Annonce
Danmark

S: Danmark er blandt de værste miljøsyndere i EU

Regeringen da den i oktober præsenterede sit klimaudspil. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Socialdemokratiet har lavet en liste over 39 "sorte" initiativer, som regeringen har taget på klima- og miljøområdet de seneste fire år. Listen tegner et helt fair billede, lyder det fra både Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening.

Klima og miljø: Mens Venstre og partierne i blå blok arbejder intensivt for at skabe tvivl om, hvilken udlændingepolitik Socialdemokratiet vil føre efter et valgt, slår oppositionspartiet nu tilbage på et andet område, som vurderes til at komme til at fylde i den kommende valgkamp: klima- og miljøpolitikken.

Og her skal regeringen ikke måles på, hvordan den vil føre politik i fremtiden, men på hvilken politik den har ført, mener næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe Dan Jørgensen.

Partiet har lavet en liste med 39 eksempler på det, Socialdemokratiet kalder "sort" politik fra regeringen siden valget i 2015. Fuldstændig som Venstre gjorde inden sidste valg, hvor man turnerede med en liste med 31 lempelser i udlændingepolitikken, som de Thorning-ledede regeringer havde gennemført.

Socialdemokratiets liste indeholder blandt andet eksempler på, hvordan regeringen har droppet mål for at udfase kul og naturgas, har fjernet midler til grøn omstilling, afskaffet forbud mod sprøjtning, fjernet afgift på pvc, og har droppet overblik over skovnatur.

- Det tegner et billede af en regering, der over en bred kam har svækket miljøpolitikken og vores internationale ry på området. Når man f.eks. står sammen med Rumænien og Tjekkiet i EU om at forbyde et giftstof, der kan slå bier ihjel, er vi ikke længere et land, der fører an i EU. Vi er i kategori med de allerværste. Når selv den tyske miljøminister, der skal tage hensyn til sit lands store kemikalieindustri, siger "Ah, Danmark, her strammer I den altså", er det jo dybt pinligt, siger Dan Jørgensen.

Det, der optager mig, er, at Danmark er et grønt foregangsland. Der har vi en fælles interesse, som jeg heller vil dyrke end gå op i hvem, der er mest noget som helst.

Lars Christian Lilleholt (V), klima- og energiminister

Avisen Danmark har bedt den grønne tænketank Concito med konservative Connie Hedegaard som formand, WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer vurdere listen fra Socialdemokratiet. Concito og Landbrug & Fødevarer har afstået fra at kommentere den, mens både Verdensnaturfonden og DN kalder opgørelsen "fair" og siger, at den tegner et retvisende billede. DN understreger dog, at Socialdemokratiet ikke har noget at lade regeringen høre på klimaområdet, hvor partiet har været med i alle forlig.

- Det er "lige friskt nok", vurderer DN, når I taler om regeringens "sorte" klimapolitik. Er det ikke en rimelig pointe?

- Nej, fordi klima- og energipolitik indeholder ekstremt store investeringer, hvor det er vigtigt med brede forlig, så alle ved, at de holder hen over et valg. Og vi går altid med, når vi kan trække i den rigtige retning. Ikke, fordi vi mener, det er ambitiøst nok, men at det bliver mere ambitiøst, end det ellers ville have været, siger Dan Jørgensen.

Listen over det, S betegner som 39 sorte eksempler på regeringens politik, er kraftigt inspireret af Venstres tilsvarende udlændingepolitik-liste.

- I hvert fald bør det stå klart, at regeringen ikke kan skyde vores metode ned, når de selv har brugt den, siger Dan Jørgensen.

- Var Venstres liste over jeres udlændingepolitik fair?

- Nej, den var dybt manipulativ. Vi har lært af deres liste på den måde, at vi ikke har lavet vores så lang som muligt, men kun taget de grelleste ting og ting, hvor regeringen indiskutabelt har været på det sorte hold.

- Hvorfor skal vi tro, at det er mere fair, når I laver lister over Venstres politik, end når det er modsat?

- Jeg vil gerne stå 100 procent på mål for denne liste, og jeg er sikker på, at man vil få meget svært ved at få folk med forstand på den slags til at sige, at denne liste ikke er fuldstændig redelig.

- En anden parallel var det pressemøde, Venstre afholdt i sidste uge, der kun handlede om jeres udlændingepolitik. Er det egentlig særligt godt for den politiske debat, at I laver disse ting, hvor I kun fokuserer på jeres modstandere?

- Vi fremlægger en dokumentation for noget, som regeringen faktisk har gennemført. Det er en grundlæggende forskel. Og så kan man ikke beskylde os for ikke at have masser af klima- og miljøpolitik på hylderne selv, siger Dan Jørgensen.

Annonce

Socialdemokratiets liste over regeringens "sorte" politik

 1. Det nationale mål om 40 pct. CO2-reduktion i 2030 blev droppet af Venstre-regeringen, da de trådte til.
 2. VLAK-regeringen droppede at genindføre et CO2-reduktionsmål og begravede dermed en af Konservatives mærkesager.
 3. Det nationale mål om kuludfasning i 2030 blev droppet af Venstre-regeringen, da de trådte til.
 4. Det nationale mål om udfasning af naturgas i el- og varmeforsyning blev droppet af regeringen, da de trådte til.
 5. Regeringen placerede ikke Danmark sammen med de ambitiøse EU-lande i forhandlingerne om ny klimalovgivning, som skulle leve op til Parisaftalen, fx i forhandlinger om CO2-kvoter, vedvarende energi og energieffektivitet.
 6. Regeringen har fjernet ”Pulje til grønne ildsjæle” ved regeringsskiftet, blot to år efter lanceringen.
 7. Regeringen afskaffede ”Grøn omstillingsfond”, som havde til formål at ruste danske virksomheder til fremtiden ressourceknappe økonomi ved udgangen af 2015.
 8. Regeringen har droppet sin målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020.
 9. Regeringen halverede med deres første finanslov EUDP-midlerne til forskning i energiteknologi.
 10. Regeringen forlængede ikke bevillingen til det grønne nationalregnskab med sin finanslov for 2018.
 11. Regeringen har tre år i træk nedsat priserne på almindelige benzin- og dieselbiler, hvilket har ført til øget CO2-udledning.
 12. Regeringen afskaffede registreringsafgiften på pant og ejerskifte på privatfly.
 13. Regeringen har i de sidste fire år modarbejdet de vigtige investeringer i den kollektive trafik, som indgår i Togfonden.
 14. Regeringen har forsøgt at aflyse de kystnære havvindmøller og dermed skabt usikkerhed om investeringer i Danmarks grønne omstilling.
 15. Regeringen afskaffede SR-regeringens forbud mod sprøjtning på de naturbeskyttede arealer (§3-arealer), inden forbuddet nåede at træde i kraft.
 16. Regeringen afskaffede SR-regeringens forbud mod gødskning på de naturbeskyttede arealer (§3-arealer), inden forbuddet nåede at træde i kraft.
 17. Regeringen har valgt at fjerne afgiften på skadelige stoffer som PVC og ftalater.
 18. Regeringen har valgt at fjerne afgiften på PVC-folier.
 19. Regeringen stemte sammen med Ungarn, Tjekkiet og Rumænien imod et EU-forbud mod brug af giftstoffet neonikotinoider, som er skadelig for bier.
 20. Regeringen afskaffede afgiften på foderfosfat med finansloven for 2019 til skade for miljøet.
 21. Regeringen har forringet kontrollen med de små private drikkevandsforsyninger, selvom en stor del af de private boringer overskrider nitratgrænsen.
 22. Med landbrugspakken fjernede Venstre-regeringen randzonerne, der havde til formål at beskytte vandmiljøet mod kvælstofforurening.
 23. Med landbrugspakken fjernede Venstre-regeringen den reducerede gødskningsnorm. Det har givet landbruget lov til at udbringe mere gødning, hvilket potentielt kan skade miljøet.
 24. V-regeringen fordrejede de tal, der lå til grund for landbrugspakken sådan, at pakken fremstod grønnere, end forskerne kunne stå inde for.
 25. Regeringen kopierede mere eller mindre et kommissorium om vedligeholdelse af vandløb fra landbrugsorganisationen Bæredygtig Landbrug, hvilket ifølge eksperter truede genopretningen af de danske vandløb.
 26. Regeringen har ikke sikret, at de grønne tiltag i landbrugspakken kunne gennemføres til tiden.
 27. Regeringen fremlagde et lovforslag (L 111), der havde til formål at udvide havbrugsproduktionen mod, at sektoren etablerede kompensationsopdræt af muslinger. S sikrede, at der blev indgået en stemmeaftale, der stillede skrappere krav til havbrugssektorens udledning af kvælstof, fordi der var store usikkerheder knyttet til regeringens lovforslag. Efterfølgende er forudsætningerne for stemmeaftalen bristet, og S har trukket støtten til aftalen.
 28. Regeringen ville tillade brug af glyphosat i en periode på 10 år, selvom stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Efter pres fra bl.a. S og andre lande i EU blev godkendelsen af stoffet halveret til 5 år.
 29. Regeringen har ikke forlænget puljen til økologisk investeringsstøtte til kvæg og svinestalde på Landdistriktsprogrammet.
 30. Regeringen har ikke forlænget puljen til økologisk erhvervsudvikling (udvikling og modning af teknologier) på landdistriktsprogrammet.
 31. Regeringen har ikke forlænget puljen til økologisk udvikling (udvikling og afsætning af produkter) på landdistriktsprogrammet.
 32. Regeringen har fjernet puljen til økologisk investeringsstøtte (ny teknologi i jordbrugsproduktion) på landdistriktsprogrammet.
 33. Regeringen afviste i første omgang at indføre et forbud mod sprøjtning i de boringsnære beskyttelsesområder, selvom Miljøstyrelsen havde vurderet, at dette ville give den bedste beskyttelses af vores drikkevand. Efter fra pres fra S er regeringen nu gået med til et forbud.
 34. Regeringen gik imod anbefalingerne fra vandrådene om udtagning af vandløb i vandplanerne, hvilket svækkede beskyttelsen vandløbene mod forurening.
 35. Regeringen ville i første omgang afskaffe kystnærhedszonen og dermed tillade byggeri langs de danske kyster. Det fik S forhindret.
 36. Regeringens rapport til FN om den danske indsats for at forbedre biodiversiteten fik massiv kritik fra flere grønne organisationer, der mente, at rapporten gav et forkert billede af naturens tilstand.
 37. Regeringen har skåret i bevillingerne til statslig skovrejsning; fra 34 millioner kroner i 2018 til 25,1 millioner i 2019 – et fald på 26 procent.
 38. Kort tid inden regeringen fremlagde sit forslag til, hvilke skove i Danmark, der skulle udlægges til urørt skov, fældede man et stort antal træer. Det er paradoksalt, da urørt skov netop er skov, man fritager fra træproduktion og dermed træfældning.
 39. Regeringen har droppet at have overblik over skovens natur. Forskere frygter, at det går ud over biodiversiteten.

