Annonce
Danmark

Riskærs Fredagsbar

Klaus Riskær Pedersen. Pressefoto
I anden udgave af Riskærs Fredagsbær har Klaus Riskær Pedersen mikset en cocktail af fem aktuelle ingredienser. Skål! Du er velkommen til at svare igen på Riskærs kæberaslere. Det gør du ved at skrive til avisen Danmark på danmark@jfmedier.dk
Annonce
Annonce

Natteliv under forandring

Det Kriminalpræventive Råd har fremlagt en vurdering, der viser, at vold i nattelivet styrtdykker med den tidlige nedlukning af barer under coronakrisen. Andre steder brokker man sig over at festen flytter ud i byrummet, men i Vejle udtaler et medlem af bevillingsnævnet (S), at man sandelig ikke er tilhænger af tidligere lukketider, da festen så ender på "pladser, i villahaver og i sommerhusområder".

Stadig flere synes dog at indse, at bevillingspraksis til klokken 5 eller 6 om morgenen nok bør tilpasses. Politisk synes det at gå i retning af at rulle bevillinger tilbage, og det er en oplagt ide, hvis blot der stadig er tilbud i det sene natteliv.

Tilbage står så, at man på ethvert gadehjørne kan købe øl, vin og spiritus døgnet rundt. Mon ikke vi også her kommer til at se ændringer. Det synes på høje tid.

Annonce

Vagtskifte i Dansk Folkeparti

Pia Kjærsgaard overraskede forleden ved at pladsere ansvaret for tilbagegangen hos Kristian Thulensen Dahl. Et dødskys må man vel kalde det. Kristian Thulesen Dahl overraskede for sit vedkommende ved straks at slå fast, at der i Dansk Folkeparti ikke er kronprinser. Det fik så Pia Kjærsgaard til at udtrykke sin støtte til et åbent nyvalg af formand, så mere direkte kan en partistifter vist ikke fyre en formand.

Man skal bemærke sig enigheden imellem Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard om, at der ikke er en kronprins. Den enighed har sit ophav i det velkendte forhold i politik, at hvis man gerne vil af med en formandskandidat, så skal man blot udnævne vedkommende til kronprins. Selvfølgelig er der en kronprins, og vedkommende forsøges nu beskyttet, indtil man er klar til at gennemføre ledelsesomlægningen.

Annonce

Lindholm i flammer

Meget symbolsk udbrød der brand på øen Lindholm. Øen kom til at symbolisere, hvad magtfuldkommenhed og mangel på politisk rationalitet kan føre til, og den bidrog på sin egen vis til at sende DF-ledelsen ud i problemer.

Bogstavelig talt gik der forleden ild i en større bygning på øen, så viruseksperter måtte sejles derud for at tilse, at der ikke var farlige udslip af svinepest. Tragikomisk, at man påtænkte at lade mennesker bo der.

Annonce

Venstre politiker udnytter smuthul

Statsadvokaten i Viborg giver op, selvom Britt Bager (V) har fixet 100.000 kr i støtte fra en enkelt donor ved at splitte det op på fem selskaber og derved komme udenom partistøtteregler. Hvad der ikke kan rammes juridsk, ændrer jo ikke på det politiske ansvar.

Annonce

Milliarder pumpes i SAS

Regeringen smider nu yderligere fire milliarder i SAS. Norwegian meddeler samtidig at have tabt over to milliarder i samme tidsrum. Business class-selskabet SAS får statsmidler, mens det flyselskab, som mange danske familier benytter, ikke får en krone. Det virker konkurrenceforvridende, at vi som skatteydere holder den synkende skude SAS i live tiår efter tiår, mens konkurrencedygtige tilbud - som befolkningen rent faktisk bruger - blot får lov at sejle deres egen sø.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce