Annonce
Fyn

Rapport: Psykisk syge isolerer sig selv

Foto: Colourbox
Ni ud af ti mennesker med en psykisk sygdom oplever at blive mødt med negative reaktioner og fordomme, når de er åbne og ærlige omkring deres sygdom. Det får de ramte til at isolere sig fra omverdenen, viser en rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Fyn: Det er meget sværere at fortælle, at man lider af depression, skizofreni eller angstanfald, end det er at fortælle om en brækket arm.

I hvert fald oplever ni ud af ti personer med en psykisk sygdom at blive udsat for negative reaktioner fra deres omverden, når de fortæller om deres sygdom. Det viser den seneste undersøgelse om stigmatisering blandt 1269 psykisk syge danskere.

- De kan blive mødt med alt lige fra forestillinger om, at de farlige eller utilregnelige til en generel usikkerhed omkring, hvordan de fungerer i sociale sammenhænge. Det er med til at marginalisere en gruppe mennesker, som netop har brug for at blive mødt med omsorg, fordi de ofte har det meget svært, fortæller psykiater og formand for Psykiatrifonden Torsten Bjørn Jacobsen.

Han mener, at fordommene bunder i en manglende forståelse for, hvad psykisk sygdom er.

- Mennesker med psykiske diagnoser bliver mødt med de samme fordomme, som mennesker med HIV eller kræft blev mødt med i gamle dage. Vi må derfor formode - og håbe - at det er en proces, vi kan vende gennem oplysning og information, siger han.

Undersøgelsen blev offentliggjort i 2015 af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, på bestilling af landskampagnen 'En af os', der er Sundhedsstyrelsen officielle kampagne for afstigmatisering af psykisk sygdom i Danmark. Bag den står også KL, Danske Regioner, Trygfonden, Psykiatrinetværket, Social- og Indenrigsministeriet og Psykiatrifonden.

En af dem, der ofte oplever at blive mødt af fordomme fra omverden, er 41-årige Michael Hansen fra Odense. Han er diagnosticeret med paranoid skizofreni.

- Når jeg fortæller om min diagnose, trækker folk sig næsten med det samme. De tror, jeg er farlig eller sådan noget. Men det, jeg går igennem, er vendt indad mod mig selv. Det går aldrig ud over andre. Og det er hårdt, at jeg skal bruge så meget energi på at skjule det, jeg oplever. Det gør mig ked af det, fortæller han, der ofte vælger at blive hjemme fra sociale sammenhænge.

Annonce
Mennesker med psykiske diagnoser bliver mødt med de samme fordomme, som mennesker med HIV eller kræft blev mødt med i gamle dage. Vi må derfor formode - og håbe - at det er en proces, vi kan vende gennem oplysning og information.

Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Psykiatrifonden

Mange trækker sig

Og han er ikke den eneste.

Syv ud af ti af de adspurgte i undersøgelsen har holdt sig fra at søge arbejde, mens lidt færre - seks ud af ti - har afholdt sig fra at søge uddannelser, efteruddannelser eller kurser. Otte ud af ti har i en eller anden grad undveget kontakt med andre mennesker.

Triste tal, mener psykiater og formand for Psykiatrifonden Torsten Bjørn Jacobsen.

- Vi ved, hvor meget sociale sammenhænge betyder for ens velbefindende, og hvis man i højere grad holder sig for sig selv, vil man ofte have mindre energi og overskud. Det er en meget kedelig, selvforstærkende spiral, mener han.

Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet med 25 procent i forhold til det samlede sygdomsbillede. Kræft står for 17 procent, mens kredsløbssygdomme står for 15,2 procent.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anslår, at de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i Danmark årligt udgør 55 milliarder kroner.

Grafik: Mikkel Damsgård Petersen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Julestjerner til alle

Klumme For abonnenter

Gamle nyheder, 1994: Over 100.000 ulovlige kanonslag beslaglagt i Svendborg

1994 138.534 ulovlige kanonslag blev i weekenden fundet og beslaglagt af politiet i Svendborg. Fyrværkeriet lå hos to mænd på henholdsvis 26 og 33 år, men endnu i aftes havde politiet i Svendborg ikke med sikkerhed kunnet fastslå, hvorfra fyrværkeriet stammer. Den 26-årige mand, der er fra Svendborg, hævder at have købt det af en mand i Nyborg, der dog under langvarig afhøring i går nægtede at have solgt kanonslagene. Kæmpepartiet lå på to lagre i Rudkøbing og et i Svendborg, og ifølge politiet opbevaret helt i strid med alle sikkerhedsregler. Kanonslagene har en meget kraftig knaldeffekt, men alt tyder på, at det kun var lykkedes at videresælge en meget lille del af partiet, før politiet slog til. 1969 Folketingsmand, chefredaktør Jens Peter Jensen, Odense har ladet sig opstille til det fynske amtsråd – efter sigende med det stille håb at kunne blive amtsborgmester, hvorefter han skulle være villig til at kvitte sit folketingsmandat. Han er af Venstre-vælgerforeningerne i Odense Storkommune blevet opstillet som spidskandidat, dog ikke uden en drabelig holmgang med andre, der havde samme ønske. Der måtte efter forlydende fire afstemninger til, før positionen var sikret. Det ventes, at der også kommer en amtsrådsliste fra Venstre på landet i Odense og Assens Amter, efter forlydende med amtsrådsmedlem H. Kryger Madsen som spidskandidat og endelig en liste fra Svendborg Amt. 1944 Alle vordende mødre ved, hvor umuligt det er at skaffe garn til tøj til den ventede baby. Man skal være meget heldig, om man skal kunne få noget i forretningerne, men ellers må man udnytte ældre søskendes eller andre slægtninges overskud af strikkede beklædningsgenstande, der så trevles op og strikkes om. Det kommer derfor som en glædelig overraskelse, at Odense Kamgarnsspinderi i januar, februar og marts 1945 har besluttet at levere 30 fed af sit lækre, varmende ”Hjertegarn” til vordende mødre. Man meddeler i dag, at garnet kun leveres efter skriftlig anmodning til spinderiet, og at denne skal være ledsaget af en erklæring fra læge eller jordemoder om, hvornår barnet ventes født.

Annonce