Annonce
Sydfyn

Så er der valg: Her er de sydfynske kandidater

Folketingsvalget er udskrevet og om tre uger, skal vi i stemmeboksen. Her er partiernes sydfynske kandidater.

Så fandt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) knappen, og knap fire ugers valgkamp er sat i gang. Her kan du møde de sydfynske folketingskandidater, der enten er opstillet i Svendborg-Langeland-kredsen eller Faaborg-Ærø-kredsen. Alternativt er lokalt bosiddende kandidat i et parti, hvor man ikke er opstillet i de lokale fynske valgkredse. Eller, hvis ikke en af de to betingelser gælder i et parti, er spidskandidat i Fyns Storkreds.

Annonce

Bjørn Brandenborg (S), kandidat i Svendborg-Langeland-kredsen

Bjørn Brandenborg, folketingskandidat for Socialdemokratiet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Bjørn Brandenborg, 27 år, Rudkøbing. Organisator 3F Sydfyn.

Mærkesager:

- Jeg vil sætte vores del af Danmark på dagsordenen og bygge bro mellem land og by. Jeg er født og opvokset i Svendborg, og i dag bor jeg på Langeland. Det er de lokale dagsordener og kampen for vores velfærd, uddannelser og den grønne omstilling, som driver mig.

- Men vi har manglet en stemme i Folketinget i de sidste mange år, og det kan vi mærke. Til sommer lukker HF & VUC på Langeland, vores velfærd er presset, og vi har stået bagerst i køen til at få statslige arbejdspladser til byen. Centraliseringen er skyllet ind over landet i årtier, og nu må det være nok.

- Jeg vil være et talerør for alle os, der kalder Sydfyn og Langeland for vores hjem. Jeg vil kæmpe for, at man kan bo, leve, arbejde og uddanne sig i alle dele af landet – ikke kun i de allerstørste byer.

Kim Aas (S), kandidat i Faaborg-Ærø-kredsen

Kim Aas, Socialdemokratiet. Arkivfoto: Torsten Cilleborg

Kim Aas, 48 år, Ryslinge. Koordinator på Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn, enkemand og har to børn.

Mærkesager:

- Det vigtigste i min valgkamp er vores uddannelsessystem. Væk med besparelser på det område og fokus på dannelse og ikke kun faglighed. Vi skal væk fra tænkningen om, at børn skal præstere karakterer uden at have dannelsen med. Der skal bruges flere penge i uddannelsessystemet.

- Klima. Vi er i en situation, hvor vi ikke kan vente længere med at handle på de klimaudfordringer, vi har. Der skal en grøn tænkning til i Danmark, hvor vi har mulighederne og evnerne til det. Så vi skal frem og være en grøn nation igen.

- Vi skal have et helt Danmark og derfor have fokus på en udligningsreform, som tilgodeser Danmark om helhed. I øjeblikket har vi en skævvridning af vores land, som gør, at landkommuner som min egen halter efter. Der skal en udligningsreform til nu og her.

Karsten Hønge (SF), kandidat i Svendborg-Langeland-kredsen

Karsten Hønge, folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti. Foto: Katrine Becher Damkjær

Karsten Hønge, 60 år, Odense. Folketingsmedlem. Har en kæreste og tre børn.

Mærkesager:

- Bedre forhold for de arbejdsløse.

- Vedholdende indsats mod social dumping.

- Praktikpladser til alle på erhvervsskolerne.

- Uddannelse - og efteruddannelse - til alle.

- Respekt for offentligt ansatte. Tillid frem for kontrol.

- Lige adgang til sundhed.

Dennis Ørsted Petersen (SF), kandidat i Faaborg-Ærø-kredsen.

Dennis Ørsted, Socialistisk Folkeparti. Pressefoto

Dennis Ørsted Petersen, 31 år, bor i Tved, Svendborg. Socialpædagog. Gift.

Tidligere kandidat til Folketinget opstillet i Sønderborg.