Kilde: Socialdemokratiet

Klimaministeren: For vigtigt til valkampsretorik

Lars Christian Lilleholt (V), energi- og klimaminister.

- Hvad mener du om den opgørelse, S har lavet?

- Kritikken skyder helt ved siden af. Vi tager klimaudfordringen alvorligt og sætter reel handling bag. Listen er letkøbt. Vi har lavet danmarkshistoriens mest ambitiøse energiaftale med alle partier i Folketinget og oplevede ikke, at Socialdemokraterne havde en masse andre ønsker til aftalen. Oppositionen forsøger at gøre dette til en kampplads. Det bør være et sted, hvor vi samles i enighed.

- Anerkender du validiteten af de ting, som S lister op?

- Ikke når de siger, at vi har været blandt de mest uambitiøse i forhold til forhandlinger i EU om ny klimalovgivning. I alle forhandlinger har vi været blandt de mest ambitiøse. De kritiserer os for at droppe nationale mål om udfasning af kul. Vi har lavet en international aftale om det i stedet.

- Intentionen fra S er klar - de vil have jer til at fremstå sorte, så de selv kan fremstå som grønne. Er S mere grønne end jer?>

- Den reelle forskel er, at vi står for en fornuftig balance, hvor der er plads til vækst og øget beskæftigelse. Men det, der optager mig, er, at Danmark er et grønt foregangsland. Der har vi en fælles interesse, som jeg hellere vil dyrke.

- Før sidste valg lavede I en lignende liste bare på udlændingeområdet ...

- Ja, det er sådan noget valgkampsretorik, som denne dagsordenen er for vigtig til.

- ... var jeres liste fair?

- Det skal jeg jo sige. Men det var valgkamp, og det er denne liste også.

- Kan man sige, at sådanne lister, ligesom jeres pressemøde i sidste uge om udlændingepolitikken fra S, er eksempler på, at man skal være varsom med at fæste lid til, når partier taler om andre partier?

- Jeg foretrækker selv at fortælle om, hvad Venstre gerne vil. Man kan vælge forskellige tilgange. Jeg anerkender, at man kan have behov for at fortælle om modparten, det er almindelig folkeoplysning. Dette er så folkeoplysning set gennem socialdemokratiske briller. Jeg ser tingene gennem mine egne briller.

Miljøminister: Vi stemmer sammen med S

Jakob Ellemann Jensen (V), miljø- og fødevarerminister.

- Hvad tænker du om opgørelsen?

- Det er jo valgkamp. Så laver man sådan en liste, som man har sat en praktikant til at lave på et mørkt kontor. Det interessante er bare ikke med - bedre kontrol og beskyttelse af drikkevand, en plastikhandlingsplan, en historisk stor udpegning af urørt skov.

- Mener du, at listen er uretfærdig?

- Nej, men vi nærmer os valget, og det betyder, at alting er lidt svært. På miljøområdet stemmer vi ens 90 procent af tilfældene. De kritiserer os for at droppe målet for økologi, men vi har nået målet alligevel. Og ja, vi har fjernet randzoner, men har i stedet indført målrettet regulering. Vi får kritik for, hvad vi ikke har gjort uden fokus på, hvad vi har gjort i stedet.

- Den er inspireret af jeres udlændingeliste før sidste valg. Var jeres liste mere fair?

- Næ, men altså, som jeg siger: Det her er udtryk for valgkamp, og derfor sætter jeg mig ikke ned og tuder. Jeg påpeger, at virkeligheden er mere nuanceret. Det var den muligvis også dengang. Sådan er det.

- En anden parallel var jeres pressemøde sidste uge, hvor I kun talte om udlændingepolitik fra S uden selv at fremlægge noget. Er det og disse lister udtryk for, at politikere bør have mere fokus på sig selv end på modstanderen?

- Det er i hvert fald eksempler på, at der er ikke nogen, der har noget at lade andre høre. Når vi peger fingre og siger, "uha, I laver valgkamp", så gør vi det allesammen. Derfor kan man godt i sit stille sind håbe på, at valget kommer snart. Jeg tror ikke, vi er de eneste, der bliver lidt trætte af denne æ-bæ-retorik.

Annonce
Annonce
Odense For abonnenter

Fyresedler og nul tiltro til letbanen på konkursramt butiksplads: - Jeg har ikke råd til at vente længere

Fyn For abonnenter

En anderledes bisættelse: Tak til præsten, der sagde nej - nu blev det helt rigtigt

Odense

- De prøver at overdøve hinanden: Naboerne har fået nok af høj musik i Odenses parker - vil tage drastiske metoder i brug

Nordfyn For abonnenter

Lene frygter, at hendes søn skal starte i skole for tidligt: - Jeg mener, han har godt af at være barn et år endnu i børnehaven

Nordsøen skal plastres til med energiøer og vindmøller for hundredvis af milliarder: - Det er en rigtig, rigtig god forretning, lover klimaministeren

Erhverv

Gammelt Odense-firma solgt: Ny ejer har allerede ansat flere folk

Nyborg For abonnenter

Tog narko, terroriserede ekskæresten og kørte fra politiet: Mand idømt tre måneders fængsel

Danmark

Lørdagens coronatal: 402 indlagte med corona - og 427 er testet positive siden i går

Alle skriger på arbejdskraft, men her drukner man i ansøgninger: - Det har vi aldrig prøvet før

Odense

- Sådan én har jeg sgu aldrig set før: Vaks zoo-gæst fik øje på noget, der hang fra tigeren - nu er dyrepasserne ham 'evigt taknemlig'

Det halter med udredning af astmapatienter: I fire år troede Janne, at hun havde astma, men medicinen hjalp aldrig

OB

Han insisterer på ikke at sige noget om sin situation nu: Bashkim Kadrii lover udmelding, når sæsonen er slut

Navne For abonnenter

Ny instruktør på Nordfynspillene er en mand med mange roller: Spiller volleyball og underviser i matematik

Erhverv

Jesper snedkererer millionresultat sammen: Har fordoblet overskuddet på et enkelt år

Annonce