Annonce
Debat

Opråb fra privat og offentligt ansatte: Prioriter velfærd over skattelettelser

Illustration: Jens Nex

I dag mødes tusinder af tillidsvalgte fra både offentlige og private arbejdspladser i Odense for at slå et slag for det solidariske Danmark. Det sker under banneret: Danmark For Velfærd. Vi er et fællesskab af både privatansatte og offentligt ansatte.

Et fællesskab af industriarbejdere, sundhedsfagligt personale, sekretærer, malere, sygeplejersker, pensionister, arbejdsløse, akademikere, ufaglærte og faglærte, der er bekymrede for vores fælles velfærd. Vi er et fællesskab der tror på at velfærdssamfundet og konkurrencedygtige, danske virksomheder understøtter hinanden.

Investeringer i velfærd er ikke en byrde for erhvervsliv og dygtige iværksættere. Tværtimod har en stærk, effektiv og borger-orienteret offentlig sektor gjort Danmark til et af verdens bedste og mest konkurrencedygtige samfund. Forestil dig, at din gamle mor får hjemmehjælp hver dag, og at SOSU-assistenten har tid til at gå en tur med hende i den friske luft eller give hende et varmt bad. Forestil dig, at dit barns pædagog og klasselærer har tid til at tage udgangspunkt i det enkelte barn, udvikle opfindsomme lærings- og undervisningsforløb og håndtere uforudsete hændelser, så hele klassen får en god skoledag. Forestil dig, at sygeplejerskerne på landets hospitaler har tid til at se og høre patienterne og lytte til deres behov. Forestil dig, at du ikke skal sidde i kø i evigheder, men bliver mødt med forståelse og hjælp, når du henvender dig til det offentlige.

Det er rart at forestille sig, at det er sådan du og dine kære bliver mødt i det danske velfærdssystem, det er bare ikke sådan, virkeligheden ser ud. Det, vi ser, er dag- og fritidsinstitutioner med for få medarbejdere, og folkeskoler og ungdomsuddannelser der ikke favner de mest udsatte børn og unge - og hvor trivslen er under pres. Det, vi ser på hospitalerne, er alvorligt syge patienter, der ligger på gangene, en hverdag hvor ressourcer og opgaver slet ikke står mål med hinanden og medarbejdere der går ned med stress og frustration over ikke at kunne yde, hvad borgerne forventer. Det vi ser, er hårdt prøvede politibetjente med overarbejdspukler, uløste sikkerhedsopgaver og manglende balance mellem arbejds- og privatliv.

Vi ser et Arbejdstilsyn, som ikke har medarbejdere nok til at tackle alvorlige, fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer eller social dumping. Vi ser, at indsatsen for klima- og miljøbeskyttelse og grøn omstilling nedprioriteres, og der bliver ringere vilkår for medarbejderne og brugerne i den kollektive trafik.

Overalt i den offentlige sektor løber medarbejderne hurtigere og hurtigere for at nå så meget som muligt på så kort tid som muligt, så det koster så lidt som muligt. Uligheden vokser i disse år - både økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt og i forhold til, hvor gamle vi bliver. Derfor er der hårdt brug for nye, ekstra investeringer i vores fælles tilbud til alle om uddannelse, sundhed, integration og tryghed. Derfor er initiativet Danmark for Velfærd opstået. Mange tusind danskere har allerede skrevet under for velfærden, og i dag mødes 3.400 tillidsvalgte på tværs af fagbevægelsen i Odense for at danne fælles front mod den systematiske udhuling af det solidariske Danmark, vi kender.

Vi er imod milliardskattelettelser, der betyder flere penge i hånden til dem, der allerede har mest. For konsekvensen er, at det gradvist øger uligheden mellem dem, der har råd og dem, der ikke har. I en fremtid bekymrende tæt på vil samfundets stærkeste kunne købe sig til privattilbud, når det gælder skoler, hospitaler eller arbejdsløshedsforsikringer. Mens almindelige borgere må nøjes med et offentligt tilbud, der bliver ringere og ringere.

Danmark for Velfærd er en borgerbevægelse, der kæmper imod de uendelige besparelser. Når der i opsvingstider som nu er økonomisk råderum, skal det ikke bruges på skattelettelser, men på at fremtidssikre kvaliteten af de offentlige tilbud. Vi drømmer om flere hænder i ældreplejen, tolærerordninger, nærværende voksne for børn og unge, hurtig og korrekt behandling til de syge og et dagpengesystem, man kan mere end overleve af. Og vi drømmer om gode forhold i daginstitutionerne og kommuner, der kan tage bedre hånd om vores børn, de socialt udsatte og miljøet.

Derfor sender vi i dag en fælles besked til beslutningstagerne: På tværs af fag, branche, sektor og løntrin er vi mange tusinde danskere som står sammen i kampen for et fortsat stærkt velfærdssamfund i Danmark. Om et par uger er der valg til kommuner og regioner, og i hver eneste kommune og region vil vi forsvare det, der gør det danske fællesskab stærkt og godt. Velfærdssamfundet er rammen om danskernes tryghed og frihed. Vi står på skuldrene af generationers flittige indsats for et stærkt fællesskab, hvor vi har det mål, at alle vores børn og unge skal have chancen for en endnu bedre tilværelse, end deres forældre.

Vi har skabt et Danmark, hvor mænd og kvinder går på arbejde, mens deres børn trives og lærer i trygge og udviklende rammer. Vi har skabt et Danmark, hvor langt de fleste med stolthed bidrager til fællesskabet ud fra deres forudsætninger - i forhold til evner, helbred og økonomiske forhold. Vi er alliancen Danmark for Velfærd. Vi står sammen for at sikre vores fælles velfærd og friheden for os alle.

Bag Danmark for Velfærd står:

LO Storbyerne, FTF's regioner, Blik og rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk El-forbund, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, FOA, HK, Kost & Ernæringsforbundet, Malerforbundet, PROSA, Uddannelsesforbundet og 3F.

Per Olsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce