Annonce
Fyn

Ingen pauser, for få hænder og mavepine: Sygeplejerskers sundhed er under pres, når de er på arbejde

I to rapporter rejser Arbejdstilsynet kritik af neonatalafdelingen på Odense Universitetsforhold, blandt andet fordi arbejdet er organiseret på en måde, så det udgør en sundhedsrisiko for de ansatte sygeplejersker. Arkivfoto: Nils Svalebøg
Arbejdspresset er så stort og arbejdsmiljøet så dårligt på neonatalafdelingen på OUH, at sygeplejerskerne udsættes for sundhedsrisiko, slår Arbejdstilsynet fast i rapport.
Annonce

Ansatte, der ikke har tid til hverken spise- eller toiletpauser i løbet af en vagt.

Ansatte, der har mavepine og græder på vej hjem fra arbejde.

Ansatte, der er uenige om, hvordan arbejdet udføres bedst, fordi der mangler faste retningslinjer.

Ansatte, der har konflikter internt og på tværs af teams.

Ansatte, der laver fejl i arbejdet.

Ansatte, der efterlyser debriefing efter voldsomme hændelser på arbejde.

Ansatte, der oplever at få skæld ud af kollegaer foran patienter og pårørende.

Ansatte, der har så travlt, at de ikke når et barns måltider, pusletider, medicin eller hud-mod-hud-tid.


Der er slet ingen tvivl om, at jeg er meget bekymret for mine kollegaer, for vi har haft så dårligt et arbejdsmiljø, at nogle af dem har set sig nødsaget til at henvende sig til Arbejdstilsynet.

Tanja Bergenhagen, tillidsrepræsentant


Sådan beskrives arbejdsforholdene på neonatal- og mor/barn-afsnit H56 H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på OUH i to kritiske rapporter fra Arbejdstilsynet, som Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i.

Rapporten

Arbejdstilsynet var 25. juni på besøg på neonatal- og mor/barn-afsnit H56 H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på OUH efter henvendelser om dårligt arbejdsmiljø på afdelingen. Arbejdstilsynet havde samtaler med i alt 12 ansatte og fik på dagen også skriftlige oplysninger fra fem andre ansatte.

Efter besøget fik afdelingen flere påbud, som skal efterkommes.

I de seneste to år har der været stor udskiftning i personalet på H56. Arbejdstilsynet henviser i sin rapport til ’Oversigten for personaleomsætning 2018-2020’, hvori det fremgår, at 10 ansatte er stoppet i afdelingen i 2020 indtil Arbejdstilsynets besøg. I 2018-19 stoppede i alt 16 ansatte (10). Desuden er der stor mangel på erfarne sygeplejersker.

Og konklusionen fra Arbejdstilsynet er klar: H56 udsætter de ansatte for en sundhedsmæssig risiko. Utilstrækkelig forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet forøger de ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som eksempelvis angst, depression og hjerte-kar-sygdomme samt udbrændthed.

Annonce

Flere påbud

Derfor har Arbejdstilsynet givet afdelingen påbud om at sørge for, at der er systematisk psykisk førstehjælp for traumatiske hændelser og at sikre, at de høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed. H56, hvor blandt andre for tidligt fødte babyer bliver behandlet, skal derfor sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Rapporten er foruroligende læsning, mener Tanja Bergenhagen, der er tillidsrepræsentant for afdelingerne H1 og H56 og forskningsenheden på OUH.

- Der er slet ingen tvivl om, at jeg er meget bekymret for mine kollegaer, for vi har haft så dårligt et arbejdsmiljø, at nogle af dem har set sig nødsaget til at henvende sig til Arbejdstilsynet, siger hun og nævner, at der i 2018 blev lavet en medarbejdertilfredshedsundersøgelse på afdelingen.

Allerede i 2018 blev ledelsen på afdelingen, hvor blandt andre de for tidligt fødte babyer bliver indlagt, advaret om, at der var problemer med arbejdsmiljøet. Arkivfoto: Chresten Bergh

I den blev blev der også påpeget problemer med arbejdsmiljøet på neonatalafdelingen.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis man havde taget bedre hånd om vores MTU i 2018, så var vi måske ikke endt helt herude.

- Fordi der var faresignaler i den?

- Det synes jeg. Fra ledelsens side skulle man have gjort mere for, at der var blevet arbejdet mere med den, fremfor at man ikke helt tog hånd om den, som vi ville have haft det.

Annonce

For få hænder

Ifølge Tanja Bergenhagen bunder problemerne i, at der mangler personale på afdelingen.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi skal have flere hænder. Og vi har haft et stigende antal medarbejdere, der har valgt enten at gå lidt tidligere på efterløn, valgt at rejse til andre afdelinger eller i det hele taget søge andre udfordringer med baggrund i, at man har syntes, at vores normering ikke har været god nok, siger Tanja Bergenhagen og forklarer, at den trafik væk fra afdelingen har stor betydning.

- Når nogle, som har været der i mange år, rejser, vil der være nogle kompetencer, der forlader afsnittet. Det gør, at de unge mennesker, vi ansætter – nyuddannede eller yngre sygeplejersker med kort erfaring – skal bruge et stykke tid på at oparbejde de kompetencer. Det har gjort, at nogle har følt sig presset.

- Så vi har det problem, at vi ikke er nok kvalificerede. For det er jo ikke, fordi vi ikke vil vores speciale og vores børn på afdelingen -  for det vil vi helt uden tvivl, siger Tanja Bergenhagen og påpeger, at beslutninger om normeringen ligger hos ledelsen.

- Det er ikke noget, vi sygeplejersker har indflydelse på. Det er det, der gør, at man føler sig stresset og presset, når man kan se, at erfarne sygeplejersker rejser, fordi ens ledelse ikke lytter, siger hun.

Annonce

Løber stærkere

- Når personalet har været så presset, og kompetencerne ikke altid har kunnet dække vagtlaget, som det burde, er det så gået ud over nogle patienter?

- Nej, det er på intet tidspunkt gået ud over vores patienter. Som sygeplejersker løber vi bare lidt stærkere. Vi knokler for at nå alt det, vi skal, og så er det, man ender med overarbejde. For det, der bliver slækket på, er, at man får sat sig ned og dokumenteret i det øjeblik, tingene sker. I stedet ender man med overarbejde, fordi man først senere sætter sig ned og skriver.

- Man vil hellere gå ned til sin patient og sørge for, at patienten får det, vedkommende har brug for, end at sidde ved en computer og skrive, hvad der er sket.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Sundhedshus på giftig grund

Middelfart

76.457 biler om dagen: Efter 50 år kan Lillebæltsbroen få brug for en makker til at klare trafikpresset

Erhverv For abonnenter

Lukkede fabrik i Ringe: Nu tjener fynsk kæmpe koncern penge igen

Kerteminde

Smitten stiger i Fyns corona-hotspot - nu kommer det mobile testcenter: Se de tre steder, hvor du kan blive testet

Annonce