Annonce
Nyborg

Pløjede naturområde op: Landmand frikendt

I 2017 anmeldte borgere fra Sulkendrup ødelæggelsen af en markvej og et fredet overdrev på denne mark. Sagen har været for retten i Svendborg og er endt med frifindelse. Arkivfoto: Kim Rune.
Sag om et ødelagt stykke beskyttet natur ved Sulkendrup har rumlet i fire år men foreløbig afsluttet med frifindelse.

Sulkendrup: En østfynsk landmand har haft masser af bøvl, siden han for fire år siden gik i gang med traktorer og buldozere på en mark ved Sulkendrup syd for Nyborg.

Men han slipper for at betale bøde for at have ødelagt et stykke fredet natur - et overdrev - på marken og for ikke at have imødekommet kommunens pålæg om at reetablere området igen.

Nyborg Kommune havde meldt landmanden til politiet, og sagen havnede for retten i Svendborg. Men det er nu endt med frifindelse.

Sagen har været behandlet i byretten to gange, og begge gange har landmandens repræsentant, miljøkonsulent Max Jacobsen sagt, at skrænten med overdrevet er genskabt, og at en landmåler har målt marken op og slået fast - inden for en usikkerhed på 50 centimeter - at markens form er, som den har været hele tiden.

Ved det seneste retsmøde, i slutningen af januar, sagde gruppeleder Elisabeth Oxenbøll Sørensen, Nyborg Kommune, at overdrevet stadig er meget langt fra at være reetableret med sin oprindelige og ret sjældne flora.

Landmanden havde sået området til med raps, og da han fik besked på at reetablere det lille naturområde, slog han bare rapsen ned og lod det ligge. Dermed er jorden nu fyldt med frø fra moderne rapsplanter i stedet for den oprindelige flora.

Anklageren i sagen sagde, at landmanden hverken har opfyldt ånden eller bogstavet i det påbud, kommunen havde givet om at reetablere området, og derfor krævede han, at retten idømte landmanden en bøde på omkring 25.000 kroner. Men det bliver der altså ikke noget af, da landmanden altså er frikendt.

Tidslinje

Tidslinje

25. marts 2017: Bulldozere kører ind på landmandens mark ved Sulkendrup og begynder at tærrenregulere og fjerne jord fra det naturbeskyttede overdrev og fylde jord i den østlige ende af marken, hvor jordbunden er fugtig.

28-30. marts 2017: Beboere i Sulkendrup gør kommunen opmærksom på aktiviteten, og samme dag bliver landmanden ringet op.

6. april 2017: En medarbejer fra kommunen besigtiger marken og konstaterer, at markvej og overdrevet er helt fjernet og terrænreguleret. Ejer får et standsningspåbud med øjeblikkelig virkning. Et påbud, han ikke efterkommer.

2. maj 2017: Nyborg Kommune besigtiger marken sammen med lodsejeren. Det konstateres, at både overdrev og markvej er helt væk. Også den del af markvejen, der ikke var fjernet ved standsningspåbuddet.

Maj 2017: Naboerne bliver hørt om deres brug af markvejen, der nu er fjernet. Syv svarer, at de har brugt markvejen, to foreslår markvejen flyttet til skel, og en har ikke benyttet vejen.

1. juni 2017: Påbud om retablering af beskyttet overdrev og markvej med frist til den 1. november.

29. juni 2017: Landmanden søger om lovliggørelse af det, han har gjort på marken ved Sulkendrup.

September 2017: Nyborg Kommune pålægger landmanden at genskabe det ødelagte overdrev og den fjernede markvej.

November 2017: Landmanden anker kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Januar 2019: Ankenævnet stadfæster kommunens afgørelser i sagen.

Annonce

Ingen dialog

Landmanden har været repræsenteret ved miljørådgiver Max Jacobsen, og han er naturligvis tilfreds med frifindelsen:

- Det er jo godtgjort af en landmåler, at der ikke har været tale om nogen terrænregulering. Min klient har kun pløjet området og sået det til.


Landmanden har forsøgt at efterleve kommunens påbud efter bedste overbevisning, og jeg tror, at vi kunne have undgået retssagen, hvis der havde været bedre dialog mellem kommunen før politianmeldelsen

Max Jacobsen, miljørådgiver


- Landmanden har forsøgt at efterleve kommunens påbud efter bedste overbevisning, og jeg tror, at vi kunne have undgået retssagen, hvis der havde været bedre dialog mellem kommunen før politianmeldelsen, siger Max Jacobsen.

Elisabeth Oxenbøll Sørensen har læst dommen, men hun har ingen kommentar til den, før den har været forelagt politikerne i Nyborgs Teknik og Miljøudvalg. Politikerne skal blandt andet tage stilling til en eventuel anke af sagen.

Sagen rummede oprindeligt også markvej, som landmanden havde pløjet op og fjernet, men den er for længst reetableret og godkendt af kommunen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Rød læbestift og Gucci-tasker er velkomne i faaborg-midtfynsk politik: - Jeg ville blive tosset over sommerkjole-kommentar

Annonce