Annonce
Nyborg

Porsmose: Som forventet

Leder af Nyborg Slot, Mette L. Thøgersen, ariktiet Lars Juel Thiis, Cobo Arkitekter og museumsdirektør Erland Porsmose ser på modellen for det Nyborg Slot. Billedet er taget den dag, det endelige projekt blev præsenteret for offentligheden. Det var i juni 2019. Arkivfoto: Carsten Olsen.
Museumsdirektør Erland Porsmose er fortrøstningsfuld efter at have læst klagerne over tilladelserne til slotsbyggeriet.

Nyborg: Diskussionen om det nye Nyborg Slot har bølget frem og tilbage i flere år, og Østfyns Museer havde regnet med, at nogen ville klage over fredningsmyndighedernes tilladelser til byggerierne ved Nyborg Slot.

Fire klager blev det til fra landsdækkende og en enkelt lokal forening, og de skal nu gennemgås og behandles først i Slots og Kulturstyrelsen og afgøres endeligt i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagerne handler om de dispensationer, Slots og Kulturstyrelsen som myndighed for bygningsfrening og fortidsmindefredning har givet.

- Jeg synes, det er lidt som forventet. Der er kommet fire klager, hvoraf de to er fra nye foreninger, der er oprettet i forbindelse med debatten om Nyborg-projektet, siger Erland Porsmose med henvisning til Kultur&Arv og Foreningen til Nyborgs Forskønnelse.

- Jeg synes i øvrigt klagerne er meget generelle og nærmest led i den debat, der er om slotsprojektet, siger Erland Porsmose.

Direktøren lægger ikke skjul på, at han er mere ærgerlig over, at også en forening som Europa Nostra blander sig i koret af kritikere af Nyborg store slotsprojekt.

- Jeg har fuld respekt for, at klagenævnet nu skal se på klagerne, men jeg tror ikke, det kommer til at betyde, at vi skal træde på bremsen. Fredningsmyndighederne har gjort deres forarbejde så grundigt, at klagerne næppe kan pege på noget, der ikke allerede har været tænkt på, siger museumsdirektøren, der er en af primus motorene bag ideen om at tilføje udstillingsbygning, ringmur og højere tårn til Nyborg Slot for bedre at kunne formidle stedets vigtige rolle i Danmarkshistorien i middelalderen.

Erland Porsmose skal nu lige som alle andre vente på klagenævnets afgørelse, der ventes i februar 2020, men tiden frem til da behøver ikke være spildt, siger han.

- Der er lavet så meget om på det oprindelige vinderprojekt, inden vi kunne få dispensationerne, at det kræver en masse ny projektering, før arbejdet kan sendes i udbud, siger Erland Porsmose.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kerteminde

Tulipanen ved rådhuset ramt af selvtægt: Fredag fejrer de frivillige skulptur-rensere, at de nu er færdige på rådhuspladsen

Leder For abonnenter

Lange dyretransporter til udlandet: Det er en svinsk behandling

Grise, køer, får og andre slagtedyr skal behandles ordentligt, mens de er i live - også selv om de på vej til slagteriet. Derfor er det på sin plads, at to fynske vognmandsfirmaer er blevet hevet i retten sammen med en række andre speditører og svinehandlere, fordi de ifølge anklageskriftet ikke har behandlet dyrene efter reglerne. Vognmændene har, som man kunne læse i avisen i sidste uge, overtrådt loven utallige gange. I alt rummer anklageskriftet mere end 1000 punkter, herunder mange hundrede overtrædelser af reglerne om, hvor lang tid dyr må transporteres på ladet af en lastvogn. I andre tilfælde er dyrene blevet stuvet alt for tæt sammen på lastvognene og har dermed ikke fået den mængde plads, som de skal ifølge loven. I atter andre tilfælde har vognmændene ikke afleveret de lovpligtige logbøger over transporterne, hvilket gør, at myndighederne ikke kan få indblik i, om de pågældende chauffører overhovedet har overholdt loven. Det er skamfuldt for vognmandsbranchen, at der er så mange brådne kar blandt medlemmerne. Og det er dobbelt skamfuldt, at disse medlemmer står bag så umådeligt mange overtrædelser af lovgivningen, som tilfældet er. Det er helt afgørende, at kontrollen med vognmændene bliver strammet. Det er et faktum, at antallet af dyretransporter har været kraftigt voksende i de seneste år; alene sidste år blev tæt på 15 millioner svin stuvet sammen på lastvogne og kørt ud af landet - så langt væk som til Italien og Bulgarien. Derfor er det nødvendigt at få langt bedre styr på transporterne, så myndighederne kan sikre sig, at dyrene ikke lider unødigt, mens de står på ladet af en lastvogn på vej gennem Europa. Det er, undskyld udtrykket, svinsk at udsætte dyr for den behandling, som en snes fynske og danske vognmænd har udsat dem for. Derfor er det godt, at vognmændene kommer for retten, så der kan blive statueret et eksempel. For dyrenes skyld. Og for vores egen morals skyld.

Danmark For abonnenter

Myndighederne vil stoppe ham: - Jeg er den bedste omskæringslæge i Skandinavien

Annonce