Annonce
Kerteminde

Preben og Henriks hegn er på fælles grund: Nu er 350 meter fældet ulovligt

Henrik Nielsen kigger på det læhegn, der ifølge hegnssynet står i skel mellem de to parter. Foto: Daniel Poulsen
Fra den ene dag til den anden blev træer og buske fra 1930'erne kraftigt beskåret. Nu har hegnssynet afgjort, at fældningen har været ulovlig.
Annonce

Mesinge: En søndag aften i august troede Henrik Nielsen, der driver en gårdbutik i Mesinge, ikke sine egne øjne. Naboen var gået i gang med at fælde flere hundrede meter læhegn, der i mange år er brugt til de kvæg, som han har som sin store hobby.

I den forbindelse prøvede Henrik Nielsen at kontakte naboen for at få stoppet maskinerne, men det var ikke en mulighed. Samlet set mener han, at han har gjort, hvad der var muligt.

- Jeg har forsøgt alt, hvad jeg kan den søndag aften den 16/08 for at få stoppet fældningen, fortæller Henrik Nielsen

Han vil dog alligevel ikke kalde det en stridighed, som han haft med sin nabo Preben Larsen, da de gennem alle årene har haft et fint naboskab, men han er ikke tilfreds med, at læhegnet nu er væk.

- Jeg synes, at det er uretmæssig fældet hegn, og vi har brugt det til dyrene gennem 24 år, hvor vi har klippet det fra hver sin side, og det troede jeg, at det skulle fortsætte med. Lige pludselig sker der så noget andet, siger Henrik Nielsen.

Annonce

Hegnssynet skal tage beslutningen

Naboerne har forskellige opfattelser af, om arealet, hvor læhegnet stod, er indenfor deres grund. Parterne er ikke nået til enighed, så nu er det officielle hegnssyn tilkaldt. De kan tage stilling til, hvem hegnet tilhører.

Sådan fungerer et hegnsyn

Ved selve åstedsforretningen vil hegnssynet med hegnsynssekretæren møde op uden for klagerens adresse. Her vil man præsentere sig for parterne, og formanden vil forklare lidt om, hvad der skal ske.

Begge parter får mulighed for at fremkomme med deres kommentarer til sagen, og herefter vil hegnssynet besigtige forholdene - først på klagerens grund og derefter på indklagedes grund.

Hegnssynet vil forsøge at forlige parterne. Lykkes det ikke, vil hegnssynet træffe en afgørelse i sagen.

Når hegnssynet har har truffet en afgørelse i sagen, vil parterne modtage en skriftlig kendelse, som inden 4 uger kan indbringes for domstolene.

Det koster 1.869 kroner at få hegnssynet ud på åstedsforretningen, og som hovedregel er det den tabende part, der betaler omkostningerne. Hegnssynet kan dog træffe afgørelse om, at beløbet skal fordeles mellem parterne.

Preben Larsen, der er den anden part i sagen, fortæller, at det er ham, der fik fældet læhegnet, da det bare skulle væk. Han mener, at Henrik Larsen hurtigt vil have et læhegn til sine kvæg igen.

- Det gror heldigvis op igen, siger Preben Larsen, der arbejder som landmand.

Læhegnet er skåret helt ned til en halv meter. Foto: Daniel Poulsen
Annonce

Et spørgsmål om mere end et hegn

Til hegnssynet bliver partnerne enige om, at det er træer og buske af arterne hvidel og hvidtjørn, der har været beplantningen i hegnet. De vokser cirka én meter om året og bliver  hurtigt tætte igen.


Kan vi tillade os at aflevere det her til vores børn. Vi skal jo regne med, at andre på et tidspunkt skal tage over. Vi kan jo ikke få det hele med i kisten

Henrik Nielsen


Henrik Nielsen har alligevel taget sagen op, da han mener, at mange hegn er forsvundet, og det har konsekvenser.

- Det er sagens oplysning. Der er blevet fældet så meget herude de seneste 10-15 år. Da jeg er født og opvokset her, kan man godt se, at der er forsvundet mange hegn gennem årene. Jeg synes, at det er forkert. De grønne ting, der kommer op af jorden, laver jo ilt. De trækker vejret for os. Det kan ikke nytte noget, at vi bare skærer det hele ned, siger Henrik Nielsen.

For en måned siden var der her væsentlig mere læhegn, end der er i dag. Privatfoto.

Han tilføjer, at sagen for ham handler om mere end et hegn, da andre generationer også skal varetage beplantningen ude i fremtiden.

- Kan vi tillade os at aflevere det her til vores børn. Vi skal jo regne med, at andre på et tidspunkt skal tage over. Vi kan jo ikke få det hele med i kisten.

Annonce

Afgørelsens time

Formanden for hegnssynet, Lars Neumann, afsiger efter en snak med resten af medlemmerne afgørelsen. Den bliver, at hegnet står i skel, og det betyder, at fældningen har været ulovlig.

Ved markante ændringer af hegnet skal der varsles til naboen fire uger før, og det var ikke sket. Hegnssynet tager dog kun stilling til, om fældningen var ulovlig, da der ikke er blevet indgivet krav om reetablering, og det er den ene nabo ikke tilfreds med.

Henrik Nielsen agter at fortsætte sagen med et civilt søgsmål, hvis juristerne ved Kerteminde Kommune kommer til den erkendelse, at der ikke er en mulighed i hegnsloven for at genoptage sagen. På den måde kan det blive afgjort, om der skal laves en reetablering af det 90 år gamle læhegn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce