Annonce
Odense

Overskredet svarfrist: Klagesag om silonedrivning trækker ud

Siloøens fremtid har været i søgelyset gennem de seneste 10 år, eller så længe lejekontrakten mellem Odense Havn og DLG var gyldig, hvilket den var til 2021, Med udsigt til at kunne nedrive siloerne og pakhusene før tid, er deer kommet ekstra fokus på et af de sidste uberørte stykker af Odense Havn. Nu vil byforeningen have beslutningen kendt ugyldig. Foto: Michael Bager

Der er tre ugers svarfrist, men Byforeningen for Odense har endnu ikke hørt noget omkring den klage, den for mere end fire uger siden sendte om By- og Kulturforvaltningens behandling af bygningerne på Siloøen.

At tingene går langsommere om sommeren, kan Byforeningen for Odense skrive under på. Selv om der er gået mere end fire uger, har den endnu ikke fået svar på sin klage om By- og Kulturforvaltningens behandling af bygningerne på Siloøen. En afgørelse, som betyder, at der er givet nedrivningstilladelse til hele bygningsmassen på Siloøen med undtagelse af de to røde murstensvægge, der er tilbage af Muus' Pakhus. Og vel at mærke en klage, som bør blive handlet inden for fristen på tre uger.

- Vi ved ingenting om, hvor sagen står, for vi har ikke fået besked. Og vi ved fra Planklagenævnet i Viborg, at de giver os besked, så snart de modtager kommunens svar på klagen, men det er altså endnu ikke sket, siger foreningens formand Sharon Fisher.

Hun frygter imidlertid ikke, at forhalingen af sagen i kommunen betyder, at silobygningerne og pakhusene på havnen når at blive revet ned, før svaret på klagen falder. For i klagen anførte byforeningen netop, at sagens karakter er så alvorlig, at klagen burde have opsættende virkning for forvaltningens beslutning.

Annonce

Sagen kort

Siloøen er den østligste havnemole i Odense Havn har været i fokus, siden By- og Kulturudvalget 15. maj 2018 besluttede at godkende forvaltningens indstilling om at rive alle siloer og pakhuse ned med undtagelse af de to rødstensmure i Muus' Pakhus.

Forinden havde en menig medarbejder ved en fejl givet tilladelse til nedrivning allerede i januar i år.

Siden blev en underskriftsindsamling mod nedrivningen af Siloøen begyndt i pinsen, og børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) blandede sig i debatten og beklagede sine politiske kollegers beslutning om ikke at bevare en større del af havnens og byens historie.

I kølvandet på debatten har den lokale investor og bygherre Frederik Barfoed rettet kritik imod de mange ens, hvide huse, der skyder op flere steder i forbindelse med byudviklingen.

På Siloøen holder Kunsthal Ulys til i tomme bygninger ejet af DLG, mens grundene er ejet af Odense Havn. Lejeaftalen løber til 2021. 10. juni indsendte Byforeningen for Odense klage til Planklagenævnet i Viborg mod beslutningen i det politiske udvalg.

Klagen skulle være behandlet af Odense Kommune inden for tre uger, men det er ikke sket.

Sharon Fisher og resten af Byforeningens bestyrelse venter spændt på svaret, som Odense Kommune sender Planklagenævnet i Viborg. Men der er tilsyneladende gået sommerferie i svaret. Foto. Birgitte Carol Heiberg

Mest alvorlige sag

Det er første gang, Byforeningen for Odense har sendt en klage ind til Planklagenævnet i Viborg, og det skyldes ifølge Sharon Fisher, at foreningen aldrig tidligere har fundet anledning til at klage til Planklagenævnet.

I klagen ridser foreningen hele sagen om Siloøen op og begrunder blandt andet klagen med, at der ikke er udarbejdet lokalplan tilhørende offentlige høringsfase for området: "I henhold til planlovens § 13, stk. 2, skal der udarbejdes lokalplan, inden der kan ske større nedrivningsarbejder, hvis nedrivningen vil medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø", står der i klagen, som fortsætter:

"Der er her tale om et sårbart kulturmiljø, da området er omfattet af kulturhistoriske interesser jævnfør planloven med kommentarer udgivet 2013. Siloøen ændrer karakter fra at være en naturlig del af havnemiljøet til at overgå til et blandet bolig-­ og erhvervsområde uden typiske havnefaciliteter".

Anden forsinkelse

Det er til gengæld ikke første gang, By- og Kulturforvaltningen er længe om at svare Byforeningen. Da forvaltningen forud for klagen bad om aktindsigt i sagen om nedrivningen af siloerne, måtte den vente 21 dage - eller 12 arbejdsdage - på at få aktindsigt i sagens papirer. Normalt skulle det kunne gøres inden for 10 arbejdsdage.

Foreningen har eksisteret i mere end 30 år og har godt 200 medlemmer. Den er upolitisk. Ud over at kigge byggesager og byens vigtigste byggerier i kortene, arrangerer Byforeningen for Odense ture ud til forskellige bydele og ejendomme, som borgerne kan have almen interesse i.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Assens

Sild og Gamle Ole i Flemløse Sognehus

Fyn For abonnenter

Helt skævt: Fynboerne betaler mere i skat, men får lavere service end københavnerne

Annonce