Annonce
Fyn

OUH-professor: Et kvalificeret fødeafsnit i Svendborg vil koste 25-30 millioner ekstra hvert år

Der ville skulle tilføres mellem 25 til 30 millioner kroner ekstra, hvis der på sygehuset i Svendborg skal etableres et fødeafsnit, som lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det fortæller professor Jan Stener Jørgensen fra OUH. Politikerne genoptager diskussionen om den fremtidige struktur for fødeafdelingerne på Fyn i august. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær .
Hvis politikerne i Region Syddanmarks Sundhedsudvalg vil bibeholde et tilbud til fødende på sygehuset i Svendborg, bør der ske en opgradering af fødeafsnittet i Svendborg til et fuldt obstetrisk afsnit. Det mener professor og specialeansvarlig overlæge Jan Stener Jørgensen fra OUH.

På et møde i Region Syddanmarks Sundhedsudvalg blev politikerne tirsdag enige om, at der skal arbejdes videre med planerne om, at der også efter indvielsen af nyt OUH skal være et tilbud til fødende på OUH's afdeling i Svendborg.

Og hos udvalgsformand Poul Erik Svendsen er holdningen klar. Han sagde blandt andet følgende efter mødet forleden:

- Jeg synes, der skal være fødemuligheder i Svendborg, men vi må jo rette ind efter de faglige krav, der skal være opfyldt for at sikkerheden er i orden.

Netop de faglige krav til et fødeafsnit kender professor Jan Stener Jørgensen fra gynækologisk obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital alt til. Han er specialeansvarlig overlæge for alle de speciallæger, der på OUH's afdelinger i Odense og Svendborg bringer nyfødte børn til verden.

- Det er helt afgørende, at der kommer ekstra bevillinger, hvis der også fremover skal være et tilbud til fødende på sygehuset i Svendborg, siger professoren.

Annonce

Et eller to fødesteder på Fyn

Politikerne i Sundhedsudvalget i Region Syddanmark har gang i en politisk drøftelse af den fremtidige struktur for sundhedsvæsenets tilbud til fødende på Fyn.

Sagen var på dagsordenen til Sundhedsudvalgets møde i tirsdags, og emnet genoptages til yderligere politisk drøftelse i august.

Centralt i diskussionen er mulighed for at etablere et tilbud til fødende på sygehuset i Svendborg, når nyt OUH er taget i brug. Sandsynligvis i 2023.

Siden 2010 har det ellers været besluttet, at Svendborg mistede sin fødeafdeling, når Nyt OUH tages i brug. Men den beslutning er der nu politisk vilje til at omgøre.

Strider mod anbefalinger

Ifølge Jan Stener Jørgensen er det blandt andet helt afgørende, at der også bliver tilknyttet børnelæger til fødeafsnittet i Svendborg.

Det er der ikke i øjeblikket, og dette strider mod anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og de anbefalinger, som det lægefaglige selskab for fødselslæger har forfattet.

- Vi er nødt til at gå all in, hvis tilbuddet i Svendborg skal fortsætte efter ibrugtagningen af Nyt OUH. Sandsynligvis i 2023.

Manglen på tilknyttede børnelæger til fødeafsnittet i Svendborg var også et af de centrale kritikpunkter i den skrivelse, som i alt 34 overlæger og afdelingslæger - det er 92 procent af lægerne på OUH med speciale i at bringe børn til verden - gik offentligt ud med i Fyens Stiftstidende inden tirsdagens møde i Sundhedsudvalget.

Koster 25-30 millioner kroner ekstra årligt

Jan Stener Jørgensen var ikke en af medunderskriverne på skrivelsen. Han er derimod medlem af den ekspertgruppe, der har været med til at forfatte en rapport med forskellige scenarier for fremtidens organisering af fødselstilbud på Fyn. En anden af rapportens forfattere er Bjarne Rønde Kristensen, som er ledende overlæge på gynækologisk obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

I denne rapport er der blandt andet beskrevet et scenarie, hvor fødeafsnittet i Svendborg omdannes til et et helt obstetrisk afsnit med svangreambulatorium, ultralydsafsnit, svangreafsnit, fødeafsnit og barselsafsnitbemandes. Dette afsnit skal bemandes med to fødselslæger (en speciallæge og en reservelæge) samt en speciallæge på tilkald. Derudover bliver der tilknyttet en børnelæge, samt der etableres en afsnit for nyfødte med både en intensiv og en almindelig sengeplads.

Ifølge rapporten vil en sådan indretning af et fødeafsnit i Svendborg koste omkring 25-30 millioner kroner mere i årlig i drift i forhold til det nuværende tilbud. Derudover vil der være en ikke nærmere specificeret millioninvestering i at opgradere det eksisterende tilbud til fødende i Svendborg.

Professor og specialeansvarlig overlæge Jan Stener Jørgensen fra gynækologisk obstetrisk afdeling på OUH (til venstre) mener, at Region Syddanmark skal opgradere og opkvalificere fødselstilbuddet i Svendborg, hvis det skal bestå nu og efter etableringen af Nyt OUH. Her ses han med Bjarne Rønde Kristensen, som er ledende overlæge på samme afdeling. Arkivfoto: Andreas Bastiansen.

Nemmere at tiltrække specialister

Udover at øge patientsikkerheden ville et opgraderet fødeafsnit sandsynligvis også kunne hjælpe til at modvirke den mangel på speciallæger, som OUH i øjeblikket oplever. Et problem som både Jan Stener Jørgensen og de føromtale 34 speciallæger fra skrivelsen tilskriver det faktum, at lægerne i øjeblikket passer de to fødeafsnit i Odense og Svendborg uden en - i deres øjne - tilstrækkelig bemanding.

I det nuværende setup er det sådan, at der hver dag er en speciallæge på døgnvagt i Svendborg til dækning af to-tre lavrisiko-fødsler samt de gynækologiske opgaver. Vagtbelastningen er derfor begrænset i Svendborg. I Odense derimod er der kun to læger i nattevagt til 10-11 fødsler i døgnet. Heraf mange komplekse forløb, så der kan være forrygende travlt, anfører de 34 speciallæger i deres skrivelser.

Men hvis politikerne i Region Syddanmark bliver enige om at investere millioner i en opkvalificering i Svendborg, vil arbejdspresset mindskes, mens fagligheden og trivslen blandt personalet vil stige, vurderer Jan Stener Jørgensen, som ser endnu en fordel:

- Jeg tror, det ville kunne blive noget lettere at tiltrække kvalificerede læger og jordemødre, hvis vi får etableret et attraktivt setup i Svendborg, konstaterer Jan Stener Jørgensen.

Politikerne i Region Syddanmark fortsætter deres diskussioner om det fremtidige fødselstilbud på Fyn efter sommerferien.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Plads til 1000 ansatte: Pensionsselskab investerer 381 millioner kroner i kæmpestort kontorbyggeri ved SDU

Leder For abonnenter

Byfester og markeder slipper for dyrt papirnusseri: En prisværdig skrotning

Man kan undre sig over, at et ministerium udsteder nye regler, hvor de negative virkninger er langt større end den mulige gevinst. Og at man fra politisk hold ikke kvæler den slags administrativt makværk, inden det forlader ministerkontoret. Men ud fra mottoet "bedre sent end aldrig" kan man også rose en minister, der ikke er bange for at smide en forfejlet regel i papirkurven. Ekstra prisværdigt er det, hvis skrotningen bremser overflødigt bureaukrati, som samfundet har rigeligt af. Lad os vælge den positive tilgang: Skulderklap til boligminister Kaare Dybvad Bek, som dropper en tåbelig ændring i et bygningsreglement. Ændringen ville gøre arbejdet surt for masser af frivillige, som bruger deres fritid på at gøre livet sjovere for tusinder af danskere. Hvis en række fynske folketingsmedlemmer nåede at presse ministeren, sådan som de ifølge Kertemindes borgmester Kasper Olesen lovede at gøre, må de gerne tage en del af æren. Den nu droppede ændring drejer sig om de byfester og markeder, som holdes overalt i landet. Nogle er velkendte og traditionsrige, andre dukker op og lukker igen. Fælles for dem alle er, at de er populære og at de primært arrangeres og drives af frivillig arbejdskraft. Ofte får arrangørerne hjælp af lokale idrætsforeninger, som honoreres med et beløb til den altid trængende klubkasse. Bortset fra fuldemandstvister og lidt trafikkaos har der aldrig været problemer med disse folkelige arrangementer. Så hvad der fik Transport- og Boligministeriet til at lancere stramninger, der skulle træde i kraft 1. januar, er svært at fatte. Men i hvert fald: Det var nu ikke længere nok, at kommunen enten gratis eller mod et beskedent gebyr lavede en pladsfordelingsplan. Nu skulle en plantegning laves af en ekstern certificeret brandrådgiver til mellem 1200 og 1500 kroner i timen. For et lille marked ville den samlede pris blive over 10.000 kroner. Dertil kom mere papirbøvl. Ifølge formand for Sammenslutningen By- og Markedsfester, Otto Skak, ville denne ekstraudgift og dette ekstraarbejde få mange foreninger til at lukke ned - til ærgrelse for mange og til gavn for ingen. Nu kan - med Dybvad Beks ord - frivillige bruge kræfterne på at være frivillige. En selvfølge, kan man tilføje.

Annonce