Annonce
Odense

Rapport: Odense har gode cykelstier og dårlige fortove

Fortovene i Odense har det ikke alt for godt, og der er ingen udsigt til, at vedligeholdelsesefterslæbet bliver mindre i de kommende år. Foto: Rune H. Blichfeldt
Odense har fortsat et stort efterslæb på vedligehold af byens infrastruktur, viser oversigt fra By- og Kulturforvaltningen. Men der er stor forskel på vejenes, cykelstiernes og fortovenes tilstand.

Cyklisterne har fået bedre forhold på cykelstierne, mens fodgængerne fortsat må se sig godt for, når de færdes på Odenses nedslidte fortove.

Det er hovedoverskrifterne, man kan påhæfte en ny opgørelse over det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb på infrastrukturområdet, By- og Kulturforvaltningen har lavet.

Den slags opgørelse laves én gang om året, og den nyeste gennemgang viser, at der er ganske betydelig forskel på, hvordan det står til med de enkelte del-elementer, der tilsammen udgør byens infrastruktur.

Annonce

Har gjort en forskel

Odense har i mange år gjort meget for at markedsføre sig selv som en førende cykelby, og byens cykelstier lever da også op til det, viser oversigten.

Det store efterslæb på vedligehold, der tidligere var, er i dag ved at være indhentet. Og forvaltningens embedsfolk vurderer faktisk, at der i år 2022 - altså om blot tre år - slet intet efterslæb vil være længere, hvis det nuværende budget til vedligehold fastholdes.

Forklaringen er i høj grad de 134,3 mio. kr., som er anlægspenge, der ekstraordinært blev afsat til vejområdet i 2015-budgettet.

"Anlægsbevillingerne tildelt i 2015 har gjort en forskel for hverdagens fundament", som embedsfolkene nøgternt konstaterer i den tekst, der følger med opgørelsen.

Men det betyder bestemt ikke, at alt er godt. F.eks. vil der i 2022 med de nuværende budgetter være et vedligeholdelsesefterslæb på fortove og pladser på 119 millioner kroner. Fagfolkene i By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der optimalt set burde bruges 45 millioner kroner årligt på området, men det aktuelle budget er på blot 16 millioner. Derfor forværres situationen år for år.

Også hvad angår afvanding står det skidt til. Her vil efterslæbet i 2022 være på 63 millioner kroner. Årligt burde det bruges 25 millioner kroner til afvanding, men der bruges aktuelt kun ni.

Vejene har det stadig heller ikke for godt. 40 millioner kroner ventes efterslæbet af være på i 2022, og der bruges aktuelt kun 14 millioner om året på vedligehold, mens beløbet burde være 24 millioner årligt.

"Det forsømte vedligeholdsbehov for kommunale veje er fortsat stort, selv om de seneste eftersyn og opgørelser viser en lidt bedre tilstand end forventet", konstaterer forvaltningens embedsfolk.

Besparelser på vej

Når det handler om byens veje, cykelstier, fortove m.v. så er situationen meget den samme, som husejere kender det hjemmefra. Det er dyrt at vente, når det handler om vedligehold, og venter man længe, bliver det endnu dyrere.

Som det formuleres i opgørelsen:

"Når reparationerne ikke udføres på det optimale tidspunkt, medfører det akutte opgaver og behov for dyre, kortsigtede og midlertidige løsninger."

Det samlede vedligehold bliver på den måde dyrere, fremgår det.

Udsigten til, at der er flere penge på vej, er dog dyster. I det spareforslag for By- og Kulturområdet, som et flertal med S, K og EL støtter, er der lagt op til nedskæringer på vedligehold af både veje, afvanding og fortove. I alt er der besparelser på vejområdet for 4,5 millioner kroner.

Den endelige beslutning om at gennemføre besparelserne - eller finde pengene andre steder - tages i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Inden ny lov er færdig: V og K i Odense vil aktivere indvandrere på fuld tid

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];