Annonce
Erhverv

Regler dikterer ekstra arbejde efter lockout

Der er grænser for, hvor meget man kan bede lærerne arbejde ekstra, når lockouten er forbi, siger konsulent i Danmarks Lærerforening.

De danske folkeskoleelever kan ikke regne med, at de får kompenseret alle tabte undervisningstimer under lockouten, når konflikten er forbi.

Ifølge Andreas Bang, der er konsulent i afdelingen for Overenskomst- og Forhandling i Danmark Lærerforening, vil der være grænser for, hvor meget lærerne må arbejde ekstra for at indhente den tabte undervisning.

Og det koster at bryde de grænser.

- Der kommer enten et produktivitetstab i form af, at der er opgaver, man ikke kan få udført, eller der skal ekstra ressourcer til, siger han og tilføjer:

- Det er sådan set logisk nok, at hvis man fylder mere ind i et lukket system, så skal man tage noget andet ud, eller så vokser indholdet blot.

Uanset udfaldet af lockouten fjernes arbejdstidsreglerne ikke fra den ene dag til den anden. Og de vil derfor fortsat sætte grænser for lærernes arbejdstid den første tid efter konflikten.

Ifølge Andreas Bang siger arbejdstidsreglerne, at lærerne ikke må arbejde mere end 209 dage på et skoleår, ligesom der er en begrænsning på, hvor mange timer de må arbejde.

Og er grænserne ved at være nået, skal de enkelte skoler derfor enten honorere overtid, lade lærerne afspadsere i det efterfølgende skoleår eller omprioritere undervisningen.

Sidstnævnte indebærer for eksempel, at 7. klasse mister noget undervisning, fordi deres lærer også underviser 9. klasse, der skal prioriteres, så de når at få det påkrævede minimumstimetal.

- Der vil ikke være noget i vejen for at omprioritere en lærers undervisning. Det er noget, den enkelte skoleleder skal beslutte, men i forhold til den enkelte lærer vil det formelt og teknisk set godt kunne lade sig gøre, siger Andreas Bang.

- Tabt undervisning til 7. klasse kan så samles op med en ekstra lærer på skolen eller tillade overtid i det næste skoleår, tilføjer han.

Uanset hvad man beslutter at gøre på de enkelte skoler, kommer det altså til at koste dem enten i form af reducerede arbejdsopgaver eller penge til overarbejde, vikarer eller nye lærere, vurderer konsulenten.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Fængselsforbundet: - Vi kan aldrig undgå, at indsatte tager livet af sig selv

Læserbrev

Sammenlægning. 700 udsatte børn på én skole?

Synspunkt: Kære Susanne, det er ikke børnenes tarv at sammenlægge Vollsmose-skolerne. Hvordan skulle det gavne det enkelte barn i Vollsmose at samle over 700 udsatte børn på én skole? I mange år har politikerne i Odense snakket om, at vi skal have flere blandede skoler i Odense. Derfor er det meget svært at forstå, at de nu vil skabe en stor skole og samle alle børnene i Vollsmose på Abildgaardskolen. Det er hverken fagligt forsvarligt eller integrationsfremmende. Derudover er det svært at forstå, hvorfor politikerne ikke kan vente med at sammenlægge skolerne, indtil ombygningen er overstået, for at undgå at børnene bliver udsat for flere skoleskift og stress. I perioden, hvor ombygningen står på og nogle af familierne skal flyttes væk fra området og andre flytter ind, har børnene brug for ro omkring deres skolegang. De har brug for deres vante omgivelser, tryghed og deres lærere, som de har kendt i mange år. Politikernes argumentation om, at der bliver færre børn i området, holder ikke i vand. Der skal opføres nye boliger i området, når nogle af de nuværende boliger blev revet ned, hvilket betyder at der flytter nye familier og deres børn til området. Hvor skal de nye børn i området så gå i skole? Derudover er der omkring 1500 mennesker, som flytter til Odense hvert år. I det hele taget bliver der flere børn og ældre i Odense i fremtiden. Derfor er det en omgang tom snak at påstå, at sammenlægningen skyldes faldende børnetal i området. Dertil savner jeg, at I politikere svarer på, hvor tanken om at skabe flere blandede skoler i Odense er blevet af? Og hvorfor skulle de nye tilflyttere i Vollsmose vælge en skole med over 700 tosprogede børn? Der er overhovedet ikke noget sammenhæng mellem det, I politikere siger, og det I gør. Der er ingen, der siger, at vi skal have to skoler i området, hvis der ikke er behov for det i fremtiden. Det giver bare ikke mening at samle alle områdets børn på en skole midt i en periode, hvor der foregår ombygning og renovering i området. Jeg håber inderligt, at I politikere tænker jer om og ikke svigter de mest udsatte børn i vores by. I det mindste fortjener børnene ro omkring deres skolegang, indtil ombygningen er færdig. Vollsmose-børns faglige udvikling, tryghed og trivsel er mindst lige så vigtig, som det er tilfældet for resten af byens skolebørn. Hvorfor skal byens måske mest udsatte børn stilles ringere end andre børn?

Annonce