Annonce
Nyborg

Op på jernhesten: Nyborg kortlægger cykelvaner

En kortlægning skal vise, hvordan det er fat med en infrastruktur, Nyborgs cyklister benytter sig af borgernes cykelvaner skal også analyseres. Foto: Thomas Fredberg
Der er huller i vejen til en Nyborgs nye cykelstrategi og kommunens viden om, hvor meget borgerne cykler - og hvorfor.

Nyborg: Nyborgenserne skal op på jernhesten og frem i feltet.

Men først skal hullerne i den kommunale viden om vores cykelvaner og cyklisternes infrastruktur fyldes ud.

Det fastslår en arbejdsgruppe, der nu præsenterer Nyborgs byråd for en strategiplan - "Op på jernhesten" - der skal få flere op på cyklen og sikre cyklisternes optimale forhold.

- Der er mange, som bruger cykel som transportmidler eller motionsredskab. Cykelturismen er også kæmpe stor. Og vi bør på alle områder ligge helt i toppen. Men vores viden om borgernes cykelvaner er mangelfuld, siger formanden for Nyborg Kommunes erhvervs- og udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V).

Annonce

Cykelstrategigruppen

Turistchef Sanne H. Andresen, VisitNyborg (formand)

Turismeassistent Henrik Christoffersen-Thorsen, VisitNyborg (sekretær)

Anne Dyrhøj, byrådsmedlem (V), Erhvervs-og Udviklingsudvalget

Martin Stenmann, byrådsmedlem (S), Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Jacob Nilsson, byrådsmedlem (V), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Rameesh T. Sambanther, byrådsmedlem (S), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Tilde Nielsen, byrådsmedlem (V), Ungeudvalget

Luise Hyllekilde Andersen, projektleder, Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen

Nina Jesse, Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen

Dennis Hansen, byplanlægger, Teknik- og Miljøafdelingen

Nina Brandt Jacobsen, forretningsudvikler, BIKE Island

Jørgen Løkkegaard, lokal cykelentusiast og medlem af Nyborg Cykle Klub

Anette Leisner, bestyrelsesmedlem i Nyborg Cykle Klub

Claus Frank Hansen, Salgs- og Marketingchef, Hotel Nyborg Strand

Ann Helene Nielsen, FNE Outdoor, Nyborg Handelsstandsforening

Tue Skovgård Larsen, Natur- og Kulturvejleder, Østfyns Museer og Nyborg Kommune

Sigrid Hasling, lokal repræsentant for Cyklistforbundet

Magnus Ahlstrøm, formand Nyborg Ungdomsråd

Stefan Holm Wilkens, formand for Landsbyernes fællesråd i Nyborg Kommune.

Mangler viden

Udvalget har netop sendt den nye cykelstrategiplan videre til byrådet med en anbefaling af at sætte penge af til projektet.

De første 220.000 kroner skal dels bruges på en analyse af nyborgensernes cykelvaner og på en analyse af den eksisterende cykelinfrastruktur - som for eksempel, om der er tilstrækkeligt med cykelstier, og hvilken stand de er i.

- Det er jo godt at få noget viden. Vi har alle sammen vores egne erfaringer med at cykle i kommunen, men det at få noget faktuel, basal viden er en vigtig forudsætning for, at vi kan realisere den nye cykelstrategi, siger Peter Wagner Mollerup.

Og dén viden findes ikke i forvejen.

Der er ingen i Nyborg Kommune, som ved, hvor meget nyborgenserne cykler og hvorfor. Og der findes heller ikke noget detaljeret overblik over cykelstier og anden cykelrelateret infrastruktur - og den stand, den er i.

Én million om året

Det er tanken, at en cykelstrategigruppe, hvor både er politikere, erhvervsfolk og cykelentusiaster er med, skal have én million kroner om året til rådighed for realiseringen af en handleplan.

Blandt de mange gode idéer i handleplanen er udarbejdelsen af tematiserede cykelruter med tilhørende kort og infoskilte, etableringen af 12 cykel- servicestationer, cykeludlejning og markedsføring af Nyborg som en cykelvenlig kommune.

Til gengæld kræver store og dyre projekter som for eksempel udbygning af cykelstinettet særskilte bevillinger fra byrådet.

Og dem kan kun tiden vise, om cykelstrategigruppen får.

- Men for mig er det vigtigt at melde klart ud. Nu siger os, der har været involveret i arbejdet, klart, hvad det er, vi vil. Og så håber og tror jeg på, at der også er andre, som kan se den røde tråd i det her, siger Peter Wagner Mollerup.

Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Skal vi flette vore ...

Leder For abonnenter

22-årige Kamilla fik afslag som smedelærling: Det er da for dumt

Årstallet er 2019, og ligestillingen og ligeberettigelsen har været her længe. Derfor kan sygeplejersken sagtens være en mand, ligesom smeden sagtens kan være en kvinde. Eller … nå, nej, det kan smeden så åbenbart ikke. Den 22-årige Kamilla Søndergaard berettede i hvert fald i avisen tirsdag om, hvordan hun måtte igennem en syndflod af afslag, hvoraf mange handlede om hendes køn, inden hun til sidst fandt en smedelærlingeplads på værftet i Assens. Inden da var hun blevet ramt af den ene dårlige forklaring efter den anden, herunder den dårligste af alle: Nej, du kan ikke blive smed, fordi du er pige. Alle disse rigide afslag er ikke givet i 1879 eller i 1919 eller i 1939. De er givet i 2019. Tænk sig: I 2019 siger nogle af de virksomheder, der bestandigt skriger efter arbejdskraft, stadig nej til at ansætte nye medarbejdere, blot fordi ansøgerne har et andet køn end de fleste andre ansatte på arbejdspladsen. Det er absurd. Og det er mistrøstigt. Danske virksomheder er ganske enkelt nødt til at åbne øjnene og rette interessen mod begge køn, hvis de fortsat vil have adgang til de bedste kandidater på markedet. Derfor er det glædeligt, at brancheorganisationerne Danske Maritime, Danske Havne og Danske Rederier er gået målrettet i gang med at styrke rekrutteringen af kvinder til job i typiske mandefag som maskinmester, skibsfører, smed og en række andre fagområder inden for Det Blå Danmark. For det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig dygtige medarbejdere i fremtiden. Disse organisationer bør blive et forbillede for andre organisationer, brancher, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der stadig har bedst øje for det ene køn. For man er nødt til at henvende sig til både mænd og kvinder, hvis man vil styrke rekrutteringer. Det er nemlig ikke sikkert, at man bliver en god sygeplejerske, fordi man er kvinde. Eller at man bliver en god smed, fordi man er mand. Til gengæld er det sikkert, at man allerhøjst får fat i halvdelen af de klogeste talenter, hvis man kun henvender sig til det ene køn. Og det er da for dumt.

Annonce