Annonce
forside

Rahbæk Juel satser på kæmpe underjordisk elkoger ved Fynsværket

Odenses borgmester har præsenteret Folketingets Energiudvalg for konkrete forslag til, hvordan Fynsværket kan blive kulfrit fra år 2025.

I september lancerede Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ambitionen om, at Fynsværket allerede fra 2025 skal køre helt uden brug af kul.

Hidtil har regeringen ellers haft som mål, at kulkraften skal være faset helt ud af Danmarks elforsyning senest i 2030. Men den milepæl skal for Fynsværkets vedkommende nås fem år tidligere, mener borgmesteren.

I forrige uge havde han foretræde for Folketingets Energiudvalg for at præsentere idéen og ikke mindst de foreløbige planer for, hvordan det konkret kan gøres. Modtagelsen var positiv, siger han.

- Jeg oplevede, der var en interesse for vores ambition om at udfase kul allerede i år 2025, siger Peter Rahbæk Juel på bagkant af mødet.

Annonce

Store tanke under jorden

Fynsværket, der er ejet af Fjernvarme Fyn, er et af de tre sidste kulfyrede kraftværker i landet.

Der brændes hvert år 400.000 ton kul af på Fynsværket. Det svarer til 40 procent af varmeproduktionen og over 1000 ton om dagen i gennemsnit.

- Hvis vi fremskynder en udfasning af kul på Fynsværket, vil det have større effekt end den plan, der er for af at få flere elbiler ind i vognparken. Det vil være en ret effektivt investering for at få nedbragt CO2'en, siger Peter Rahbæk Juel.

At afvikle kullen vil dog kræve andre energikilder. Ifølge borgmesteren kan én løsning, der seriøst arbejdes med, være en slags stor elkoger under jorden.

Ideen går kort fortalt ud på at etablere store underjordiske tanke med vand, der kan varmes op med grøn strøm fra for eksempel vindmøller. Den grønne strøm produceres på tidspunkter af døgnet, typisk om natten, hvor der er overskud på elnettet. Og vandet varmes så op, så det ved hjælp af varmepumper kan bruges senere.

- I stedet for varmt vand fra kulkraft, så kan vi få varmt vand fra vindmøller, sol og andre grønne kilder, som vi så gemmer i et stort underjordisk varmelager, forklarer Peter Rahbæk Juel, som tilføjer, at der stadig også vil være behov for energi fra afbrænding af biomasse.

- Men i et langt mindre omfang end ellers, siger han.

Kræver hjælp fra staten

Skal den store underjordiske elkoger-løsning på Fynsværket blive til noget, kræver det dog en statslig håndsrækning.

- Vi beder om en særordning, siger Rahbæk Juel og forklarer, at det blandt andet handler om at få ændret på det såkaldte kraftvarmekrav, der tvinger selskaberne til både at producere el og varme.

Desuden er der brug for medfinansiering på cirka 500 millioner kroner fra de midler, der er sat af i energiforliget.

- Lykkes det her, er vores bud på nuværende tidspunkt, at vi kan lave den her omstilling på en måde, som kan holde priserne i ro, siger Peter Rahbæk Juel.

Han understreger nødvendigheden af stabile priser - ikke mindst i forhold til gartnerierne, som der ligger så mange af omkring Odense.

- Vi har et fælles ansvar for, at vi får passet på gartnerierne. 50 procent af Danmarks gartneri-erhverv ligger i Odense, og de er er afhængige af, at der også i fremtiden er gode priser på fjernvarme.

Peter Rahbæk Juel oplyser, at han og Lars Chr. Lilleholt har planlagt at mødes inden for nær fremtid.

Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Annonce