Annonce
Nordfyn

Præst om konfirmationer i mindre grupper: Konkurrencen om størst, mest og bedst fortoner sig

I Særslev Kirke har sognepræst Charlotte Juul Thomsen på grund af coronavirus opdelt årets konfirmationer i otte omgange med grupper på en til fire konfirmander. Foto: Dorthe Wolff
Coronapandemien har sat sit præg på mangt og meget, således også på årets konfirmationer. Men selvom det for mange familier har været frustrerende at måtte udskyde og omlægge, så har situationen været gavnlig, især for én gruppe børn, vurderer sognepræst.
Annonce

Særslev: Sognepræst Charlotte Juul Thomsen fik allerede før sommerferien konfirmeret halvdelen af årets konfirmander i Særslev Kirke. Nu venter anden halvdel af konfirmandgruppen på 19 unge mennesker i august. I alt har de 19 konfirmander været opdelt i otte små grupper af en til fire konfirmander, der er blevet konfirmeret på otte forskellige datoer, og det har der været flere positive aspekter af, fortæller sognepræsten.

- Sammenligningsgrundlaget og konkurrencen om størst, mest og bedst fortoner sig, når konfirmationerne spredes over flere datoer, fortæller hun og forklarer:

- Familier er forskellige. Nogle har rigtig mange penge og slagter gerne fedekalven, når der skal festes. Det er jo i sig selv generøst og yderst gavmildt, når far og mor vælger at bruge penge på fest og gaver til barnet. De kunne jo bruge dem på sig selv. Det er der jo også forældre, der gør. Selvom de kan, vil de ikke bruge penge på konfirmationen. Den holdes for mindstebeløb. Og så er der dem, der må spare op i lang tid før konfirmationen for overhovedet at kunne invitere familien.

Annonce

Familieklan eller pendlerbørn

Charlotte Juul Thomsen fortæller, at det allerede i våbenhuset bliver tydeligt for de unge, at der er forskel på, hvad man kommer af.

- Når de står i våbenhuset, ser de store forskelle i bunkerne af telegrammer. Og de bunker giver jo udtryk for familiernes forskellige lokale forankring. Nogle har måske boet på egnen gennem generationer og er ud af en lokal familieklan, andre har et bredt netværk gennem foreningslivet eller driver en lokal virksomhed, som udvider forældrenes kontaktflader. Og det afspejler sig i bunken af telegrammer. Tilflytning, begrænset civilsamfundsengagement og pendler-arbejde skaber mindre tilknytning og nogle gange færre telegrammer.

Når Charlotte Juul Thomsen, fungerende sognepræst i Særslev Kirke, byder inden for til konfirmationer i august bliver det i mindre grupper af en-fire konfirmander. Foto: Dorthe Wolff

Uden for kirken kan nogle børn føle sig udstillede, hvis de ikke kan "hamle op" med det samme tøj eller hvis de ikke bliver kørt afsted fra kirken i en dyr Porsche som nogle af kammeraterne:

- Men der har jeg oplevet i år, at nogle børn har fundet deres lise. Dem, der vil, har fået mulighed for at hvile mere i den form, som de har det bedst med, fordi de i kraft af de små grupper ikke har skullet sammenligne sig med så mange andre.

Annonce

Ikke samme prædiken

Faktisk er der så mange fordele ved at dele konfirmanderne op i flere, små grupper, at præsten gerne fortsætter med den praksis - også når en vis pandemi er fortid.


Faktisk er der så mange fordele ved at dele konfirmanderne op i flere, små grupper, at præsten gerne fortsætter med den praksis - også når en vis pandemi er fortid.


- Jeg kunne godt tænke mig at have flere datoer i spil. Dels fordi det levner plads til, at konfirmanderne kan have flere med af dem, de kender, men også fordi jeg kan gøre det meget mere nærværende og få det til at gøre mening for den enkelte konfirmand.

Derved, forklarer hun, kan prædikenen gøres mere personlig frem for én tale, der skal ramme alle.

- Til en af konfirmationerne før sommeren talte jeg om at kunne håndtere fremtiden, selv når vi lider kontroltab, ud fra den gammeltestamentlige profet Esajas. Der kom en af forældrene hen til mig i våbenhuset bagefter og sagde "Det var jo lige min datter".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce