Annonce
forside

Sømandens minder: Fra Esplanaden til kusselejderen i Bangkok

Efter 47 år i Mærsks tjeneste til søs og på land kikker Jørgen Frederiksen agterud i erindringsbogen "Mit livs sejlads". Den 82-årige Svendborg-sømand er stadig aktiv her om bord i veteran-coasteren Caroline S af Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers nære medarbejder, den stadig aktive 82-årige Svendborg-sømand Jørgen Frederiksen fortæller uden omsvøb i erindringsbogen "Mit livs sejlads" om sine mange år i maritim tjeneste.

"Mit livs sejlads" er fortællingen om gartnersønnen fra Brøndby Vester, der ser agterud på et langt liv i maritim tjeneste. Den nye erindringsbog spænder fra den lyseblå verdens palads på Esplanaden til sømandsjargonens "kusselejder" ude i Bangkok.I mere end halvdelen af sit 82-årige liv har erindringernes ophav Jørgen Haagen Frederiksen virket til søs og på land under Hr. Møllers syvtakkede stjerne. Hyren stoppede ved pensioneringen for 17 år siden. Efter dengang mange år på rederiets administrative kommandobroer i København og Svendborg drømte Jørgen Frederiksen om som pensionist at stå til søs i en lystbåd. Sejlerliv af velkendt farvand efter mange ture som gast i Hr. Møllers Klem-lystbåde.

Fakta: Jørgen Haagen Frederiksen, Svendborg

1936: Født i Brøndbyvester ved København som søn af en gartner og gartnerimedhælper.

1943: Brøndbyvester Centralskole.

1953: Statens Søfartsskole, Frederikshavn.

1953: Kammerdreng i rederiet J. Lauritzen.

1955: Styrmandsaspirant i rederiet A. P. Møller.

1958: Københavns Navigationsskole.

1960: Styrmandseksamen.

1961: Søværnet, værnepligtig og søløjtnant af første grad.

1964: Ansat i A. P. Møller.

1966: Skibsførereksamen.

1971: Udnævnt til skibsfører.

1972: Teknisk chef for Mærsk Line i Tokyo.

1979: Afdelingschef for maritimt personale, i A. P. Møller, København.

1993: Direktør for det nye Maersk Training Center, Svendborg.

2001: Pensionering.

Efter 2001: Bl.a. skipper på og formand for foreningen bag veterancoasteren Caroline S af Svendborg, formand for foreningen bag jagten Carla af Bjørnø og formand for foreningen til bevaring af Svendborg Havn. Nogle af tillidsposterne er under afvikling eller nedtoning. sosn

Jørgen Frederiksens erindringer spænder i "Mit livs sejlads" fra de bonede gulve i Mærsk-hovedkvarteret på Esplanaden til skibenes såkaldte "kusselejder" i Bangkok. Og den gamle sømand tager læseren med helt ind på lagnerne. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce

Ved rattet på Caroline

Tanken om lystsejlads i egen båd måtte korrigeres, da Jørgen Frederiksen få måneder efter sin pension satte sig for at give veteran-coasteren Caroline Samsø en fremtid i Svendborg. Det blev starten på en aktiv tredje alder med maritimt fokus. Som alle, der trafikerer Svendborg Havn eller de indre danske farvande kan se, lykkedes Caroline-projektet takket være Jørgen Frederiksens indsats opbakket af andre stærke, frivillige kræfter. Caroline S sejler, og den gamle Mærsk-rorgænger tager stadig en tørn ved rattet. Jørgen Frederiksen holder sig heller ikke tilbage, hvis den gode sag kræver nogle slag med rustbanker-hammeren.

Annonce

I øhavs-galeaser

Vejen til et langt livs gerning i det lyseblå Danmark var egentlig et fravalg af kedsommeligt arbejde på et gartneri. Havet trak i den unge mand. Med et ophold på søfartsskolen i Frederikhavn som ballast fik Jørgen Frederiksen sin første hyre til søs. I søfartsbogen udstedt i september 1953 kan læses, at det var om bord på galeasen Kodan fra Lohals på Langeland. Den resterende sejltid blev i et andet øhavs-fartøj, galeasen Minna fra Ommel på Ærø. Mens Jørgen Frederiksen stadig drømte om et eventyrligt sømandsliv med lystige havneknejper og villige damer under sydens sol, blev virkeligheden et kort og iskoldt mellemspil i rederiet J. Lauritzens stykgodsfart på Laila Dan ved bl. a. Finland. - Nu tager jeg job med fat grund under fødderne, besluttede han derefter.

Annonce

Havet trak igen

Men havet trak igen. Kort efter landgangen tog Jørgen Frederiksen sin første hyre under den hvide stjerne. Han påmønstrede Dorthe Mærsk i Rotterdam. Om bord nåede Jørgen Frederiksen at blive gode venner med et andet besætningsmedlem, den senere Fulton-skipper Mogens Frohn-Nielsen. Mærsk-skib på Mærsk-skib følger, og Jørgen Frederiksen stiger i graderne. Et skib har sin særlige plads i Svendborg-sømandens hjerte. Cecilie Mærsk. Under en rejse om bord blev Jørgen Frederiksens daværende hustru gravid med parrets anden datter. Historien om, hvorfor barnet blev døbt Cecilie er en af bogens talrige sømands-anekdoter.

Annonce

Tæt på Hr. Møller

I Svendborg er det velkendt, at Jørgen Frederiksen havde et nært forhold til sin topchef, Hr. Møller. Hvordan denne relation udfoldede sig i dagliglivet på Esplanaden og om bord i Skibsrederens Klem-sejlbåde giver "Mit livs sejlads" mange interessante eksempler på. Jørgen Frederiksen har gennem nogle år arbejdet på sine memoirer i nært samarbejde med journalist, forfatter og forlægger Bjarne Bekker fra Skaarupøre. Bekkers stil og fortælleevner er velkendte i vore farvande, og de fornægter sig heller ikke i hans redigerede udlægning af Frederiksens livshistorie.

Annonce

Syd for navlen

Syd for navlenJørgen Frederiksen bringer læseren tæt på - også syd for navlen, og kuløren er langt mere end bare pæn og lyseblå. Farverig mildt sagt. Bl. a. skildringerne af ungdommens stjernerække af kvinder. Det er også her kusselejderen kommer ind i billedet. En kusselejder er kort sagt en rebstige, der fires ned ad skibssiden, så Østens kvinder kan kravle om bord og levere erotiske ydelser til sømandens fornøjelse. "Mit livs sejlads" er dragende sømands-læsning. Jørgen Frederiksens livshistorie er en velfortalt beretning om vejen fra gartnerdreng i Brøndby til Mærsk-stjerne i Svendborg.

---

Jørgen Haagen Frederiksen: "Mit livs sejlads 1936-2001" (fortalt til Bjarne Bekker). 176 sider. Bekkers Forlag, Skårupøre. Pris: 245,95 kr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Corona-nødråb fra børnehaver i Vollsmose: Vi bliver svigtet mens smitten spreder sig

Annonce