Annonce
Debat

Opråb fra politikere og fagforeninger. Folkeskolen er for vigtig til en konflikt

Konflikttrusler: Folkeskolen er vores vigtigste demokratisk dannende institution. Derfor fortjener folkeskolen, eleverne, lærerne og forældrene ikke en storkonflikt mere, der underminerer det arbejde, vi lokalt har kæmpet for.I folkeskolens formålsparagraf står der: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Således er Folkeskolens formålsparagraf en af de vigtigste lovtekster i Danmark, og også en af de smukkeste.

Det er vigtige ting, der foregår i Folkeskolen. Alt for vigtige ting til, at vi kan tåle en storkonflikt. Vi håber derfor, at det lykkes at lande en aftale mellem KL og Danmarks Lærerforening, så lærerne fremover arbejder under en aftale og ikke en lov.

Det kan godt lade sig gøre at forhandle parterne imellem i gensidig respekt. Det er endda muligt at komme frem til et resultat uden at slå bund i hverken kommune- eller statskasse. Det ved vi fra vores to kommuner, Aarhus og Odense, hvor der er forhandlet lokale aftaler. Når man laver en aftale, er det afgørende, at begge parter kan se sig selv i den, ellers er det vel ikke en aftale? Vores lokalaftaler har givet større fleksibilitet og mere tilfredse lærere. I Odense er aftalen ligefrem udgiftsneutral og i Aarhus gav den grobund for at komme videre efter en opslidende konflikt. I både Odense og Aarhus ses det i trivselsundersøgelser og faldende sygefravær.

Med endnu en storkonflikt risikerer vi, at alt det, vi møjsommeligt har bygget op de seneste år, falder til jorden. Vi har brug for at holde fast i alt det gode, vi lokalt har sat i gang. Her tænker vi blandt andet på den afgørende tillid, der gradvist er bygget op siden lockouten. Men også på den stigning i antallet af unge, der vælger læreruddannelsen, og at snakken om samarbejde igen blomstrer i kommunerne. Vi har brug for en folkeskole, hvor parterne står sammen, om at give børnene den bedst mulige skolegang. En skolegang, som gør dem dygtige i fagene, men også gør dem til hele mennesker, der med tiden bliver medskabere af vores byer.

Vi må derfor, som lokale politikere og lokale lærerforeningsformænd i to af landets største byer, håndfast opfordre parterne til at finde hinanden i en løsning, de begge kan se sig i. Vi tror på det. Den danske Folkeskole, er simpelthen for betydningsfuld til igen at blive kastebold i en storkonflikt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Inden ny lov er færdig: V og K i Odense vil aktivere indvandrere på fuld tid

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];