Annonce
Nyborg

Plan for lynfrosten sprænger rammerne i COWI-rapport

De gule bygningen på Nyborg Lynfrost skal rives ned og erstattes af butikker, mener et politisk flertal bestående af Venstre, DF og SF. Partierne er også parate til at gå ud over anbefalingerne i en konsulentrapport fra 2017. Arkivfoto:
Selv med de mest optimistiske briller på, vil der maksimalt være brug for knap 14.000 ekstra kvadratmeter til butikker i Nyborg by om ti år. Sådan lyder vurderingen fra det konsulentfirma, som kommunen har bestilt til opgaven. Et politisk flertal vil dog tillade, at man går skridtet videre. Til stor undren for Socialdemokratiets Martin Stenmann.
Annonce

Nyborg: Nogle glæder sig, mens andre frygter det værste. Planerne for et butiksområde på Lynfrosten har været flittigt diskuteret de senere år, og på byrådsmødet forleden blussede debatten op igen.

På forhånd stod det klart, at et flertal bestående af Venstre, DF og SF ville give forvaltningen grønt lys til at arbejde videre med et udkast til en lokalplan, der inderholder nye butiksarealer på sammenlagt 15.000 kvadratmeter.

Det overstiger selv det mest optimistiske bud fra COWI, som kommunen har bedt om at analysere fremtidens behov. I rapporten fra 2017 når man frem til et maksimumsbehov på knap 14.000 kvadratmeter ekstra butiksareal i år 2029, altså om 10 år fra nu. Det forudsætter, at alt udvikler sig positivt for byens nuværende forretninger.

Hvis det stik modsatte sker, vil man kunne klare sig med 3000 kvadratmeter mindre end i dag, men det endelige resultat vil formentlig ligge et sted midt imellem, vurderer altså konsulenterne fra COWI.

I rapporten forholder de sig ikke til spørgsmålet om, hvorvidt et nyt butiksområde på Lynfrosten er en god idé eller ej. Men hvis politikerne ønsker at give tilladelse, bør der maksimalt være afsat 7500 kvadratmeter til udvalgsvarehandel og helst slet ingen - eller kun en lille - dagligvarebutik. Samtidig skal butikkerne har en størrelse på minimum 1500 kvadratmeter, fremgår det af COWI's anbefalinger.

Annonce

"Magtarrogance"

På byrådsmødet forsøgte Socialdemokratiets Martin Stenmann ad flere omgange at afkræve Venstre-politikerne et svar på, hvorfor man ikke følger de råd, man selv har været med til at betale for i dyre domme. Men uden held.

- Det er helt legitimt at bruge sit politiske flertal til at stemme en sag igennem. Men det undrer mig meget, at man ikke vil følge anbefalingerne i rapporten, og det er bekymrende, at ingen af de tre partier ønsker at forholde sig til mit spørgsmål. Det grænser næsten til magtarrogance, siger Martin Stenmann, som også er næstformand i Erhvervs- og Udviklingsudvalget, til Fyens Stiftstidende.

Udvalgets formand, Peter Wagner Mollerup (V), mener dog ikke, at han skylder Socialdemokratiet et svar. I stedet henviser han til det notat, som forvaltningen udarbejdede i december 2018 på baggrund af en hel stribe lignende spørgsmål fra Martin Stenmann og et andet socialdemokratisk byrådsmedlem, Albert Pedersen.

Her kan man blandt andet læse, at COWI slet ikke har indregnet behovet for pladskrævende varegrupper i sin analyse - for eksempel handel med biler, både og møbler. Det skal med andre ord lægges oven i behovet for dagligvarer og udsalgsvarer.

Desuden er Nyborg inde i en god udvikling, som giver grund til ekstra optimisme, mener kommunens egne embedsmænd.

Annonce

Ny redegørelse på vej

"Nyborg Kommune oplever i øjeblikket, at der investeres meget i boligprojekter med forventet 600 nye boliger i Nyborg i de næste fem år, der er besluttet en gradvis sænkning af brotaksterne over Storebælt på 25 procent og befolkningstallet er steget markant siden 2013. Derudover har byrådet igangsat arbejdet med en strategisk byplan, der skal skabe et mere attraktivt Nyborg for gæster og for lokale og være med til at fastholde den positive udvikling i byen. Alt sammen tegner det et billede af en positiv udvikling, der peger mod maximumscenariet", fremgår det af notatet, hvor man også peger på, at nok tyder den seneste befolkningsprognose på en lidt lavere vækst end tidligere antaget for kommunen som helhed frem mod 2029.

Væksten i antallet af indbyggere i Nyborg by vil dog fortsat være markant, og det samme gælder turismen på Østfyn og forbruget af udsalgsvarer på landsplan.

I notatet minder kommunen samtidig om, at detailhandelsanalysen fra 2017 vil blive fulgt op af en ny og opdateret redegørelse, der vil blive offentliggjort sammen med lokalplansforslaget. Den nye rapport skal blandt andet give et mere præcis bud på, hvilken betydning det nye butiksområde vil få for de eksisterende forretninger i den historiske bykerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Dårlige udsigter: Corona-pessimisme breder sig i fynsk erhvervsliv

Annonce