Mærkesager:

- Jeg stiller op til Folketinget, fordi jeg vil kæmpe indædt for at styrke kernevelfærden, og fordi klimakrisen fortjener al vores opmærksomhed. Det vigtigste for mig er, at vi får revet kontanthjælpsloftet ned - ingen børn i Danmark har fortjent at vokse op i fattigdom. Derudover går jeg og SF forrest i klimakampen og arbejder for at sikre massive investeringer i vedvarende energi samt en markant reduktion af vores CO2-udledning.

- Som socialrådgiver ved jeg, hvor uendeligt vigtigt det er at kæmpe for et rummeligt og finmasket socialt sikkerhedsnet. Jeg oplever i min dagligdag, at den offentlige sektor er presset til det yderste. Konsekvenserne er dårligt arbejdsmiljø for de ansatte og dårligere service for borgerne. Det kan og skal vi tage alvorligt. Vi har alle fortjent et godt arbejdsliv, mulighed for fair tilbagetrækning og en offentlig sektor, der sætter mennesket før systemet.

Erling Bonnesen (V), kandidat i Svendborg-Langeland-kredsen.

Erling Bonnesen, Venstre. Arkivfoto: Martin Ytting Rask

Erling Bonnesen, 64 år, Broby. Folketingsmedlem.

Mærkesager:

- Arbejdspladser og erhverv er nøglen til fremtiden.

- Sundhed og ældrepleje i verdensklasse. Pension til nedslidte.

- Unge sikres topklasseundervisning og erhvervsmuligheder.

- Tredje fynske motorvejsspor færdiggøres snarest muligt.

- Lavere brotakster over Storebælt.

- Stram udlændinge- og indvandrerpolitik med konsekvens.

- Hurtige bredbåndsforbindelser og fjerne mobilhuller.

- Værne om natur, miljø og klima.

Ole Pedersen (V), kandidat i Faaborg-Ærø-kredsen

Ole Pedersen, folketingskandidat for Venstre på Fyn. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ole Pedersen, 55 år, Horne. Efterskolelærer og byrådsmedlem. Har kæreste og et barn.

Mærkesager:

- Jeg vil holde øje med, at Udsigtsdanmark får alle de muligheder, der skal til. Klimakampen er allerede startet for mig. Forebyggelse i sundhedssektoren starter allerede i skolen og i foreningerne, så de skal have gode muligheder.

- Jeg glemmer ikke landbruget. De unge skal med på råd - om det så gælder uddannelse, klima, iværksætteri eller andet. Aktive ældre i samspil med foreninger, skoler og frivillige.

Jørgen Nielsen (K), kandidat i Fyns Storkreds

Jørgen Nielsen, Konservative. Pressefoto

Jørgen Nielsen, 47 år, Rudkøbing. Exam. assurandør. Har en kæreste og to børn.

Mærkesager:

- Jeg er træt af, at en masse "smarte" mennesker udnytter og bedrager vores samfund. Vi kan ikke som samfund stiltiende se på, at andre "stjæler" vores allesammens penge.

- Vi skal have en ny udligningsaftale for kommunerne. Mange af de fynske kommuner er hårdt presset på økonomien især på grund af et stigende antal ældre – og heldigvis også et stigende børnetal. Men det koster i kommunernes pengekasse. Derfor er det bydende nødvendigt, at et nyt folketing, som noget af det første får lavet en ny udligningsreform.

- Velfærd og vækst i samfundet går hånd i hånd. Skal vi have råd til velfærdsydelserne, så skal pengene komme et sted fra. Derfor har vi brug for, at der bliver investeret i transportvejene på Fyn. Det tredje spor på den fynske motorvej skal etableres hurtigst muligt. Vejføringen fra Svendborg til Spodsbjerg skal forbedres, færgelejet i Tårs skal fremrykkes, så overfartstiden bliver hurtigere på Spodsbjerg Tårs-ruten. Derudover skal vi have sat fut i en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Eva Jørgensen (DF), kandidat i Svendborg-Langeland-kredsen

Eva Jørgensen, folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Foto: Katrine Becher Damkjær

Eva Jørgensen, 59 år, Bogense. Lønkonsulent. Har en kæreste, to børn og tre børnebørn.

