Annonce
Odense

Politikere kommer kritikere i møde i sag om mindesten: Kritikere er ikke overbevist

S og V foreslår, at fremtidige grundejere ikke længere skal have vetoret i forhold til fjernelse af snublesten. I stedet skal beslutningen træffes i By- og Kulturudvalget. Konservatives Kristian Guldfeldt (th.) er dog ikke overbevist og kalder forslaget for "et tredje forsøg på en fiberredning". Martin Jensen Overby (tv.), der er formand i Snublestensgruppe Fyn, accepterer forslaget. - Vi havde helst været foruden betingelsen. Men hvis det her er kompromisset, er det ok, siger han. Arkivfoto: Nina Pedersen
S og V imødekommer nu kritikere i sag om omdiskuterede snublesten, der skal minde nazismens ofre i Odense. De to partier vil fjerne grundejeres vetoret over stenene. Kritikere er dog ikke overbevist.

Odense: Når en såkaldt snublesten, der er et brostenslignende mindesmærke for nazismens ofre, er blevet lagt ned i Odenses gader, skal fremtidige grundejere ud for stenen ikke længere have vetoret. Det mener Venstre og Socialdemokratiet nu.

Venstre stod ellers bag en betingelse, som sikrede, at fremtidige grundejere skulle kunne bede om at få fjernet stenen. En betingelse, som Socialdemokratiet bakkede op om.

Nu har de to partier imidlertid rykket sig, efter betingelsen har fostret stor kritik fra flere sider.

Annonce

- Vi kunne som byrådets to største partier træffe en flertalsafgørelse, men efter den megen debat har vi valgt at lytte til mindretallet, skriver de to partier i en pressemeddelelse og henviser til Enhedslisten og Konservative, som er imod betingelsen.

Politisk beslutning frem for vetoret

Det betyder, at Venstre og Socialdemokratiet nu foreslår, at en snublesten kun kan fjernes ved en politisk beslutning i By- og Kulturudvalget.

- Vi har stor respekt for projektet, der skal minde os alle om nazismens forbrydelser i Odense. Derfor ændrer vi teksten, således fremtidige grundejere kan søge om få fjernet en snublesten. Men de får ikke vetoret, siger Anders W. Berthelsen (S), mens Claus Houden (V) tilføjer:

- Snublesten er et meget tydeligt, men også dystert mindesmærke for en enkelt person. Nogle vil sige en gravsten placeret umiddelbart uden for ens hjem. Derfor har argumentet om borgerinddragelse vejet tungt for at beskytte privatlivets fred. At et fremtidigt demokratisk valgt organ derfor kan bestemme, er et udmærket kompromis, siger Houden.


Jeg kan slet ikke se idéen med det, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare fjerner betingelsen helt.

Kristian Guldfeldt, Konservative


I tilfælde af, at politikerne godkender en fjernelse af en sten, skal den lokale snublestensgruppe og forvaltningen i samarbejde med kunstneren udpege en alternativ placering, som har relation til ofret, eller en offentlig placering i Odense med relation til besættelsen. Samtidig skal grundejeren stå for alle udgifter til flytningen, skriver de to partier i det nye forslag.

Annonce

Et forsøg på en feberredning

Trods Venstres og Socialdemokratiets forsøg på at imødekomme kritikerne, er Konservatives Kristian Guldfeldt ikke overbevist.

- Det ligner et forsøg på en tredje feberredning. Hvad er forskellen på det her forslag, og den betingelse der allerede er sat? Jeg kan slet ikke se idéen med det, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare fjerner betingelsen helt, siger han.

Sagen kort

Snublestensgruppen i Danmark sendte i efteråret 2019 en ansøgning til Odense Kommune på vegne af Steen Metz, som ønsker at få lagt en snublesten til minde om sin far, Axel Metz, der mistede livet i kz-lejren i Theresienstadt under 2. verdenskrig.

12. maj godkendte By- og Kulturudvalget ansøgningen og besluttede samtidig, at der skulle lægges flere snublesten i Odense. Udvalgets beslutning blev dog med de betingelser, at snublestenen kun lægges ned, hvis grundejeren ud for stenens nedlæggelse accepterer det, og at fremtidige ejere kan bede om at få stenen fjernet igen. Alle partier på nær Enhedslisten stemte for betingelserne.

Efterfølgende meddelte kunstneren Gunter Demnig, som står bag snublestensprojektet, at han ikke vil lægge andre sten end Axel Metz', så længe betingelsen om fremtidige ejers vetoret fastholdes. Demnigs udmelding fik Enhedslisten til at stille et forslag om at få ændret beslutningen.

Forslaget blev drøftet på et møde i By- og Kulturudvalget 9 juni. Her rykkede Konservative over på Enhedslistens side, mens Venstre og Socialdemokratiet stod fast på betingelserne. Da udvalget ikke kunne blive enige, røg sagen videre til byrådet, som skal træffe en beslutning 24. juni.

Forud for byrådsmødet har Venstre og Socialdemokratiet nu fremsat et ændringsforslag, som lyder på, at fremtidige grundejere ud for en snublesten ikke længere skal have vetoret, men kun kan få fjernet stenen, hvis By- og Kulturudvalget beslutter at imødekomme ønsket.

Forskellen er den, ifølge Claus Houden, at hvor en fremtidig grundejer til enhver tid ville kunne bede om at få fjernet en sten, skal den fremtidige grundejer nu forbi By- og Kulturudvalget og søge om tilladelse til at få den fjernet.

- Dermed sidestiller vi alle byens mindesmærker, kunstværker og monumenter, tilføjer Anders W. Berthelsen, som også er formand for Odense Kunstråd.

Annonce

Afgørelse i byrådet

I Snublestensgruppe Fyn, som arbejder for at få udbredt snublesten på hele Fyn, accepterer man det nye forslag.

- Vi havde helst været foruden betingelsen. Men hvis det her er kompromisset, er det ok. Det er i hvert fald positivt og et skridt i den rigtige retning, siger gruppens formand, Martin Jensen Overby og tilføjer:

- Det vigtigste er, at det ikke er en enkeltperson, der har vetoret. Så at det nu kan ende med at blive en politisk beslutning i stedet for, beroliger mig, siger han.

Hvorvidt forslaget får en betydning for den videre proces, vil vise sig, når sagen skal afgøres i byrådet onsdag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce