Annonce
Odense

Regn, regn, gå din vej: Skibhuskvarteret får endnu en grøn gade

Arbejdet på Baumgartensvej gik i gang i slutningen af marts. Foto: Mathias Banke
Arbejdet med at lette belastningen på kloaksystemet i Skibhuskvarteret er gået ind i sin næste fase. Nu er det Baumgartensvej, der får samme grønne behandling som Hørdumsgade og Piosgade.

For fremtiden er det forhåbentlig slut med oversvømmede kældre på Baumgartensvej.

Det er den tredje vej i Skibhuskvarteret, der får en grøn makeover som en del af pilotprojektet Klimaklar i Skibhus. Det betyder, at der kommer til at være bede med blomster, græs og træer på vejen, som kan opsamle regnvand og lede det ud i Odense Havn. Der vil også blive anlagt parkeringspladser, der kan beplantes med græs. Formålet er at aflaste kloakkerne, så beboerne kan slippe for at spildevandet trænger ind i deres kældre, når rørene bliver belastede af regn.

Projektet er et samarbejde mellem Vandcenter Syd, Odense Kommune og beboerne i Skibhuskvarteret. Projektleder hos Vandcenter Syd, Martin Sørensen, er overordnet tilfreds med resultat på Hørdumsgade og Piosgade.

- Det fungerer, som det skal. Vi har enkelte steder, hvor der står store vandpytter i perioder. Der kigger vi efter, om der er noget, vi skal følge op på, siger han.

Annonce

Sådan fungerer et regnbed

Et regnbed er en fordybning i haven, der opsamler regnvand fra tage og andre overflader. Bedet ’opmagasinerer’ regnvandet og lader det langsomt sive ned i jorden. På den måde kan man håndtere regnvand lokalt, som det hedder i fagsprog – og være med til at aflaste et presset kloaksystemet. Regnbede kan prydes af mange forskellige planter og kan være med til at give haven liv og dynamik, især når der står vand i dem.

De nye grønne områder på de offentlige veje er ikke nok til at garantere, at de lavestliggende huse i Skibhuskvarteret ikke får oversvømmede kældre. Derfor er det vigtigt, at så en stor del af beboerne vælger at etablere regnbad i deres haver.

Beboernes tur

Arbejdet på Hørdumsvej og Piosgade er dog ikke helt færdigt endnu. Vandcenter Syd og Odense Kommune har gjort deres for kloakkerne, men hvis man skal være sikker på, at nok regnvand ledes væk, skal man have beboerne til at anlægge regnbed og frakoble regnvandstilslutningen fra kloakken.

- Nu har vi koblet en masse regnvand fra vejene, men det er kun en del af det vand, der havner i kloakkerne. Meget af vandet kommer fra de private boligers tage, så vi har opfordret til, at man håndterer regnvandet, der falder på ens egen grund ved at lave regnbede og koble grunden fra kloaksystemet. Vi har stadig brug for, at flere borgere engagerer sig og kobler fra, så det har vi prøvet at kommunikere ud til dem på borgermøder. På en måde er projektet ikke færdigt, før flere borgere kobler fra, siger Martin Sørensen.

Træer eller p-pladser

Arbejdet på Baumgartensvej er i gang, og planen er godkendt. Vejen dertil var dog ikke helt gnidningsfri.

De grønne arealer fylder, og da Baumgartensvej har stået til at miste halvdelen af dens parkeringsarealer, har flere af beboerne protesteret. Det skyldtes, at træer har været prioriteret i projektet ud fra beboernes ønsker, og de kræver selvsagt jord at gro i. Der, hvor der er jord i bedene, kan der ikke opmagasineres vand, så færre træer betyder, at behovet for vandafledning kan dækkes med færre bede.

- Vi har taget en del af træerne ud og lavet mere plads til vandbassiner under de grønne belægninger, som man kan parkere på. Det har frigivet parkeringsareal på vejen, men det er sket på bekostning af træer og mængden af det grønne, siger Martin Sørensen.

Han understreger dog, at ændringen ikke er gået ud over effektiviteten i forhold til at lede vandet udenom kloakken.

- Der er nogle æstetiske ønsker, som vi har skruet ned for, men der er ikke pillet ved vandhåndteringsevnen, som jo er projektets prioritet, siger Martin Sørensen.

Arbejdet på Baumgartensvej gik i gang i slutningen af marts. Foto: Mathias Banke

Tre veje mere står for tur

Når Baumgartensvej står færdig, får yderligere tre veje i Skibhuskvarteret samme behandling. Der kan Vandcenter Syd og Odense Kommune bruge de erfaringer, de har gjort sig i denne omgang.

- Debatten om p-pladserne har affødt, at vi fået nogle retningslinjer, som vi tager med i de videre forløb. Det kommer nok til at gå ud over de kommende projekter, hvor vi fjerner nogle træer og noget af det grønne og æstetiske for at bibeholde parkeringspladser, siger Martin Sørensen.

I forbindelse med udarbejdelsen af projektet blev beboerne på Baumgartensvej inviteret med til infomøder og workshops, hvor borgerne har haft mulighed for at blive hørt. Den proces er Martin Sørensen egentlig tilfreds med, men han vil overveje, om man kan tilrettelægge høringsprocessen anderledes, så folks ønsker bliver hørt tidligere i forløbet.

Arbejdet på Baumgartensvej forventes at stå færdig midt i juli.

På Hørdumsgade dækker træer og blomsterbede store dlee af vejen. Baumgartensvej kommer til at have langt færre træer. Foto: Mathias Banke
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce