Annonce
Odense

Sådan kan kan overløb af spildevand undgås

Som del af et stort underjordisk regnvandsbassin i Bolbro er der også lavet denne tunnel, hvor regnvandet kan løbe. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg
Annonce

Odense: Hvert år ender rigtig mange kubikmeter urenset spildevand i Odense Fjord og å-systemet, når kloakkerne løber over på grund af store mængder regn.

Vandcenter Syd, der står for rensningen af spildevandet i Odense og Nordfyns Kommuner, udbygger og vedligeholder kloaksystemet for at sikre, at det kan håndtere mængden af spildevand. Men kloaksystemet kan ikke stå alene, fortæller Andreas Bjørn Bassett, der er områdechef for drift i Vandcenter Syd.

- Vi laver samarbejder med forskellige parter i byen, når vi laver regnvandsløsninger. Vi er i dialog med boligselskaber, fordi der er flere, som begynder at interessere sig for, hvordan de kan bidrage, siger han og peger på, at der laves både store dyre løsninger og mindre løsninger.

Du kan læse om nogle af dem her.

1 Regnvandsbede

Baumgartensvej i Skibhuskvarteret er et af de steder, hvor der er etableret regnvandsbede, så overfaldevand fra tage og husstande ender i dem og ikke i kloakken. Arkivfoto: Mathias Banke

En række steder i Odense er der etableret bede, som skal opfange regnvandet. Det gælder blandt andet i Skibhuskvarteret med projektet Klimaklar Skibhus, hvor flere husstande har frakoblet regnvandet.

- Alt tagvand og overfladevand på huset løber ikke ned kloakken, men ud i et nedsivningsbed hos dem selv eller i bedene på vejen. Dermed aflaster de det fælles kloaksystem for regnvandet.

- Det vil sige, at når regnvandet ikke kommer derned, bidrager det til, at dels renser vi mindre vand på renseanlægget, og dels kan det bidrage til færre overløb, fordi kloakkerne primært håndterer spildevand, siger Andreas Bjørn Bassett og nævner, at et lignende projekt findes på Langelinie, mens et nyt er ved at blive anlagt i Fruens Bøge.

2 Underjordiske bassiner

Det underjordiske bassin i Bolbro kan rumme op til 5300 kubikmeter regnvand. Dermed kan man bedre styre, hvor meget og hvor hurtigt vandet løber ud i Bolbro Rende. Arkivfoto: Michael Bager

I Bolbro har man netop taget et 5300 kubikmeter stort underjordisk regnvandsbassin i brug.

Bassinet er opdelt i to sektioner. Den ene opmagasinerer det overløbende regn- og spildevand fra kloakkerne, mens den anden opmagasinerer vandet fra regnvandskloakken.

- Det er som at have et badekar midtvejs på en ledning. Det vil sige, at man fylder det op, og derved bremser vi vandet, før det ender ude i Bolbro Rende. Vi kan opbevare en del af vandet og lede det stille og roligt ned forbi renseanlægget i stedet for at få overløbene, siger Andreas Bjørn Bassett.

Hele projektet har tilsammen kostet omkring 56,5 millioner kroner.

3 Regnvandsbassiner

Vandcenter Syd har lavet en kunstig sø i Sanderum for at samle regnvand op. Arkivfoto: Sugi Thiru

Mange steder i Odense Kommune er der etableret regnvandsbassiner og kunstige søer, som skal opfange regnvand.

Det gælder fx Glisholm Sø ved Nyt OUH og søen, der er etableret i forbindelse med det nye GASA ved Sanderum.

- Der laves også mindre bassiner rundt omkring - dem har vi mange af. De er lavet til det formål at lede regnvand derhen i stedet for i kloakken. Det er primært der, hvor områderne er separatkloakerede, altså hvor spildevandet løber i et rør og regnvand i et andet, forklarer Andreas Bjørn Bassett.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Udmelding på pressemøde om coronaudbruddet i Vollsmose: Massivt flere test og flere muligheder for isolation af syge i bydelen

Odense

Statsminister opfordrer til at flere Vollsmose-borgere lader sig teste: Borgmester holder pressemøde om corona-situationen i bydelen

Annonce