Annonce
Fyn

Regionen har fået nyt våben mod forureninger: Kan være nøglen til store besparelser

Når det regner mere, er der større risiko for, at forurening spreder sig til eksempelvis drikkevandet. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Med økonomisk støtte fra EU har Region Syddanmark udviklet et værktøj, der kan forudsige hvilke forureningskilder, der har størst risiko for at sprede sig til eksempelvis drikkevandet som følge af klimaforandringer. Det kan føre til store besparelser på et område, hvor regionen i forvejen har svært ved at følge med.
Annonce

Et nyt våben mod forureninger kan være nøglen til store besparelser i Region Syddanmark.

Med klimaforandringer følger voldsomme skybryd, mere nedbør hen over året samt lange tørkeperioder. Det gælder også i Region Syddanmark, hvor de vejrmæssige ændringer truer med at sprede mange af de forureninger, som regionen er plaget af, til eksempelvis drikkevandet. Med økonomisk støtte fra EU er regionen nu et skridt tættere på en løsning, der kan forudsige, hvordan klimaforandringerne vil påvirke spredning af forurening. Noget, der ellers har været svært at danne sig et overblik over.

- Når vi pludselig får 30 til 40 procent mere regn om vinteren, sker der mere udvaskning af forurening fra punktkilder. De forurenede kilder, vi ikke tror, udgør en risiko, kan på den måde pludselig udgøre en stor risiko, siger geolog Jørgen Fjeldsøe Christensen.

Han er leder for projektet i regionen og har i samarbejde med forskningscenteret GEUS undersøgt 80 forurenede kilder i området Odense Vest med den nye model.

- Med modellen kan vi se hvilke punktkilder ud af de 80, som udgør den største trussel mod eksempelvis et nærliggende vandværk, og vi kan vurdere, om der er nogle, der slet ikke udgør en risiko. Det er meget vigtig viden i forhold til at prioritere de penge, vi har til at sikre rent drikkevand, siger han og påpeger, at det på sigt kan føre til store besparelser, fordi regionen undgår at rydde op efter forureninger, der reelt set ikke udgør en trussel.

Der er et stort forventningspres fra de borgere, som bor i nærheden af en forurening, men vi er nødt til at lave en skarp prioritering, fordi vi har så få midler.

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for miljøudvalget i Region Syddanmark

Annonce

Tiltrængt besparelse

Udsigten til besparelser er tiltrængt i Region Syddanmark. Regionen anslår, at det vil koste cirka 1,5 milliarder kroner blot at eliminere risikoen ved de 42 største forureningssager, men imidlertid har regionen kun 70 millioner kroner at bekæmpe forurening for om året.

Derfor glæder det formanden for regionens miljøudvalg Jørn Lehmann Petersen (S), at projektet viser gode takter.

- For det første giver det væsentlig hurtigere sagsbehandlingstid, for det andet giver det et bedre beslutningsgrundlag, og for det tredje sparer vi penge. Vi undgår at lave noget, hvor det viser sig at være omsonst, siger han.

Ifølge ham kan værktøjet også bidrage til at forbedre dialogen med de borgere, der bor i nærheden af en forurening.

- Der er et stort forventningspres fra de borgere, som bor i nærheden af en forurening, men vi er nødt til at lave en skarp prioritering, fordi vi har så få midler. Jeg håber, at modellen kan medvirke til at forklare, at vi nødig vil brænde en masse millioner af på steder, hvor drikkevandet ikke er truet, siger formanden.

Annonce

Skal tilpasses

For at vurdere risikoen ved de enkelte forureningskilder, skal man vide, hvordan det ser ud under jorden, forklarer Jørgen Fjeldsøe Christensen. Det har nemlig betydning for, hvordan forureningen bevæger sig. Hvis der eksempelvis ligger en gammel kloak, kan den fungere som dræn og forvandle forureningen fra at være en trussel mod drikkevand til at være en trussel mod overfladevand. Er der tale om eksempelvis lerjord, bevæger partiklerne sig anderledes.

Dermed skal modellen tilpasses enkelte områder, for at det er muligt at forudsige, hvordan forureningerne bevæger sig netop der.

- Vi starter med at lave en detaljeret geologisk model for området. Hvordan er lagene i jorden? Så hælder vi vand på modellen for at simulere regnvandet, der strømmer igennem. Derefter kan vi tage partikler og smide ned i modellen, og ud fra det kan vi sige, hvordan en forurening vil strømme i undergrunden, siger Jørgen Fjeldsøe Christensen og understreger, at det dog aldrig vil blive et 100 procents blik ind i fremtiden.

Forureninger i Region Syddanmark

  • Region Syddanmark anslår, at det vil koste over 1,5 milliarder kroner at uskadeliggøre regionens 42 største forureninger.
  • Dog har regionen kun 70 millioner kroner årligt at bekæmpe forureninger for.
  • Derfor er regionen nødt til at prioritere, hvilke opgaver den tager fat på.
  • Regionen prioriterer blandt andet forureninger, der truer boliger, børneinstitutioner og drikkevand, højt.
  • Regionen er desuden i gang med at kortlægge lokaliteter med forurening af overfladevand.
  • Det sker som led i kommende forhandlinger med regeringen om flere penge til forureningsområdet.
Annonce

Vil dele ud

Selvom det er Region Syddanmark, som har udviklet og delvist betalt for den nye model, håber Jørn Lehmann Petersen, at den også vil komme andre regioner til gavn. Han mener ikke, det tjener noget formål at diskutere, hvem der nu måtte have betalt for hvad, når det gælder miljøproblemer.

- Jeg er meget kraftig tilhænger af at være åben omkring den forskning og de erfaringer, vi gør os på miljøområdet. Det er en hastesag og rasende dyrt, så det betyder noget for alle, at vi ikke holder på kortene siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Her er argumenterne for, hvorfor salget af Odense Havn til én entreprenør er en god idé - eller en rigtig dårlig

Annonce