Annonce
Odense

Planen med kunstfusion: - Odense får mere god kunst for pengene

I stitunnelen under Bogensevej ved Spurvelundskolen har Kenneth Danielsen lavet kunstinstallationer. Foto: Odense Kommune
Efter års tilløb skal politikerne nu godkende fusionen af de to kunstudvalg, der har eksisteret i Odense Kommune. Vi får mere god kunst for pengene, siger formand for Odense Bys Kunstfond, Anders W. Berthelsen.

Kunstværker i det offentlige rum er et gode for os alle sammen, og de seneste år har to forskellige udvalg taget sig af opgaven - med to forskellige formål.

Mens det ene med årlig støtte fra Odense Kommune på knap 300.000 kroner har sikret vedligehold af eksisterende skulpturer og planlagt den store udendørs udstilling, triennalen, der som navnet siger finder sted hvert tredje år, har den anden hængt uløseligt sammen med nye offentlige byggerier og anlæg, der er knopskudt rundt omkring i kommunen, om det så er en ny cykelsti eller et musik- og konferencehus som Odeon.

Hver gang spaden er blevet stukket i jorden til nyt kommunalt anlæg til en sum af mere end to millioner kroner, har bygherren skullet afsætte én procent af den samlede byggesum til kunst eller udsmykning af byggeriet.

I modsætning til det årlige budgetterede kunsttilskud er her altså til sammen tale om meget større summer, og derfor har det længe været et politisk ønske at få mere ud af de 300.000 kroner, som Odense Kunstfond modtager, ved at slå dem sammen med midlerne fra én procent-puljen. Tanken er, at et kunstråd er bedre til at løfte kunsten. Og efter flere års tilløb er forslaget på dagsordenen, når medlemmerne af By- og Kulturudvalget mødes tirsdag 18. februar.

Annonce

Én procent-ordningen

15. december 2010 blev én procent-ordningen vedtaget i Odense Byråd.

13. november 2013 besluttede Odense Byråd, at der blev oprettet en budgetneutral anlægsramme til håndtering af midler afsat til én procent-ordningen.

25. juni 2014 besluttede Odense Byråd, at midler fra ordningen, der ikke blev anvendt på det specifikke anlægsprojekt, som midlerne stammede fra, skulle samles op i en pulje og anvendes til større værker.

18. februar 2020: By-og Kulturudvalget skal vælge mellem to modeller, der begge går ud på at slå de to kommunale kunstudvalg sammen.

4. marts 2020 foreslås ændringen godkendt af Odense Byråd, sådan at det fremover er Odense Kunstråd, som rådgiver kommunen i forhold til én procent-ordningen. De midler fra én procent-ordningen, som ikke anvendes til det specifikke anlægsprojekt, hvorfra midlerne stammer, opsamles i en pulje.

Nyt råd - samme formand

For formand for Odense Bys Kunstfond, Anders W. Berthelsen (S), er der ingen tvivl om, at sammenlægningen af de to nævn har flere fordele for Odense.

- Vi sparer noget administration, og vi får større fleksibilitet med hensyn til at indkøbe kunst. Vi slipper for at være bundet af, at der nødvendigvis skal købes kunst, hver gang det offentlige bygger. Pengene kan fremover puljes. Det betyder, at det nye kunstråd får flere penge at disponere over, end kunstfonden har i dag. Samlet set skulle den nye ordning gerne komme til at betyde, at Odense får mere god kunst for pengene, siger Anders W. Berthelsen.

Han kan forvente at forblive formand, selv om billedkunstråd og kunstfond fusioneres, mens en del af de nuværende medlemmer kan se frem til at blive skiftet ud. I indstillingen til By- og Kulturudvalget står nemlig, at "de nuværende tre byrådsmedlemmer af Odense Bys Kunstfond, herunder formanden, fortsætter den igangværende valgperiode ud".

Desuden står der, at der foretages nyudpegning af de resterende fire medlemmer i de organisationer, som nævnes i vedtægterne. Det vil sige, at et medlem udpeges af i fællesskab af Det Fynske Kunstakademi, Billedkunstnernes Forbund og Hollufgård Artist Residence Skulpturpark, et andet udpeges af Kunstmuseum Brandts, et tredje af Akademisk Arkitektforening, mens et fjerde og sidste medlem udpeges af Odense Kunstråd indenfor det, der i indstillingen kaldes "den uorganiserede kunst". Derudover kan Odense Kunstråd invitere to øvrige medlemmer ind, som kommer fra private fonde, der støtter kunst og kultur.

I forbindelse med nyudstykninger i Bellinge har den fynskfødte kunstner Camilla Berner produceret skulpturen "Bellinge Ball". Foto: camillaberner.dk
Formand for Odense Bys Kunstfond, byrådsmedlem Anders W. Berthelsen (S), beholder formandskasketten på, uanset hvilken model By- og Kulturudvalget tirsdag peger på. Her ses han sammen med kunstner Peter Holm (tv) og fondens sekretær Henrik Poulsen ved et af kunstfondens nyindkøb, "Six Rounds”, i Eventyrhaven i 2011. Arkivfoto: Hasse Frimodt
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce