Annonce
Søsiden

Samsø som Ærø: Færgefart rimer ikke altid på fred og fordragelighed

Samsø Rederis hurtigfærge Lilleøre genskaber Samsøs færgeforbindelse til Aarhus. Her er den under anløb i Sælvig. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Kattegat-øen med 3700 beboere har både privat og kommunal bilfærge-rute plus kommunens nye, hurtige passagerfærge.

SAMSØ: F’erne i færgefart rimer ikke altid på fred og fordragelighed. Bare kik til Ærø.

En anden af kongerigets mellemstore øer er Samsø. Ligesom sin sydfynske storesøster har smørklatten i det sydlige Kattegat en lang og ikke altid fredfyldt færgehistorie. Og i det fjerne rumler for de 3700 samsinger truslen om en motorvejsbro over øen.

Trafikalt er Samsø vendt mod øst og vest. Selvom der heller ikke er langt til Fyn syd for øen, har de to øer aldrig haft helårsforbindelse.

Annonce
Samsølinjens m/f Samsø - den tidligere m/f Kanhave - på Kalundborg-Ballen er flere gange serviceret hos Petersen & Sørensen i Svendborg.  Færgen ligner ikke en kandidat til en designpris. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Sjælland-Aarhus via Samsø

Kalundborg har altid været havn for Samsøs trafik på Sjælland. Derimod har Kalundborg-færgerne haft anløb i forskellige havne på Samsø. I mange år gik forbindelsen syd om Samsø til Kolby Kaas på øens vestside. Det havde historisk baggrund i, at færgen indtil 1979 fortsatte videre til Aarhus.

Siden 2015 har færgen fra Kalundborg anløbet en ny færgehavn i Ballen på Samsøs sydøstlige hjørne. Omlægningen af ruten har forkortet sejltiden om sommeren med 35 minutter til fem kvarter ligesom på fx Svendborg-Ærøskøbing.

Om vinteren spares der på brændstoffet. Derfor varer sejlturen et kvarter længere.

Ruten besejles i dag - ligesom flere sydfynske ruter - af Molslinjen-koncernen. Under varemærket Samsølinjen betjenes overfarten af den græsk-byggede m/f Samsø, der flere gange har dokket i Svendborg. M/f Samsø sejler afhængig af sæson tre-syv dobbeltture daglig.

Efter langvarig ballade omkring bilfærge-forbindelsen Hou-Sælvig måtte det daværende Danske Færger vige pladsen for en nybygget, kommunalt ejet bilfærge, m/f Prinsesse Isabella. Færgen er eneste danske indenrigsfærge drevet af naturgas. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce

Ballade om Hou-ruten

For fynboer og jyder er det kommunale Samsø Rederis rute Hou-Sælvig den nærliggende bil-overfart. Turen tager en time og besejles af dansk indenrigsfarts eneste naturgasdrevne færge, polsk-byggede m/f Prinsesse Isabella.

Oprindelig betjente den nu Molslinjen-opkøbte koncern Danske Færger begge bil-ruter til Samsø. Men samarbejdet spidsede til i flerårig ballade mellem rederi, kunder og kommune, bl. a. i forbindelse med indsættelse af færgen Kanhave (den nuværende m/f Samsø) på ruten.

Færgen var bygget efter græsk kvalitetstandard og voldte allerede i byggefasen mange kvaler.

Da færgelejet skulle udskiftes, kunne kommune og rederi ikke blive om betalingen. Det korte af det lange i den uløselige konflikt blev, at Samsø Kommune efter Ærø-forbillede dannede sit eget rederi. Derefter overtog kommunen sejladsen med sin nybygning, den nuværende m/f Prinsesse Isabella.

M/f Issehoved ved Faaborg Værft i sin tid som Samsø-Aarhus Expressen. I dag hedder færgen Lea Elizabeth og ejes af direktør Hans Froholdt fra Marcore Shipping i Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce

M/f Issehoved

Til Samsø-sejladsens nyere historie hører også nogle måneders mindre vellykkede forsøg med at besejle Aarhus-Sælvig med en brugt katamaran, m/f Issehoved indkøbt i Norge.

Flere sydfynske færger har i øvrigt en fortid i Samsø-trafikken. Aktuelt gælder det Alslinjens m/f Fynshav (eks-Kyholm) og Ærøfærgernes m/f Skjoldnæs (eks-Sam-Sine).

M/f Lilleøre afgår fra Aarhus. Med en marchfart på 25 knob varer sejladsen til Sælvig på Samsø en time. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce