Annonce
Odense

Ornitologernes ønske: Flere søer bag digerne

Henrik Kalckar Hansen, formand for Dansk Ornitologsik Forenings Fyns-afdeling, har rettet teleskopet væk fra fjorden og ind mod landskabet bag digerne, hvor der med fordel kunne anlægges lavvandede søer til glæde for ande- og vadefugle. Foto: Nils Svalebøg

Naturgenopretning og en mere omhyggelig naturpleje er sammen med en forbedring af vandmiljøet noget af det, der kan styrke fuglelivet ved fjorden.

Bedre vandmiljø i fjorden. Flere levesteder til fuglene. Bedre naturpleje. Det er noget af det vigtigste, der skal til for at vende kurven for fuglene i og ved Odense Fjord.

Formanden for Dansk Ornitologisk Forenings Fyns-afdeling (DOF Fyn), Henrik Kalckar Hansen, fortæller, at det mindst komplicerede for myndighederne er at udlægge flere områder til natur.

- Sæt nogle af områderne bag digerne under vand, opfordrer Henrik Kalckar Hansen.

Han peger på, at meget af den landbrugsjord, som findes bag digerne, ofte står under vand og efterhånden er af så dårlig kvalitet, at den kan tages ud af drift og gøres til levesteder for fuglene. Erfaringer med genskabt natur i form af lavvandede søer med tilstødende enge viser, at fuglene genindvandrer i stort tal, hvis de rigtige forhold etableres - for eksempel som det er set ved Gyldensteen nær Bogense.

DOF Fyn har lavet et katalog med 30 prioriterede forslag til steder, hvor naturen omkring fjorden kan forbedres til fordel for fuglelivet.

Annonce

Naturpleje

Der er tre kommuner, Nordfyns, Kerteminde og Odense, omkring fjorden, og der er adskillige eksempler på, at der er udlagt erstatningsnatur af disse kommuner. Problemet er bare, at den fuglevenlige natur kræver pleje. Som et eksempel i Odense peger Henrik Kalckar Hansen på Bispeengen og Munkemaen mellem kanalen og Søhus, nær Odins Bro.

- Området kræver bedre pleje. Græsningen med kreaturer er aldrig rigtig kommet i gang, efter Odins Bro blev anlagt, siger Henrik Kalckar Hansen, der også nævner, at når Odense Havn med jævnlige mellemrum udvider ved Lindø, bliver der udlagt erstatningsnatur, men at denne sjældent får den rette pleje.

Netop det, at ansvaret for Odense Fjords tilstand ligger hos tre forskellige kommuner - foruden diverse statslige myndigheder - gør det svært at navigere politisk. Henrik Kalckar Hansen fortæller, at man presser på i kommunernes grønne råd og håber på, at hvis en af kommunerne går foran med naturgenopretning og -pleje, vil de andre følge med.

Vandmiljø

Hvis det er kompliceret at navigere i det politiske landskab, når det gælder naturgenopretning, er det intet imod, hvordan det er, når det gælder vandmiljø. Her er endnu flere kommuner og landspolitiske beslutninger involveret.

I sidste uge kom der tal frem om, at vandmiljøet i de danske fjorde har er blevet stadigt forværret gennem de seneste fem år. Forklaringen er, at landbruget udleder for meget kvælstof trods politisk ønske om det modsatte.

På Syddansk Universitet leder biolog Mogens Flindt et arbejde med at forsøge at genplante ålegræs i fjorden ved i samarbejde med Odense Havn at strø sand ud over udvalgte områder af fjordbunden. Mogens Flindt har tidligere udtalt til tidsskriftet Ingeniøren, at "det genplantede ålegræs drukner i skidtalger og epifytter (planter, der vokser på andre planter, red.) i den inderste og midterste del af vores fjorde. Det er et klart signal om, at fjordene er alt for belastede af næringsstoffer til, at ålegræsset kan reetableres".

Tab af ålegræs og havgræs er alene årsag til at der mangler mere end 30.000 vegetationsædende fugle som knopsvane, knortegås, blishøne og pibeand i hele Odense Fjord, lyder det i rapporten fra DOF Fyn.

Det er især via Odense Å-systemet, der udledes næringsstoffer i Odense Fjord, og Henrik Kalckar Hansen fortæller, at der i nogen grad kunne rettes op på det, ved at udlægge flere vådområder langs åerne. Det har man forsøgt i årevis, men det har været svært at få dem etableret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce