Annonce
Faaborg-Midtfyn

Så længe skal du vente på hjælp hos kommunen

Faaborg-Midtfyn: Det er meget forskelligt, hvor længe man skal vente på at få den hjælp, man er berettiget til, hos Faaborg-Midtfyn Kommune, alt efter hvad man har bedt om hjælp til. Her er nogle af de vigtigste rettesnore, men bemærk, at det ikke nødvendigvis tager den tid, der er listet op. Nogle gange går det meget hurtigere, dette er den maksimale tid, det må tage.

Annonce

Løbende

Sygepleje, forebyggende hjemmebesøg, VSU (Voksen specialundervisning), STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

En til fem hverdage

Hjælpemidler (enkle, entydige eller akutte ansøgninger) f.eks. toilethjælpemidler og rollator.

Fem hverdage

Personlig pleje, madservice, plejevederlag ved pasning af døende, sygeplejeartikler og lign,

En uge

Individuel handicapkørsel.

10 hverdage

Genoptræningsplaner, genoptræning, træning.

14 dage

Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling.

Fire uger

Praktisk hjælp, afløsning i eget hjem, aflastning og midlertidigt ophold, privat hjemmehjælp ansat af kommunen, ældrebolig, plejebolig med døgnbemanding, boligændringer (enkle, entydige eller akutte ansøgninger) f.eks. fjernelse af dørtrin, bevilling af plejevederlag ved pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom.

En måned

Bevilling af ledsagerordning, kontaktperson til døvblinde.

To måneder

Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.

12 uger

Øvrige hjælpemidler, f.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole.

Tre måneder

Visitation til bostøtte/socialpædagogisk støtte, tilbud af særlig behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, dækning af nødvendige merudgifter.

Otte måneder

Personlig hjælper (BPA).

16 uger

Forbrugsgoder, f.eks. el-scooter.

Fire måneder

Midlertidigt botilbud, længerevarende ophold i botilbud, boligændringer (ved tilbud fra håndværkere) f.eks. mindre ændringer på badeværelse eller i køkken.

Ni måneder

Støtte til køb af bil.

12 måneder

Støtte til køb af bil, hvor der vurderes behov for kørekortkrav

Op til 14 måneder

Større boligændringer, der kræver byggetilladelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Hørte noget pusle: Vinduet forsøgt åbnet

Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1944: 25-årig kvinde har kvalt sine to drenge

1994 Politiet i Odense har beslaglagt en større mængde ulovligt knaldfyrværkeri hos en 33-årig odenseansk ungdomsskolelærer. Læreren solgte fyrværkeriet fra sin bil til sine 15-16-årige elever på en af byens knallertskoler. Læreren nåede at sælge 4500 stykker ulovligt knaldfyrværkeri, inden han blev afsløret på skolen af politiets uropatrulje efter anmeldelser. På lærerens privatbolig og i hans bil beslaglagde politiet godt 2500 stykker farligt fyrværkeri, og læreren sigtes nu for at have købt over 7000 stk. fyrværkeri, blandt andet bomber, der var på størrelse med kokosnødder. Da det beslaglagte fyrværkeri er for farligt at have liggende i kælderen på politigården, opbevares det i en civilforsvarsbunker fra krigens tid. 1969 Det hænder, at folk juleaften kommer i tanker om, at de ikke har fået sendt et julekort eller brev til tante Sofie eller bedstefar. Hvad skal man så gøre for at bøde på glemsomheden? For nogle år siden kunne man sende telegrammer hele juleaften og julenat, men det forlyder, at der nu kun modtages livsvigtige telegrammer. - Vi har ikke noget begreb i den forbindelse, der hedder livsvigtigt, siger telegrafbestyrer N.H. Møller, Odense, og det er ikke rigtigt, at der ikke modtages telegrammer juleaften. Ordningen går ud på, at telegrammer, der ikke kan siges at være vigtige, ikke bringes ud, når de indtelefoneres efter kl. 16.30 juleaften eller nytårsaften. I stedet bringes de ud næste morgen kl. 7.00. 1944 På Harnbjerggaard i Humble på Langeland er der tidligt i går morges udspillet et frygteligt familiedrama, idet fodermesterens 25-årige hustru har kvalt sine to drenge på henholdsvis fem og seks år og derefter berøvet sig selv livet. Ved fire-tiden var fodermesteren stået op og gået i stalden for at påbegynde malkningen, som hans kone plejede at være ham behjælpelig med. Da hun imidlertid efter en times forløb ikke var kommet, blev fodermesteren urolig og gik hjem til boligen for at se, om der var tilstødt hustruen noget. Hun ventede sin nedkomst i nær fremtid. I hjemmet fandt fodermesteren de to smådrenge liggende kvalt i deres senge, mens hustruen havde hængt sig i en snor fra dørkarmen.

Annonce