Annonce
Nyborg

Pløjede beskyttet natur op: Landmand skal genskabe ødelagt område

Hortonom Henrik Olsen var en af dem, der gjorde kommunen opmærksom på sagen om det forsvundne overdrev ved Sulkendrup. Det var tilbage i foråret 2017. Arkivfoto: Kim Rune.

Naturområde ved Sulkendrup blev pløjet op i 2017. Nu får landmanden besked på at genskabe landskabet og en markvej, der også blev fjernet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har afgjort langstrakt miljøsag.

Sulkendrup: Der er ingen vej udenom. Den østfynske storlandmand, Niels Danielsen, skal genskabe et stykke natur og en markvej på sine marker ved Sulkendrup lidt sydvest for Nyborg. Begge dele pløjede han op i foråret 2017, men beboere i området opdagede det og klagede til kommunen.

Nu er sagen endelig afgjort med to afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet giver kommunen 100 procent ret i påstanden om, at landmanden har ødelagt beskyttet natur og en markvej, og stadfæstelsen betyder, at Niels Danielsen skal genskabe det, der blev ødelagt.

Genskabelsen af vej og natur var også den afgørelse, Nyborg Kommune nåede frem til i september 2017, men landmanden søgte først om at lovliggøre det og senere ankede afgørelsen til klagenævnet.

Annonce

Tidslinje

25. marts 2017: Bulldozere kører ind på Niels Danielsens mark og begynder at tærrenregulere og fjerne jord fra det naturbeskyttede overdrev og fylde jord i den østlige ende af marken, hvor jordbunden er fugtig.

28-30. marts 2017: Beboere i Sulkendrup gør kommunen opmærksom på aktiviteten, og samme dag bliver Niels Danielsen ringet op.

6. april 2017: En medarbejer fra kommunen besigtiger marken og konstaterer, at markvej og overdrevet er helt fjernet og terrænreguleret. Ejer får et standsningspåbud med øjeblikkelig virkning. Et påbud, han ikke efterkommer.

2. maj 2017: Nyborg Kommune besigtiger marken sammen med lodsejeren. Det konstateres, at både overdrev og markvej er helt væk. Også den del af markvejen, der ikke var fjernet ved standsningspåbuddet.

Maj 2017: Naboerne bliver hørt om deres brug af markvejen, der nu er fjernet. Syv svarer, at de har brugt markvejen, to foreslår markvejen flyttet til skel, og en har ikke benyttet vejen.

1. juni 2017: Påbud om retablering af beskyttet overdrev og markvej med frist til den 1. november.

29. juni: Niels Danielsen søger om lovliggørelse af det han har gjort på marken ved Sulkendrup.

September: Nyborg Kommune pålægger Niels Danielsen at genskabe det ødelagte overdrev og den fjernede markvej.

November 2017: Landmanden anker kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Januar 2019: Ankenævnet stadfæster kommunens afgørelser i sagen.

Ud over denne sag, har Niels Danielsen været involveret i to andre sager på Østfyn: En om et historisk dige ved Sulkendrup, som han pløjede op og senest fik han en bøde ved retten i Svendborg for at have ødelagt et historisk dige ved Ferritslev.

Gamle luftfotos som bevis

For at bevise, at den 5000 kvadratmeter store skrænt på marken ved Sulkendrup var et overdrev, har kommunens folk set på gamle luftfotos. Her har man fundet bevis for, at skrænten har ligget hen som permanent græsområde, der ikke har været dyrket i hvert fald siden de første tilgængelige luftfotos fra 1945.

Biologerne var også ude og se på området tilbage i 2012, og dengang fandt de planter, der er typisk for et overdrev, selv om området også var påvirket af gødning, som ikke hører hjemme i den slags natur.

Tidligere ejere bakker landmand op

Niels Danielsen og hans konsulent Max Jacobsen har hele vejen igennem afvist, at det pågældende areal var et stykke beskyttet natur, nemlig et overdrev, sådan som kommunen sagde. Og på samme måde afviste han, at markvejen var en markvej.

Under sagen har de argumenteret for, at det omstridte markstykke altid har været i omdrift - altså har været dyrket, og har modtaget hektarstøtte som landbrugsjord i omdrift. Landmanden og konsulenten har peget på, at arealet siden 1992 har ligget brak med periodisk omlægning og sprøjtning for at holde ukrudtet nede.

To tidligere ejere af arealet bekræfter dette, og ejeren har henvist til en stribe gamle luftfotografier, hvor man - efter hans opfattelse - kan se, at der har været græs og korn på det pågældende areal.

Argumenterne omkring markvejen er nogenlunde det samme. Vejen ses første gang på et luftfoto fra 1995, hvor den løber langs overdrevet og forbinder Sulkendrupvej med et udyrket areal ved Ørbæk Å, siger kommunen. Landmanden og konsulenten siger, at det bare er nogle kørespor, der i øvrigt har ligget flere forskellige steder på markerne i området.

Ingen kommentarer

Miljø- og Fødevareklagenævnet mener altså, at Nyborg Kommunes vurdering er rigtig i begge sager, og stadfæster derfor kommunens afgørelse, om at landmanden skal genskabe vejen og overdrevet.

Stiftstidende har været i telefonisk kontakt med Niels Danielsen, der oplyser, at han ikke har hørt om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse på sagen fra Sulkendrup, og han kan derfor heller ikke kommentere den.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce