Annonce
Debat

Samarbejde gavner eksporten: Sæt pris på de værdifulde danske diplomater

Mens de fleste af os her i august forsøger at vride det sidste ud af sommeren, og det danske erhvervsliv så småt er ved at komme på fødderne igen efter industriferien, gør det modsatte sig gældende for det danske diplomati. I dagens foranderlige verden kan de sjældent læne sig tilbage og slappe af. De skal hele tiden være årvågne til gavn for Danmark og danske interesser i verden.

Dansk erhvervsliv har både brug for, at de danske ambassader forsvarer danske interesser i EU og rundt omkring i verden – og vi har brug for ambassadernes indsigt i lokale forhold. I en tid med stigende misinformation via sociale medier og skiftende politiske strømninger er det afgørende for danske virksomheders handlemuligheder, at vi har adgang til den nøgterne indsigt i verdens gang, som de danske ambassader kan levere. Derfor er det rigtigt set af Udenrigsministeriet, når de én gang om året sender ambassadørerne ud til erhvervsorganisationerne og til offentlige debatter under den årlige ”ambassadør-uge” i slutningen af august.

Vi sætter i Danske Rederier stor pris på det tætte samarbejde med det danske diplomati og er glade for at tale med en stor del af ambassadørerne under ambassadørugen. Et samarbejde som er til gavn, hvad enten opgaven lyder på styrkelse af væksten for skibsfart på nye markeder – eller indviklet diplomati for at sikre danske skibe i Hormuzstrædet i den Persiske Golf.

En stærk global indsats fra det officielle Danmark er afgørende for dansk skibsfart. Med to tredjedele af de samlede aktiviteter uden for EU's grænser er søfarten dagligt eksponeret for global konkurrence, internationale rammebetingelser og ikke mindst de udfordringer, som kan følge deraf.

Et eksempel her er den verserende handelskrig mellem Trumps USA og Xi Jinpings Kina. Indtil videre har hanekampen mellem dansk søfarts to største markeder ikke haft den store indflydelse på efterspørgslen på f.eks. opvaskemaskiner, løbesko og landbrugsprodukter. Varerne skal stadig fragtes fra producent til forbruger – og ligesom vand vil handel altid finde alternative veje, så længe den globale efterspørgsel er til stede. Men fortsætter uroen mellem verdens to største økonomier, vil varerne til sidst blive så dyre, at forbrugerne siger stop – og det vil føre til mindre bud efter transporten til søs.

Hvad enten overskriften er handelskrig, Brexit eller pirateri ud for Vestafrikas kyst – er det i tider med voksende geopolitisk uro uvurderligt med stærke danske kompetencer placeret på jorden i skiftende globale brændpunkter.

Udenrigsministeriet er over de seneste 10 år blevet udsat for nedskæringer, som har svækket diplomaternes muligheder for at varetage opgaver på Danmarks vegne. Men kloden drejer, og der er i dag behov for en klar styrkelse af det klassiske diplomati, ligesom Danmark bør udarbejde en strategi for, hvordan vi øger vores nytte af EU's delegationer i de lande, hvor Danmark ikke selv er til stede. Her ligger der fremadrettet en opgave for den nye danske regering.

Det er ikke nogen hemmelighed, at en stærk dansk diplomatisk tilstedeværelse er ressourcekrævende, men det bør klart betragtes som en strategisk investering i pleje af danske interesser. Tværtimod, så kan det ende med at blive meget dyrere for Danmark – hvis ikke vi styrker vores officielle internationale tilstedeværelse.

Annonce
Anne H. Steffensen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Annonce