Annonce
Debat

Opråb fra politikere og fagforeninger. Folkeskolen er for vigtig til en konflikt

Konflikttrusler: Folkeskolen er vores vigtigste demokratisk dannende institution. Derfor fortjener folkeskolen, eleverne, lærerne og forældrene ikke en storkonflikt mere, der underminerer det arbejde, vi lokalt har kæmpet for.I folkeskolens formålsparagraf står der: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Således er Folkeskolens formålsparagraf en af de vigtigste lovtekster i Danmark, og også en af de smukkeste.

Det er vigtige ting, der foregår i Folkeskolen. Alt for vigtige ting til, at vi kan tåle en storkonflikt. Vi håber derfor, at det lykkes at lande en aftale mellem KL og Danmarks Lærerforening, så lærerne fremover arbejder under en aftale og ikke en lov.

Det kan godt lade sig gøre at forhandle parterne imellem i gensidig respekt. Det er endda muligt at komme frem til et resultat uden at slå bund i hverken kommune- eller statskasse. Det ved vi fra vores to kommuner, Aarhus og Odense, hvor der er forhandlet lokale aftaler. Når man laver en aftale, er det afgørende, at begge parter kan se sig selv i den, ellers er det vel ikke en aftale? Vores lokalaftaler har givet større fleksibilitet og mere tilfredse lærere. I Odense er aftalen ligefrem udgiftsneutral og i Aarhus gav den grobund for at komme videre efter en opslidende konflikt. I både Odense og Aarhus ses det i trivselsundersøgelser og faldende sygefravær.

Med endnu en storkonflikt risikerer vi, at alt det, vi møjsommeligt har bygget op de seneste år, falder til jorden. Vi har brug for at holde fast i alt det gode, vi lokalt har sat i gang. Her tænker vi blandt andet på den afgørende tillid, der gradvist er bygget op siden lockouten. Men også på den stigning i antallet af unge, der vælger læreruddannelsen, og at snakken om samarbejde igen blomstrer i kommunerne. Vi har brug for en folkeskole, hvor parterne står sammen, om at give børnene den bedst mulige skolegang. En skolegang, som gør dem dygtige i fagene, men også gør dem til hele mennesker, der med tiden bliver medskabere af vores byer.

Vi må derfor, som lokale politikere og lokale lærerforeningsformænd i to af landets største byer, håndfast opfordre parterne til at finde hinanden i en løsning, de begge kan se sig i. Vi tror på det. Den danske Folkeskole, er simpelthen for betydningsfuld til igen at blive kastebold i en storkonflikt.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Dagen i dag: Ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt

1994 Jacob Haugaards medlemskab af Folketinget har ført til, at en ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt af TV2 Reklame (TVR). I morgen aften skulle der have været premiere på en ny film med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard. Finn beder Jacob hjælpe ham med at lære at synge. De synger, drikker Squash og pointen dukker frem på skærmen: ”Squash giver gode stemmer”. Efter at TVR modtog filmen, besluttede vicedirektør Marianne Pittelkow, at den sidste sætning er årsag til, at reklamen er i strid med reglerne for politisk reklame. Tuborg har reageret omgående ved at flytte hele Squash-kampagnen over på TV3, hvor den allerede kan ses fra i aften. 1969 I dag gik man efter flere udsættelser i gang med monteringen af den første brobanesektion på den nye Lillebæltsbro. Hermed er brobyggeriet, hvis omkostninger i dag anslås til at ville komme op på 250 mio. kroner, gået ind i den afsluttende fase. I den kommende tid vil de øvrige 92 brobanesektioner følge efter, og i løbet af vinteren skal svejsere i specielt indrettede telte foretage sammensvejsningen af brobanerne. Den første brobane blev flådet ud midt i Lillebælt fra den kunstige halvø ved Staurbyskov, hvorefter ophejsningen med de to specialkraner, tog sin begyndelse. Samtlige brobaner ventes hejst op i løbet af sommeren 1970, og et år efter vil de første biler ruller over den sekssporede motorvejsbro. 1944 Det har længe været åbenbart, at tuberkulosestationen på Odense Amts og Bys Sygehus er blevet alt for lille til den belastning, den er ude for. Flere og flere mennesker kommer til undersøgelse, fordi de har mistanke om, at de kan være blevet smittet med tuberkulose. På samtlige tuberkulosestationer i Odense Amt er der hvert år omkring 20.000 konsultationer i form af almindelige kontrol eller forebyggende undersøgelser. Alene på stationen i Odense modtager man 16.000-17.000 besøg årligt, eller i gennemsnit 90-100 besøg ved hver konsultation. Det har i nogen tid været under overvejelse at udvide den nuværende station eller en helt ny bygning, så snart mulighederne foreligger.

Sydfyn

Det flyder med vildsvin: Nummer seks drevet i land på Ærø

Annonce