Annonce
Nordfyn

Plads til forbedringer: Sårbare børn skal holdes i hånden hele vejen

Heldagsskolen i Hjadstrup er et af de tilbud, der bliver nævnt i analysen. "Børn med modstridende behov gør det vanskeligt for børnene at udvikle sig i positiv retning og vanskeligt for medarbejderne at imødekomme børnenes behov", står der blandt andet i analysen. Arkivfoto: Yilmaz Polat
En analyse af Nordfyns Kommunes specialtilbud til børn og unge viser, at det kniber med kommunikationen mellem de forskellige afdelinger og mellem kommunen og forældrene.

Nordfyn: Tilbuddene til børn og unge i Nordfyns Kommune skal hænge bedre sammen, så børnene bliver "holdt i hånden" hele vejen gennem de overgange, de kommer ud for. Den ene hånd må ikke slippe, før den næste er klar til at tage over.

For der er plads til forbedringer i den måde, Nordfyns Kommune i dag tager hånd om de børn og unge, der har brug for andre tilbud end den slagne vej. Det kniber med kommunikationen mellem de enkelte afdelinger, der mangler et fælles sprog, og det kniber med tæt kontakt til forældre til børn med særlige behov for hjælp og støtte.

Det viser en analyse af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordfyns Kommune, som Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed, KLK har lavet for kommunen.

I analysen har konsulenterne interviewet ledere, medarbejdere, politikere og andre tæt på området, der er holdt workshops, og cirka 300 har svaret på et spørgeskema om samarbejde og koordinering mellem ledere og medarbejdere i de enkelte afdelinger.

Analysen roser Nordfyns Kommune for at arbejde indgående med forebyggelse og inklusion i alle afdelinger, som sundhedsplejerske, daginstitution, skole, socialrådgiver og familiekonsulent.

Men KL-konsulenterne vurderer, at "overgangene udgør en række anledninger for Nordfyns Kommune til at styrke samarbejdet med at skabe konkrete indsatser for barnet."

Annonce
Vi samler for mange diagnoser og adfærds-typer. Det bliver svært at finde et ordentligt tilbud. Vi skal finde et tilbud, der ikke findes - det er stressende. Vi kan ikke hjælpe det enkelte barn.

Sådan skriver en psykolog i undersøgelsen om kommunens specialtilbud

Bedre kommunikation

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund (V) ser analysen og de anbefalinger, der ligger i den, som et godt afsæt til det videre arbejde med en ny børnepolitik, og konklusionen ligger fint i tråd med den oplevelse, hun selv havde, da hun som ny udvalgsformand sidste år var i praktik rundt i alle hjørner af børneområdet.

Udvalgsformanden roser medarbejderne for at have deltaget engageret og åbent i arbejdet med analysen.

- Det første, der skal ske, er, at vi skal have skabt et fælles sprog på tværs af afdelingerne. Vi skal styrke dialogen og blive bedre til at inddrage forældrene, siger Anja Lund. Derfor er der allerede dannet en arbejdsgruppe, der skal se på blandt andet kommunikationen.

Analysen peger også på, at kommunens specialtilbud i høj grad er tilrettelagt for at holde børnene så tæt på hjemmet som muligt. Det betyder, at det enkelte tilbud skal favne mange målgrupper og derfor i virkeligheden ikke bliver særlig specialiseret.

Derfor afviser udvalgsformanden ikke, at det kan ende med, at tilbud til for eksempel børn med ADHD skal samles ét sted i kommunen, og at børnene dermed skal køres længere for at komme i skole, ligesom det måske også kan vise sig, at flere børn får det bedste tilbud uden for kommunen.

- Vi bliver nødt til at se på det enkelte barn og måske slække på det politiske ønske om at holde børnene i nærmiljøet, siger Anja Lund.

Analysen har kostet 500.000 kroner, der blev afsat til formålet i det seneste budgetforlig.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Mennesker med hjertestop skal reddes i fællesskab

Adskillige fynboer og syd- og sønderjyder er i dag i live, fordi de har fået hjælp efter et hjertestop af Region Syddanmarks førstehjælpsordning Danmark Redder Liv. Derfor har ordningen vist sit værd: Danmark Redder Liv redder vitterligt liv. Alligevel er der mindst tre gode argumenter for, at det præhospitale udvalg i Region Syddanmark mandag beslutter sig for at lukke den succesfulde ordning og i stedet lader regionen indgå i Trygfondens Hjerteløber-ordning, der har samme formål som Danmark Redder Liv. For det første er der mange flere syddanskere, der har valgt at deltage i Hjerteløber-ordningen end i Danmark Redder Liv. For det andet er ordningen landsdækkende, hvilket betyder, at også en nordjyde, en københavner eller en lollik på ferie på Fyn kan træde til ved et fynsk hjertestop. For det tredje er ordningen gratis for regionen, fordi Trygfonden betaler omkostningerne. Det sidste er i denne sammenhæng mindre vigtigt, for regionen skal såmænd nok kunne finde de få millioner kroner, som det i givet fald vil koste at køre ordningen videre. Det vigtige er, at hele Danmark bliver i stand til at redde liv ved hjertestop. Der er dog ingen tvivl om, at Hjerteløber-ordningen trænger til en forbedring. Det er f.eks. højst mærkværdigt, at man kan blive hjerteløber uden at have erfaring med eller uddannelse i førstehjælp. Derfor bør regionen i samarbejde med de øvrige regioner motivere Trygfonden til at tage et større ansvar for, at de frivillige, der rykker ud til hjertestop, også reelt kan redde liv. Ellers giver ordningen ingen mening. Indtil Trygfonden er klar med en styrket hjerteløber-indsats, bør regionen fortsat bruge et behersket millionbeløb til uddannelse af de fynboer og syd- og sønderjyder, der melder sig som frivillige - nu blot i Hjerteløber-programmet. Det vil skabe større sikkerhed og tryghed for alle parter. Og det vil sikre, at endnu flere mennesker overlever et hjertestop. For det bedste er at redde liv - i fællesskab. Så tag et førstehjælpskursus - og meld dig til.

Annonce