åbningstiden for borgere og virksomheder: 685.000

R: Reduktion i borgerbetjening på rådhuset: 560.000

R: Reduktion i serviceniveauet på trafik- og byggeområdet. 250.000

R: Reduktion i ressourcer til byudviklingsprojekter: 220.000

R: It-licenser: 354.000

R: Færre valgsteder (de fem mindste fjernes): 120.000

R: Administration: 965.000

I alt 5.364.000

2. Miljø, Teknik og Plan

R: Grønne områder (badebroer): 40.000

R: Grønne områder (legepladser): 100.000

R: Grønne områder (rabatklipning): 200.000

R: Idrætsanlæg (driftsopgaver): 150.000

R: Vejområdet (hegnsklipling): 200.000

R: Vejområdet (rabatklipning): 400.000

R: Vejområdet (p-pladser, rastepladser og bytorve): 200.000

R: Kollektiv trafik (rammebesparelser): 600.000

R: Samdrift af havn og færge: 100.000

R: Nedlægning/ændring af Fælleskommission Miljøvagtordning: 50.000

I alt 2.040.000

3. Uddannelse, Børn og Familie

R: Reduktions i behovsbesøg (sundhedsplejen): 255.000

R: Nedsættelse af vederlag for plejefamilier: 1.398.000

R: Færre efterværnsanbringelser: 412.000

R: EGU på kommunale pladser: 762.000

R: Reduktions i undervisningsaktiviteter (ungdomsskolen): 500.000

R: Folkeoplysningen: 188.000

BDO: Aktivitetsfinansiering af special- og LKT-klasser: 600.000

BDO: Aktivitetsfinansiering af Helhedsafdelingen: 200.000

BDO: Takstomlægning på LKT-klasser: 200.000

BDO: Differentierede takster på Pilehaveskolen: 625.000

BDO: Flere børn i og tæt på almenområdet (inklusion): 1.300.000

BDO: Øget brug af netværksfamilier frem for plejefamilier: 300.000

BDO: Skærpet udmåling af tabt arbejdsfortjeneste: 1.700.000

BDO: Opkrævning af forældrebetaling i anbringelsessager: 2.000.000

BDO: Aflastning i plejefamilie frem for på institution: 900.000

BDO: Nedbringelse af udgifter til borgere på eksterne døgntilbud og opholdssteder: 700.000

BDO: Sænkelse af taksten for aktivitetstilbud til folkeoplysende foreninger: 150.000

BDO: Folkeoplysende foreningers lokaletilskud: 164.000

BDO: Sænkelse af tilskudsbrøker til voksenundervisning: 100.000

I alt 12.454.000

4. Social og Sundhed

R: Reduktion i normering (dagtilbud Social): 487.000

R: Reduktion i tildelingsmodel Social Assens (botilbud med døgn): 1.000.000

R: Reduktion i tildelingsmodel Social Assens (botilbud uden døgn): 273.000

R: Rammereduktion kommunal genoptræning: 1.060.000

R: Reduktion på almen sundhedsfremme/forebyggelse:131.000

R: Reduktion af §18-midler: 40.000

BDO: Bedre opfølgning og serviceafgang samt reduktion i udmåling i sundhedslovsydelser: 6.700.000

BDO: Prioritering og effektivisering af opgaver i sygeplejen: 1.300.000

BDO: Prioritering og effektivisering af opgaver i hjemmeplejen: 5.000.000

BDO: Prioritering og effektivisering af opgaver i Center for Rehabilitering og Akutpleje: 600.00

I alt 16.591.000

5. Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

R: Reduceret antal løntilskudsansatte: 300.000

R: Reduceret brug af sundhedskoordinator-funktionen: 200.000

BDO: Prioritering af tværfunktionelle opgaver (biblioteker): 2.000.000

BDO: Reduktion af tilskud til Danmarks Fuglezoo: 100.000

BDO: Reduktion af tilskud til Terrariet i Vissenbjerg: 100.000

BDO: Optimering af tilskud til Museum Vestfyn: 100.000

BDO: Prioritering af tilskud til kulturinstitutioner: 300.000

BDO: Prioritering af tilskud til kulturelle aktiviteter: 100.000

BDO: Prioritering af frie puljer til kultur: 100.000

BDO: Prioritering af opgaver i musikskolen afhjulpet af smallere tilbudsvifte: 200.000

I alt 3.500.000

Annonce
Annonce
Fyn

Efter gaderæs: Mand indlagt på intensiv

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
OB

OB presset til angreb på hjemmebane: Satte det hele over styr mod Randers og tabte

Annonce