Mærkesager:

- Stop for ikke-vestlig indvandring. Ikke flere moskeer i Danmark. Udvisning af kriminelle indvandrer. Flygtninge, som er her allerede, skal hjem og kæmpe deres kampe hjemme. Sanering af parallelsamfund, som ses på Nørrebro og i Vollsmosen, nu er det indvandrerne, som bestemmer.

- Jeg vil kæmpe for investeringer i et sundt miljø og en effektiv klimapolitik. Vi skal aflevere et trygt, rent og frit Danmark til vores børn og børnebørn. Ansvarlig klimapolitik både i Danmark og globalt. Selv et barn kan forstå, at når vi på under et halvt år forbruger jordens ressourcer næsten to gange, så skal vi samarbejde om løsningerne nu. Menneskemængden på Jorden vokser alarmerende hurtigt.

- Jeg vil kæmpe for familierne, som er kernen i det danske samfund, og for sundhed, værdig ældrepleje og uddannelser. Fremtiden tilhører de unge: Uddannelser og mange flere praktikpladser. De små bysamfund og landområderne langt fra Borgen skal udvikles med infrastruktur og flere penge. Borgerne skal tættere på beslutningerne, og mit motto er åbenhed og ærlighed.

René Jørgensen (DF)

René Jørgensen, Dansk Folkeparti. Pressefoto: Stjernefoto

René Jørgensen, 46 år, Kværndrup. Halpedel og byrådsmedlem. Gift og har to børn.

Mærkesager:

- Alle har krav på en værdig alderdom - ældre er ikke en byrde.

- Alle 98 kommuner skal forpligtes til at have en veteranpolitik.

- Større fokus på en helhedsorienteret hjælp til hjemløse og socialt udsatte.

- Arbejdsmiljøet i kriminalforsorgen og hos politiet skal prioriteres højere.

- Borgerne skal have retsfølelsen tilbage.

- Strammere retspolitik.

- Mere overvågning på offentlige steder.

- Større fokus på cyberkriminalitet.

- Udlændinge, der begår kriminalitet udvises.

- Tre-sporet motorvej over hele Fyn.

- En god energi- og miljøpolitik, hvor økonomi kan følge med.

- At staten støtter kommunerne til at kunne planlægge budget flere år frem (udligningssytemet).

- Staten skal sørge for, at kommunerne kan opretholde et højt serviceniveau, bevare det nære ude i små lokalsamfund, skoler, institutioner, foreningsliv, m.m.

Jesper Kiel (EL), kandidat i Svendborg-Langeland-kredsen

Jesper Kiel, folketingskandidat for Enhedslisten, bosiddende i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær

Jesper Kiel, 53 år, Svendborg. Kommunal koordinator i Enhedslisten, byårdsmedlem. Gift og har to børn.

Mærkesager:

- Klimaet er vores vigtigste opgave og det haster. Hele energiforbruget skal dækkes af vedvarende energi, det meste skal hentes fra sol og vind. Vi skal sikre klimamålene ikke bare om 30 år, vi skal gøre det år for år. Der skal være en social balance, hvor samfundets rigeste bidrager mest til at nedsætte overforbruget. Klimabelastningen fra transporten skal ned, vi skal prioritere den kollektive trafik. Den skal være 30 procent billigere, og Svendborgbanen skal opgraderes.

- Velfærden skal genoprettes! De endeløse nedskæringer på skoler, børnehave og ældre skal stoppe og erstattes af forbedringer. Særligt samfundets svageste skal vi tage hånd om, syge borgere skal hjælpes og ikke jagtes af jobcenteret. Kontanthjælpsloftet skal væk for at give alle børn en chance for en god opvækst.

- Vi skal have større lighed samfundet. De rigeste skal bidrage til at de fattigste løftes.

- Der skal også have mere lighed i sundhed og tandlægebesøg skal være gratis.

Vibeke Syppli Enrum (EL), kandidat i Faaborg-Ærø-kredsen.

Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Vibeke Syppli Enrum, 71 år, Ellerup. Lektor ved UCL og medlem af regionsrådet, Region Syddanmark. Gift med Frede Jakobsen og har tilsammen fem børn

Mærkesager:

- Klima og miljø.

- Sundheds- og socialområdet

- Indvandrere og flygtninge.

Jonas Simonsen (LA), kandidat i Fyns Storkreds

Jonas Møller Simonsen, Liberal Alliance. Foto: Katrine Becher Damkjær

Jonas Simonsen, 39 år, Svendborg. Arbejder i den maritime sektor. Gift.

Mærkesager:

- Vækst i den maritime branche. Skabe flere arbejdspladser og være med til at sikre fortsat arbejde til danske søfolk og arbejdere i Det Blå Danmark.

- Det skal kunne betale sig at arbejde. Skattelelser, forhøjning af beskæftigelsesfradraget. Færre afgifter. Kom gratis over Storebælt.

- Flygtninge- og integrationspolitiken. Jeg er selv gift med en udenlandsk pige. Mere personlig frihed og flere muligheder for at integrere sig, når man søger til Danmark. Regler og bureaukrati skal ikke stå i vejen for uddannelse og viljen til at arbejde.

Karl Magnus Bidstrup (AL), kandidat i Storkreds Fyn

Karl Magsnus Bidstrup, folketingskandidat for Alternativet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Karl Magnus Bidstrup, 38 år, Skårup. Gymnasielærer og byrådsmedlem. Enlig og far til to børn.

Mærkesager:

- Danske landbrug skal være sprøjtefrit så hurtigt som muligt. Vi halser konstant efter udfordringer med forurenede drikkevandsboringer og sprøjterester i vores fødevarer. Det skal stoppes nu, og ikke først når vi opdager midlernes skadelige virkning.

- Dansk konventionelt landbrug lægger beslag på 60 procent af vores samlede landareal, og et areal på størrelse med Sjælland i Sydamerika, hvor der dyrkes foder til landbrugsdyr. Det areal skal kraftigt beskæres, så der kan blive plads til vilde dyr og planter, så vi kan undgå at føre os selv ud i den næste masseudryddelse.

Fabian Munkholm Davidsen (AL), kandidat i Storkreds Fyn

Fabian Munkholm Davidsen, Alternativet. Privatfoto

Fabian Munkholm Davidsen, 19 år, gymnasieelev, Rudkøbing. Tidligere formand for Alternativet Langeland.

Mærkesager:

- Omprioriteringsbidraget på uddannelser skal fjernes og pengene skal føres tilbage til uddannelsessektoren.

- Danmark skal tage imod 2000 kvoteflygtninge

- Det skal være let at være klimabevidst: Alle varer og tjenesteydelser skal mærkes med deres CO2-belastning, og afgifterne skal klima-justeres, så afgiften er størst på de mest ressourcebelastende varer og tjenesteydelser.

Klaus Kroll (NB), spidskandidat i Storkreds Fyn

Klaus Kroll, folketingskandidat for Nye Borgerlige. Foto: Katrine Becher Damkjær

Klaus Kroll, 45 år, Rødvig på Stevns. Forfatter, gift og har to børn.

Mærkesager:

- Balance mellem by og land. En ordentlig infrastruktur, decentralisering af velfærdstilbud og politi.

- Genåbnet lokale politistationer, så vi rent faktisk får en borgernær velfærd.

- Flygtninge- og indvandrerpolitik, hvor vi har tre ufravigelige krav: Stop for asyl, kobling af offentlige ydelser til statsborgerskab og straksudvisning af kriminelle udlændinge.

Rasmus Helveg Petersen (R), kandidat i Svendborg-Langeland-kredsen

Rasmus Helveg Petersen, folketingskandidat for de Radikale. Foto: Michael Bager

Rasmus Helveg Petersen, 50 år, København. Direktør i Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD), indsuppleret i Folketinget. Tidligere klima- og energiminister og udviklingsminister. Gift og har to børn.

Mærkesager:

- Jeg vil arbejde for et grønnere Danmark, der hænger sammen socialt.

- Det går tilbage for klimaet i Danmark. Den nuværende regering er ikke ambitiøs nok. I stedet for at udlede mindre CO2, udleder vi mere. Eksperterne kalder det katastrofalt. Danmark har brug for en ny grøn retning! Radikale Venstre vil investere i klimaløsninger og skifte sort transport ud med grøn. Vi vil have et bæredygtigt byggeri og et grønnere landbrug.

- Det sociale Danmark er udfordret af, at hver femte føler sig uden for fællesskabet. Alle skal med! Alle børn skal have en god start på livet, vi skal gribe udsatte unge, inden de falder, og vi skal sørge for, at flere kan komme i arbejde.

- Radikale Venstre vil ændre reglerne, så uddannelsessteder i tyndt befolkede områder tilgodeses. Vi vil fjerne de årlige besparelser og anbringe halvdelen af alle nye studiepladser uden for universitetsbyerne.

- Centraliseringen har også taget overhånd i sundhedssystemet. Jeg mener, at vi skal bevare fødeafdelingen på Svendborg Sygehus, og at vores bedste chance for at påvirke lokale beslutninger på sundhedsområdet er at bevare regionerne og et nært politisk ansvar.

Søren Hillers (R), kandidat i Faaborg-Ærø-kredsen

Søren Hillers, Radikale Venstre. Arkivfoto: Palle Søby

Søren Hillers, 45 år, Horne. Skoleleder, kommunalbestyrelsesmedlem, gift og har fem børn.

Mærkesager:

- Vi skal passe på hinanden, have positive forventninger til hinanden og hjælpe dem, der har behov. Vi skal have udsyn mod verden og fremtidstro.

- Børn. Vi skal satse på børnene. Det gode børneliv kommer ikke af sig selv. Forebyggelse skal på dagsordenen, så de hjem, der har brug for hjælp og vejledning, får det. Der skal være flere pædagoger i børnehaverne, således vores børn får den bedste start på livet.

- Uddannelse. Der skal være lige muligheder for at tage en uddannelse af høj kvalitet i hele Danmark. Mulighed for uddannelse bør være en ret for alle og et værn mod arbejdsløshed. Der skal, også uddannelsesmæssigt, være en sund balance mellem land og by i et Danmark uden kanter.

- Klima. Danmark skal tilbage i den grønne førertrøje, når det gælder høje ambitioner inden for klima, bæredygtighed og grønne initiativer i øjenhøjde. Det kræver mod, massive investeringer i vedvarende energi og så skal afgiften på elbiler fjernes nu.

Michael Jensen (KD), kandidat i Fyns Storkreds

Michael Jensen, folketingskandidat for Kristendemokraterne. Foto: Katrine Becher Damkjær

Michael Jensen, 62 år, Tåsinge. Selvstændig. Far til en datter.

Mærkesager:

- Mange ved desværre ikke, hvad Kristendemokraterne står for, men det kan forklares med tre nøgleord: Familie, frihed og fællesskab. - Familien er den vigtigste grundsten under vores samfund. Har familien det godt lige fra den yngste til den ældste, fungerer samfundet også godt, og vi undgår mange sociale ulykker. - Frihed er retten til tænke, tale og tro. Retten til at tage de valg, der er bedst for én selv, så længe man ikke skader andre. Respekten for hinandens forskellighed. En stat, der er folkets tjener, og som derfor ikke holder os nede med unødvendig lovgivning, bureaukrati, overvågning og magt. - Fællesskab er flere ting. Det er det fælles ansvar, vi - både lokalt og globalt - har overfor de, som er dårligere stillet end os. Det fælles ansvar for miljøet og den jord, vi lever på. De frivillige fællesskaber vi tilslutter os, fordi vi sammen kan mere, end vi kan alene. Et levende demokrati, som folket kan bakke op om, med beslutninger, som træffes så tæt som muligt på borgerne.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Fem riddere om det runde bord

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Fyn

23-årig fodgænger dræbt på motorvejen: Han havde været til fastelavnsfest

Annonce