Annonce
Odense

Opholdsforbud skulle øge trygheden i Vollsmose: Men Folketinget kan ikke enes om aftale

Justitsminister Nick Hækkerup (S) var i juli sidste år i Vollsmose sammen med blandt andre Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi (i baggrunden med blå skjorte og slips). Her fortæller Nishan Ganesh, beboerformand i Birkeparken (i hvid skjorte), justitsministeren om situationen i Vollsmose efter et skuddrab på en uskyldig mand. Foto: Christian Nordholt.
Større grupper, der hænger ud, har skabt utryghed i særligt Vollsmose. Regeringen vil skærpe loven, så politiet kan forbyde ophold i bestemte områder, men nu smuldrer det politiske flertal for en aftale.

Odense: Tryghed var et hovedtema i statsminister Mette Frederiksens (S) tale ved Folketingets åbning i oktober sidste år.

- Fremover skal politiet kunne indføre et opholdsforbud for alle personer på bestemte steder i en begrænset periode. Det kan være på en parkeringsplads i boligområdet eller ved en S-togstation, hvor de her drenge og unge mænd samles og skaber utryghed. Her siger vi: I må ikke stå her. Ingen skal være bange for at gå på gaden i Danmark – I får ikke lov at tage vores frihed, sagde statsministeren fra Folketingets talerstol.

Hun præsenterede regeringens udspil til en tryghedspakke, som indeholdt et såkaldt tryghedsskabende opholdsforbud, som politiet kan udstede - for eksempel i Vollsmose - så personer ikke kan samles i større grupper, der gør andre nervøse.

Annonce

Men nu hænger opholdsforbuddet i en tynd tråd. I sidste uge trak Venstre på Christiansborg opbakningen til lovforslaget, da Jan E. Jørgensen (V), medlem af Retsudvalget, sagde til Jyllands-Posten:

- Vi er villige til at gå endog meget langt for at løse det her problem, men vi er ikke villige til at have zoner i Danmark, hvor du kan få en bøde eller ligefrem fængsel, fordi du står og kigger på et butiksvindue, sidder på en bænk og nyder solen eller skubber dit barn på en gynge på legepladsen. Det er ikke sådan et samfund, vi ønsker at leve i.

Unge mænd puster sig op

Dermed sluttede Venstre sig til rækken af partier, som allerede har tilkendegivet, at de vil stemme imod forslaget: SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Dansk Folkeparti er i udgangspunktet for forslaget, og Konservative bakker "alt i alt" op, sagde Naser Khader (K) ved Folketingets 1. behandling af forslaget i marts.

Hvis kun Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Konservative stemmer for, vil det blot samle 78 af de nødvendige 90 mandater.


Når kriminelle vælger at lave et udendørs forsamlingssted midt i et boligområde, så bliver det et epicenter for det potentielt næste bandeopgør.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S)


Men der er brug for at kunne udstede et opholdsforbud i Odense, mener borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Når kriminelle vælger at lave et udendørs forsamlingssted midt i et boligområde, så bliver det et epicenter for det potentielt næste bandeopgør. Og sidste sommer så vi jo, at en uskyldig mand kom i klemme (i Egeparken, red.).

- De steder, hvor de her unge mænd tromler sammen og puster sig op, er det til kæmpe gene for dem, som tilfældigvis er naboer, siger han.

Få måneder inden statsministerens åbningstale havde justitsminister Nick Hækkerup (S) været i Vollsmose. I kølvandet på skuddrabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismail i Egeparken gik justitsministeren en tur gennem Vollsmose sammen med politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi og Peter Rahbæk Juel.

Det erklærede formål med turen var at tale med Vollsmoses beboere om utryghed i bydelen, og samme dag lancerede borgmesteren tre forslag til at skabe større tryghed i blandt andet Vollsmose. Et af forslagene: Øgede beføjelser til politiet til at kunne opløse forsamlinger, der skaber utryghed.

- Behovet for at kunne udstede et opholdsforbud i Vollsmose er fuldt ud lige så stort nu som sidste sommer. Nu går vi en varm tid i møde igen, og hvis en gruppering synes, de skal tage ophold i Egeparken eller et andet sted og puste sig op, så skal politiet have mulighed for at gå ind og opløse det, siger Peter Rahbæk Juel og tilføjer:

- Hvis man vil gøre noget ved bandeproblemerne, kan man blive nødt til at være kreativ i de værktøjer, man giver politiet. Her i Odense er der brug for, at politiet kan vise, hvem der bestemmer.

Tryghedsskabende opholdsforbud

I oktober sidste år præsenterede regeringen udspillet "Tryghed for alle danskere". Et af udspillets bærende tiltag var et tryghedsskabende opholdsforbud, som blandt andet lyder:

  • Det er et problem, at grupper af ofte unge mænd og med eventuelt løsere tilknytning til bandemiljøet samles på bestemte steder i det offentlige rum og med deres adfærd og fremtoning skaber utryghed blandt beboere og forbipasserende i området.
  • Regeringen foreslår derfor at indføre en mulighed for politiet til at udstede et generelt forbud mod ophold i et geografisk afgrænset område, hvis en gruppe af personer udviser en utryghedsskabende adfærd i området.

Loven om bl.a. opholdsforbuddet blev 1. behandlet i Folketinget i marts og skal 2. og 3. behandles i slutningen af maj. Planen er, at loven skal træde i kraft 1. juli.

Annonce

Ramme de kriminelle

I det forslag, regeringen har lagt frem, vil straffen for at bryde opholdsforbuddet være 10.000 kroner og potentielt fængsel op til 30 dage, hvis samme person bryder forbuddet flere gange.

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) kan "sagtens forstå" de overvejelser, som moderpartiet på Christiansborg har gjort sig om opholdsforbuddet, men han efterlyser, at der sættes ind for at øge trygheden i Vollsmose.

- Jeg må sige, at når jeg kigger på Vollsmose, er der i den grad brug for hårdere lovgivning. Så der kan slås ned på dem, som ikke kan finde ud af at integrere sig, som lever i parallelle kriminalitetssamfund, og som lever af andres ulykke. Men hvordan lovgivningen skal være, skal Folketinget bestemme.

Ser du et behov for at kunne udstede et opholdsforbud, for eksempel i Vollsmose, for at øge trygheden?

- Der er behov for at kunne lave et forbud mod grupper med tilknytninger til det kriminelle miljø. Man skal ikke ramme dem, der ikke har begået kriminalitet, og alle dem, som i den grad forsøger at integrere sig.

Mener du, at et opholdsforbud vil være effektivt til at skabe tryghed?

- Det skal være et af mange midler. Når kriminelle opholder sig bestemte steder, skaber det utryghed. Det kan være på Bøgetorvet, men det kan rykke sig hele tiden. Og derfor kan mere lovgivning give politiet muligheder, de ikke havde før.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Assens For abonnenter

Kæmpe solcellepark til 78 millioner bliver taget i brug om få dage: - Vi forventer, at varmeprisen falder med ti procent

Odense For abonnenter

Danni vil kæmpe for, at populær misbrugsbehandling kan overleve: - Jeg skal ikke tilbage til det kommunale tilbud

Annonce