Annonce
Nyborg

Pudser advokat på byggefirma

BYGGERI: Andelshavere i Krohaven utilfredse med byggeri og huslejestigning

Annonce

ØRBÆK: Beboerne i otte nyopførte andelsboliger i Krohaven i Ørbæk er så utilfredse med byggeriet, at de har sat en advokat til at varetage deres interesser over for det lokale byggefirma Boligbyg Ørbæk ApS, der har stået for byggeriet.

Byggeriet har, som tidligere omtalt i Fyens Stiftstidende, været ramt af forsinkelser undervejs i byggefasen - faktisk blev de første boliger taget i brug, endnu inden der var lagt fast tag på.

Og nu har der vist sig at være meget alvorlige fejl i byggeriet, fortæller andelshavernes advokat Peter Axel Nielsen, der har bedt en byggeteknisk ekspert gå de otte boliger efter i sømmene.

- Rapporten er ikke helt færdig, men den byggesagkyndige har fortalt mig, at der blandt andet mangler en mursten i højden på samtlige huse. Det betyder blandt andet, at boligernes karnapper ikke passer i højden med taget, hvorved tagstenene får et "Kinasvaj" - det vil sige svajer den forkerte vej ved karnapperne. Det gør byggeriet sårbart over for vejr og vind. Den rigtige løsning vil være at afmontere tagene, lægge en ekstra sten hele vejen rundt for derefter at lægge taget på igen. Men det vil koste svimlende summer - i stedet kan man erstatte karnapperne med nye i en passende højde - det vil formentlig koste omkring 25.000 kroner pr. bolig, siger Peter Axel Nielsen.

Desuden er vindskedestenene i gavlene forkerte, hvilket har givet fugtige gavle i flere af husene, fortæller advokaten.

- Det er kun de graverende fejl. Dertil kommer en række andre mindre fejl og mangler, som mine klienter vil have udbedret, siger Peter Axel Nielsen.

Jørn Malling, der sammen med ejendomsmægler Preben Andersen, Ørbæk, tegner Boligbyg Ørbæk ApS, afviser, at der skulle være så alvorlige fejl ved byggeriet.

- Vi har haft vores eget ingeniørfirma til at føre tilsyn med byggeriet, og det er rigtigt, at en gennemgang i forbindelse med afleveringsforretningen viste en fejl ved den nederste tagsten, der har en forkert hældning. Det skyldes, at den underliggende lægte vender forkert - det er vores hovedentreprenør i gang med at rette, ligesom nogle mindre svindrevner i gesimserne vil blive udbedret. Det er irriterende fejl, men ikke graverende, og jeg forventer, at hele projektet vil være endeligt afsluttet i uge 43, siger Jørn Malling, der beklager, at andelshaverne har givet advokaten fuldmagt til at handle på deres vegne.

- Der er gået "advokat" i sagen. Vi har hele tiden været indstillet på at finde en mindelig løsning med andelshaverne, men det er nu blevet besværliggjort af, at alting skal gå igennem advokaten - vi kan ikke forhandle os til rette direkte parterne imellem, siger Jørn Malling.

Husleje stiger 20%

Jørn Malling fortæller videre, at andelshaverne formentlig kan se en stigning på omkring 800 kroner i den månedlige husleje i øjnene.

I forvejen betaler andelshaverne 3600 kroner om måneden i husleje - altså en stigning på omkring 20 procent.

Det skyldes dels en uheldig renteudvikling, dels en fordyrelse af byggeudgifterne som følge af en uventet blød bund, der har krævet en tilsvarende ekstra fundering.

- Det er ifølge projekt-aftalen andelshaverne, der skal betale denne ekstraudgift - det er jo andelsboligforeningen, der har bestilt byggeriet. Vi kunne ved at omlægge lånene halvere stigningen, men det er vanskeligt at føre direkte forhandlinger med andelshaverne - det vanskeliggør en kommunikation, at alting skal gå gennem advokaten, siger Jørn Malling, der i øvrigt mener fortsat at have et godt forhold til andelshaverne.

Tavs formand

Stiftstidende ville gerne have haft en kommentar fra andelsboligforeningens formand, Aase Buhl.

Men hun ønsker ikke at udtale sig til avisen.

Heller ikke de øvrige andelshavere vil udtale sig.

- Vores formand har sagt, at vi ikke skal udtale os til avisen, lyder det samstemmende fra de beboere, Stiftstidende har talt med.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce